Sjømat Norge ber regjeringen trekke lakseforslag

Sjømat Norge slakter regjeringens forslag til forvaltning av laksenæringen, blant annet når det gjelder lakselus. Organisasjonen mener forslaget er så dårlig at det bør trekkes i sin helhet.

UENIG: – Regjeringens foreslåtte vekstmodell for laksenæringen vil verken bidra til Stortingets føringer om et klarere regelverk, forutsigbarhet eller bedre lusekontroll, sier styreleder Inger-Marie Sperre i Sjømat Norge.
Publisert:

Det kommer fram i Sjømat Norges høringssvar , som ble offentliggjort onsdag.

Landets største sjømatorganisasjon støtter målsettingene om forutsigbar og bærekraftig vekst, et klarere regelverk og god kontroll på lakselus, men mener forslaget fra regjeringen ikke oppfyller intensjonene.

– Resultatet blir det motsatte

– Regjeringens foreslåtte vekstmodell for laksenæringen vil verken bidra til Stortingets føringer om et klarere regelverk, forutsigbarhet eller bedre lusekontroll. I stedet for økt matproduksjon og flere arbeidsplasser vil resultatet bli det motsatte, sier styreleder Inger-Marie Sperre i Sjømat Norge.

Organisasjonen ber om alternativer som kan bidra til miljømessig bærekraftig vekst i sjømatproduksjonen.

Kritiske til lakselus-beregning

I forslaget er det forekomsten av lakselus som skal bestemme om bedriftene tillates økt produksjon, uendret eller redusert produksjon. Med kompliserte matematiske modeller er planen å varsle luseforekomsten på villfisk fremover i tid, slik meteorologene forsøker å varsle kommende vær, påpeker Sjømat Norge.

– Det er åpenbart at dette er modeller som ikke finnes i dag. Usikkerheten er stor, og den kommer i tillegg til de usikkerhetsfaktorene som alltid følger med biologisk produksjon. Vi kan ikke akseptere at en milliardnæring som produserer 14 millioner måltider med laks hver dag, blir gjenstand for et storskala eksperiment, sier styreleder Sperre.

Les også

Opptur for verft som leverer til oppdrettsselskap

Les også

Norsk lakseeksport rammes av EUs fjøskrav

Les også

Landbasert oppdrettsanlegg kan fjerne laks fra fjordene

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om