Feberhett i klesbutikkene

Forbrukere og butikksjefer jubler over tidenes klessalg. Prisene på klær er lavere enn på lenge, og vi legger igjen mer penger enn noen gang.

  • AMUND AUNE NILSEN MARIUS PARMANN LARS MAGNE SUNNANÅ
Publisert:

Selv om motebildet har forandret seg, er klesprisene i dag på samme nivå som under nyttårssalget for 25 år siden. I samme periode har konsumprisene generelt i Norge økt med 38 prosent.
40 prosent rabatt

Klesprisene økte gradvis gjennom 1980-tallet og første halvdel av -90-tallet. Siden 1995 har prisnedgangen vært på nesten 40 prosent, og dette skyldes handelspolitikken, ifølge bransjedirektør Leif Olsen i HSH.
- Lavere tollsatser, bortfallet av importkvoter og nye frihandelsavtaler har ført til svært billig klesimport fra Kina og andre utviklingsland, sier Olsen.
Han forklarer at et differansesystem der tollsatsene for enkelte utviklingsland er lempet på, og svingninger i valutakursen, også virker inn og gir lavere klespriser i Norge.

Prisnedgangen toppet seg i 2002 da kronen styrket seg kraftig i forhold til andre valutakurser.
Prisnedgangen forklares likevel ikke kun med internasjonale forhold. Prisene er lavere enn hva importtilgangen skulle tilsi, noe som er et signal om skarpere konkurranse i klesmarkedet, ifølge Olsen.
Fortsetter å falle

Ifølge konsumprisindeksen til Statistisk sentralbyrå (SSB), var prisene på klær og sko i juli 7 prosent lavere enn i juli i fjor. Til sammenligning er de generelle prisene 0,3 prosent lavere i samme periode. Bransjedirektøren mener det svært vanskelig å anslå når prisfallet på klær er over, men ingenting tilsier at utviklingen vil snu med det første.
- Det eneste vi vet sikkert er at klær aldri blir gratis, garanterer Olsen.
Rekordomsetning

Prisfallet på klær har ikke ført til lavere inntjening for klesbutikkene. Snarere tvert imot. SSBs detaljomsetningsindeks viser at klesbutikkene har økt omsetningen med 8,4 prosent i årets seks første måneder.
Mest øker salget i shoppingsentrene. Ifølge Kvarud Analyses kjøpesenterindeks, som er basert på tall fra 180 kjøpesentre, økte omsetningen av klær med hele 17,4 prosent i juni i år sammenlignet med juni i fjor.
- Omsetningsøkningen i klesbransjen i juni i år er den sterkeste på lang, lang tid. Trolig må vi tilbake til juni 1990 for å finne en sterkere salgsøkning i juni for bransjen, sier Tore Kvarud i Kvarud Analyse.
De foreløpige tallene for juli viser at omsetningen av klær og sko i kjøpesentrene har økt med 14 prosent sammenlignet med juli for ett år siden.

Les også:

Publisert:

Flere artikler

  1. Økt omsetning for kjøpesentrene i fjor

  2. Råbillige klær

  3. Stans på kjøpesentrene

  4. Lavere omsetningsvekst hos halvparten av de største kjøpesentrene

  5. Disse varegruppene ervinnere og tapere