TERRA-SKANDALEN: Ap-styrt gambling

Syv av de åtte kommunene som har gamblet med fremtidige kraftinntekter er rødgrønne, og har ordfører fra Arbeiderpartiet.

Publisert:

Det er én ting som går igjen i syv av de åtte kommunene som er involvert i Terra-skandalen. De er styrt av de rød-grønne, og har vært det lenge.

Det er bare Haugesund som skiller seg ut, der er det Høyre-ordfører, og flertallet i kommunestyret består av Høyre og Fremskrittspartiet.
Kun rødgrønne

I alle de syv andre kommunene kommer ordføreren fra Arbeiderpartiet. De rødgrønne regjerer alene i fem av kommunene, i de to siste er KrF på vippen.

Asgeir Almås er ordfører i Hattfjelldal. Der har Ap over 57 prosent oppslutning, og det er kun de rødgrønne partiene som er representert i kommunestyret. De andre partiene klarte ikke å stille lister ved siste valg, og kommunen er en tradisjonell Arbeiderparti-kommune.
- Hvorfor er det kommuner med Ap-ordfører som har gamblet bort innbyggernes penger?
- Det er nok mer en tilfeldighet. Det har ikke noe med saken å gjøre hvilket parti ordføreren kommer fra, sier Almås.
- Men ville det ikke rimet bedre i de politiske miljøer, dersom det var Frp-kommuner som hadde gjort dette?
- He, he, det tror jeg ikke jeg skal kommentere.
Almås begrunner sin påstand om at partitilhørighet er uvesentlig i denne saken, med at alle partiene er opptatt av å skaffe kommune størst mulig inntekter, slik at man kan tilby innbyggerne best mulig tjenester.
- Det har vært tverrpolitisk enighet om disse investeringene i de andre kommunene også. SV har gått for dette, Frp har gjort det samme. Kommunepolitikerne har rett og slett prøvd å gjøre en ærlig jobb for at kommunen skulle kunne gi et godt tilbud, og da dreier det seg om penger, så enkelt er det, sier Hattfjelldal-ordføreren.
Ordfører i Rana, Geir Waage er enig i at dette må være tilfeldig.
- Den enkelte kommune velger sitt kommunestyre, og det enkelte kommunestyre velger sin ordfører.
- Men er det uheldig at Ap er så overrepresentert?
- Jeg vil ikke gå inn i noen spekulasjon rundt det. Det jeg har fokus på nå, er å ivareta Ranas økonomiske interesser på best mulig måte, sier Waage.
Ap-ordførerne i Vik og Bremanger er sparsomme med kommentarer til denne saken, men Marta Finden Halset sier at hun nettopp har inntatt ordførerstolen i Vik, og at det var Sp-ordfører i kommunen før valget.

Bremanger-ordfører Kåre Olav Svarstad sier at dette handler om kraft- og industrikommuner, og at det derfor ikke er rart at de er Ap-styrte.

Publisert: