Årene under eksternrevisors lupe: Innovasjon Norge droppet 127 offentlige utlysninger

Under Innovasjon Norge-sjef Anita Krohn Traaseths ledelse har hver tredje nye ansatt i det offentlig eide selskapet sluppet konkurranse fra søkere i det åpne jobbmarkedet.

UNDER PRESS: Siden Anita Krohn Traaseth ble Innovasjon Norge-sjef i 2014, har det offentlig eide selskapet droppet offentlige utlysninger for et titalls stillinger hvert eneste år.

Foto: Fredrik Hagen NTB scanpix
  • Karl Wig
Publisert:,

Ansettelsespraksisen siden 2014 er nå under lupen til eksternrevisor Deloitte, som skal undersøke om «Innovasjon Norges regelverk og rutiner knyttet til rekruttering er utformet i samsvar med relevante lover og forskrifter».

Siden starten av 2014 og frem til i dag har 370 personer blitt ansatt i ulike stillinger i Innovasjon Norge, viser tall E24 har innhentet fra selskapet.

127 av disse ansettelsene ble gjort uten at stillingene ble offentlig lyst ut, viser den interne statistikken.

Traaseth ble ansatt i september samme år. Siden da er tallet 113 av 324. Det tilsvarer i overkant av en tredjedel av alle ansettelsene.

I hvert av de siste fem årene har selskapet droppet offentlige utlysninger for et titalls stillinger, viser tallene.

Innovasjon Norge er et særlovselskap eid av staten og fylkene i fellesskap. Det er derfor ikke underlagt Statsansatteloven, som sier at i statlige virksomheter er hovedregelen at stillinger lyses ut offentlig.

Som et offentlig eid selskap har selskapet likevel fått mye kritikk rundt flere ansettelsesprosesser, og toppsjef Anita Krohn Traaseth har i flere måneder blitt presset om hvordan selskapet gjennomfører ansettelser.

«Alltid lyst ut internt og eksternt»

Da Innovasjon Norge ansatte Norges rikeste kvinne uten at stillingen ble utlyst, fikk selskapet mye kritikk da saken sprakk i E24 før sommerferien.

Selskapet har forklart at saken er et sjeldent tilfelle: En såkalt administrativ ansettelse, som ikke trenger å lyses ut fordi engasjementet er på under seks måneder og skal dekke et uforutsett og akutt behov.

De har forsikret at de bruker åpne søkerprosesser for sine ordinære jobber:

«Faste stillinger og stillinger med varighet over seks måneder blir alltid lyst ut internt og eksternt», skrev Innovasjon Norge til E24 i slutten av juni.

Les også

Kommentar: «Blank løgn fra Innovasjon Norge»

Bare dager etter at Andresen-ansettelsen sprakk, omtalte E24 en annen Innovasjon Norge-ansettelse:

Da nåværende kommunikasjonsdirektør Kristin Welle-Strand fikk sin faste jobb 2015, ble stillingen kun utlyst internt.

Senere har E24 skrevet at også syv andre direktører slapp å konkurrere mot eksterne søkere.

IN: Vil ivareta og utvikle våre egne

Disse direktøransettelsene går riktig nok flere år tilbake – til tiden da Traaseth, som selv fikk sin stilling i 2014, satte sammen sin ledergruppe.

Tallene E24 nå har fått, er de første som viser en årelang, utstrakt og pågående praksis med å droppe offentlige utlysninger.

Per august har Innovasjon Norge ansatt 32 personer via interne utlysninger så langt i 2018, viser tallene. Imens har 58 ansettelser skjedd med både eksterne og interne utlysninger.

Les også

Jobbekspert reagerer på venninne-ansettelsen i Innovasjon Norge: – Har gått uvanlig raskt

Innovasjon Norge forklarer statistikken med at de følger et prinsipp om å utlyse sine stillinger internt i 10 dager, «før de eventuelt blir lyst ut eksternt».

Denne vurderingen beror på hvorvidt man finner tilfredsstillende kompetanse i den første interne runden, ifølge kommunikasjonsdirektør Kristin Welle-Strand.

– Finner vi ikke ønskede kvalifikasjoner internt, eller vi er i tvil, så lyser vi også stillingene ut eksternt. Dette gir oss god fleksibilitet. Vår avveiing handler også om å ivareta og utvikle egne medarbeidere, skriver Welle-Strand til E24.

– Finnes det noen type stillinger hvor dere erfarer at det alltid er best å lyse ut både internt og eksternt?

– Ja, det kan gjelde stillinger der vi søker kompetanse Innovasjon Norge ikke har, eller ikke har nok av. Et eksempel er stillinger knyttet til våre digitaliseringsprosjekter, forklarer kommunikasjonsdirektøren.

Undersøker mulige regelbrudd

I september ga Innovasjon Norge eksternrevisor Deloitte oppdraget med å utarbeide en fyldig rapport hvor rekrutteringspraksisen gås nærmere etter i sømmene.

Ifølge oppdragsbeskrivelsen vil eksternrevisoren kontrollere om regler, rutiner og etiske retningslinjer er etterlevd mellom 15. september 2014 og 31. juli i år, blant annet ved å gjennomgå et «utvalg ansettelser identifisert av styret».

Deloitte vil deretter «foreslå relevante tiltak» i sin rapport, dersom de identifiser «avvik eller forbedringspotensial».

De utdyper ikke hva slike avvik kan være, og det er derfor uklart hvordan Deloitte vil stille seg til de mange ansettelsene som ikke får offentlig utlysning.

Les også

Fra Traaseth-e-post til jobb: Slik kastet Innovasjon Norge seg rundt da Norges rikeste kvinne søkte jobb

Den endelige rapporten ventes ferdigstilt i løpet av høsten.

E24 har bedt Innovasjon Norge oppklare sin egen påstand fra juni, om at faste ansettelser og stillinger med lengre varighet enn seks måneder «blir alltid lyst ut internt og eksternt».

Welle-Strand vil ikke bekrefte at de har feilinformert på direkte spørsmål. Hun svarer i stedet slik:

– Alle stillinger i Innovasjon Norge blir utlyst. Praksis er at de lyses ut internt i ti dager før de eventuelt blir lyst ut eksternt. Kortvarige administrative ansettelser blir ikke utlyst.

Presisering: Innovasjon Norge er ikke et (heleid) statlig selskap som E24 omtalte i en tidligere versjon av denne saken. IN er et særlovselskap eid av fylkeskommunene og staten i fellesskap.

mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

  1. Anita Krohn Traaseth forlater Innovasjon Norge

  2. Deloitte foreslår forbedringer etter kontroversielle ansettelser

  3. Eksterne skal gjennomgå ansettelser siden 2014

  4. Annonsørinnhold

  5. Traaseth fikk fart på Innovasjon Norge. Kanskje litt for mye

  6. Betalt innhold

    Fem år i stormen: De seks største kontroversene rundt Anita Krohn Traaseth