Eksperter om tørken: Strides om det blir tomt for meierivarer

Kan du bli foruten melk og smør på frokostbordet?

EKSTREMTØRKE: Bonden Bjørn Sætren har måttet slå mye gress til dyrefôr som følge av tørken. Nå håper han at han ikke skal komme til det punktet hvor han må slakte dyrene som følge av fôrmangel.
Publisert:

Det er ikke bare norske bønder som er fortvilet denne sommeren. Varmen har bredt seg utover resten av Europa, og avlingene på kontinentet er betydelig mindre i år enn tidligere.

Analytikere er uenige av konsekvensene dette vil ha for tilgangen på dyrefôr, som igjen vil påvirke prisene på kjøtt – og meieriprodukter.

Daglig leder i Agrianalyse, Christian Smedshaug, mener redusert produksjon kan føre til knapphet på dyrefôr, som igjen kan føre til en europeisk meierikrise.

Gabriel Omnes, hveteanalytiker i Strategie Grains, avfeier spekulasjonene. Han mener at produksjonen vil være tilstrekkelig høy og at bøndene vil erstatte hveten i dyrefôret med mais.

Les også: Nå fjernes fôrtollen

Smørkrisen i 2011 er bare blåbær i denne sammenhengen, har han tidligere sagt, men Smedshaug forteller nå E24 at han tror akkurat Norge vil klare seg greit, men han er bekymret for situasjonen i Europa.

– Hvis tørken varer i to måneder til, slik som skjedde i 1947, er det muligheter for en meierikrise i Europa.

Årsaken til spådommen ligger i at bønder ser seg nødt til å slakte dyrene for tidlig, da de ikke har nok fôr til dyrene sine i tørkesituasjoner.

– Konsekvensen av dette er at man får et kortvarig økt tilbud av kjøtt og etter hvert en mulig redusert mengde meieriprodukter.

Når spurt om hva han synes om denne prediksjonen, svarer hveteanalytiker Omnes:

– Oi, dette var overraskende å høre. Det er sant at hveteproduksjonen i Europa vil være på sitt laveste på seks år, men dette er ikke nok til å bidra at vi vil få knapphet på dyrefôr.

Han begrunner dette med at produksjonen av mais antas å være god i 2018.

– Frem til nå har hvete vært attraktivt å bruke i dyrefôr, da høy produksjon har holdt prisene lave. Men etterspørselen etter hvete blant mennesker har økt, samtidig som at avlingene har vært dårlig.
Heldigvis ser det ut til at produksjonen i USA, verdens største maisprodusent, vil være god i år. Vi mener at hveten som inngår i dyrefôret vil erstattes med mais, sier Omnes til E24.

Økte priser

Omnes mener hvete – og kornprisene vil gå opp fremover. Han mener at prisøkningen vil være avhengig av hvor stor maisproduksjonen blir.

– Vi ser en betydelig oppside i hveteprisene fremover. Det er naturligvis vanskelig å komme med et tall på det, da prisen i stor grad avhenger av hvor mye mais erstattes med hvete i produksjonen av dyrefôr, sier han til E24.
Smedshaug trekker frem at store lagre ved inngangen til 2018 er positivt for prisen.

– Heldigvis var lagrene for 2018 høye. Dette bidrar til å holde prisene nede i år, selv om det fortsatt kan forventes en noe høyere pris enn tidligere.
– Ettersom vi tærer av lagrene nå, er det viktig at vi får en god sesong i 2019. Hvis ikke, vil vi nok se en betydelig økning i prisene fremover, sier Smedshaug.

Billigere storfekjøtt

Smedshaug trekker frem at vi er i en særposisjon i Norge, ettersom markedene er mer regulerte enn i Europa.

– I Europa vil man nok se en økning i korn – og hvetebaserte produkter, mens man vil se en reduksjon i prisene på storfekjøtt.

– I Norge har vi såpass god regulering at vi mest sannsynlig ikke vil se en slik endring. I Norge får bøndene blant annet levert slakt til frysing – i Sverige for eksempel får de ikke gjort dette slik situasjonen er nå.

Les også

– Vi må planlegge for en krise

Les også

Fredag fjernes fôrtollen

Les også

Norske grisebønder frykter afrikansk svinepest

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om