Cruiseorganisasjon ut mot nye utslippsregler: – Urettferdig og uforutsigbart

Cruise Lines International Association mener «helt sikkert» at cruiseaktiviteten de neste årene vil bli påvirket av at myndighetene har innført skrubberrestriksjoner i verdensarvfjordene. 

VERN AV VERDENSARV: Norske myndigheter ønsker å forhindre at store skip slipper ut avfallsstoffer i blant annet Geirangerfjorden. Det gjøres på gal måte, mener verdens største cruisebransjeorganisasjon.

Foto: Halvard Alvik NTB scanpix
 • Hans Jordheim
Publisert:,

– Dette har ikke vært forutsigbart nok og har gått for fort, sier Tor Christian Sletner Cruise Lines International Association (CLIA), verdens største bransjeforening for cruise.

Han forteller at foreningen er enig i intensjonene i de nye reglene (se faktaboks), men fremhever at deres medlemmer får problemer når «kortsiktige politiske utspill endrer kriteriene for aktiviteten i Norge og evnen til å gjennomføre reiser som er solgt for så lenge som tre år siden».

Skrubbere vil si anlegg som «vasker» eksosen fra de store skipene. Dette gir mindre skadelige utslipp til luft, men renseprosessen gir også avfall i form av urent spillvann.

– De nye reglene vil helt sikkert få store konsekvenser for aktiviteten de nærmeste årene og det vil skje noe fundamentalt med cruiseanløpene i verdensarvfjordene – flere skip vil rett og slett ikke kunne gå inn, sier han.

Konkurransehemmende tiltak

I dag har omtrent 65 prosent av alle cruiseskip installert skrubbere som følge av at den internasjonale skipsfartsorganisasjonen (IMO) har åpnet opp for dette som løsning når neste års drivstoffregler trer i kraft.

Sletner forteller at bransjen har investert store beløp i renseutstyr, og at de er svært positive til å redusere utslipp, men mener det er «betenkelig og svært urettferdig at norske myndigheter innfører særegne begrensninger på bruk av lovlig renseutstyr».

– Når det kommer globale regler forholder vi oss til dem, men vi synes det er uheldig og konkurransehemmende at det innføres særlige regionale og lokale regler som i praksis ekskluderer noen som har brukt en lovlig måte til å imøtekomme nye krav på, sier han.

Les også

– Eldre skip uten skrubbere kan bli nærmest ubrukelige

– Det har gått for fort

Myndighetene begynte arbeidet med å innskjerpe reglene for skipsfart i verdensarvfjordene i 2017.

I shippingbransjen må det imidlertid anses som kort tid, mener Tor Christian Sletner.

– De fleste skip har en levetid på 30–35 år og kan ikke bygges om til å følge alle krav som settes på kort sikt.

Han forteller at tiden det tar fra man bestiller et skip til det er ute i tjeneste også er en faktor av betydning.

– I ytterste konsekvens kan nye regler som innføres med kort frist gjøre et skip under bygging uegnet før det er ferdig, sier han og fortsetter:

– Av de ca. 100 nye cruiseskip som kommer i drift de nærmeste 10 årene vil ca. 20 av dem gå på naturgass (LNG). Resten vil gå på tungolje og heller rense utslippene. Når bruk av slikt renseutstyr enten begrenses eller forbys totalt blir det vanskelig uansett hvor mye man som næring ønsker å jobbe for miljøvennlige løsninger, sier Sletner.

Les også

Shippingkrav kan gi prishopp på diesel: – Blir fort en skvis

Støtter forbud

Harald Solberg, administrerende direktør i Rederiforbundet, forteller at organisasjonen – som representerer rederier i utenriksfart og som følgelig har få medlemmer med faste anløp i verdensarvfjordene – støtter strenge miljøkrav på generelt grunnlag, og også det ferske forbudet.

Han stiller seg imidlertid noe mer kritisk til en mulig utvidelse av skrubbernekten.

– Dersom det nå vurderes et generelt totalforbud mot skrubbere i Norge vil det sende et svært uheldig signal til alle som allerede har investert tungt i rensesystemer for å sikre at man er i tråd med nye miljøreguleringer, sier han.

Solberg forstår at man ønsker å begrense bruken av skrubbere i havner og dype fjordarmer med begrenset vannsirkulasjon, men ser derimot ikke grunnlag for å begrense bruk av skrubbere i lukket modus.

– Vi er derfor også glade for at Sjøfartsdirektoratet konkluderte med å tillate dette i verdensarvfjordene.

Ser bort fra rederienes kostnader

I skrivet om endring av forskrift legger ikke Sjøfartsdirektoratet skjul på at det vil være en ulempe for cruiseskipene at de ikke får bruke de åpne eksosvaskeanleggene sine i verdensarvfjordene.

Men det kommer i andre rekke, bak prioriteringer av miljøpåvirkning og samfunnsøkonomiske virkninger.

«I det samfunnsøkonomiske regnestykket ser vi bort fra cruiserederienes kostnader. Vi forventer heller ikke at turistinntektene til Norge blir påvirket av vridning av cruiseturisme fra verdensarvfjordene til andre norske fjorder. Trolig vil det være tilstrekkelig kapasitet i øvrige aktuelle fjorder, slik at rederiene vil velge dette fremfor å avvikle all aktivitet i Norge. Vi forventer derfor at krav til utslipp av vaskevann fra skrubbere er et samfunnsøkonomisk lønnsomt tiltak» heter det.

Her kan du lese mer om

 1. Cruiseskip
 2. Shipping

Flere artikler

 1. Reuters: Norge vurderer et forbud mot skrubbere

 2. Gigantinvesteringer på skip møter miljøkritikk

 3. Betalt innhold

  Om noen år kan dette bli et vanlig syn i norske fjorder

 4. Annonsørinnhold

 5. Norsk konsept vil gjøre cruise grønnere og gi nytt liv til supplyskip

 6. Cruisereder Torstein Hagen vil ha turistskatt