Lakselus skal begrenses av fiskeoppdrettsområder

Havforskningsinstituttet mener kysten bør deles inn i elleve produksjonsområder for fiskeoppdrett. Ett av formålene er å begrense forekomsten av lakselus.

BEGRENSE LAKSELUS: Nå vil havforskningsinstituttet dele kysten inn i elleve produksjonsområder for fiskeoppdrett, og på denne måten begrense forekomsten av lakselus.

Jan-morten Bjørnbakk NTB scanpix
Publisert:,

– Inndelingen muliggjør en regulering av oppdrettsnæringen ut ifra belastningen innenfor hvert område. Det betyr at produksjonen kan reguleres ned i områder med mye lakselus og samtidig reguleres opp i områder uten lus. Alt ut ifra en bærekrafts-vurdering, forklarer programleder Terje Svåsand for akvakultur ved Havforskningsinstituttet til NTB.

Forslaget til områdeinndelingen er utarbeidet på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Havforskningsinstituttet har utarbeidet forslaget sammen med Fiskeridirektoratet og Mattilsynet.

Les også

Nordlaks vil plassere to millioner laks ute på gigantiske havfarmer

Les også

– Store utfordringer med fiskevelferden

Les også

– Marine Harvest er en av businessene jeg setter mest fokus på

Her kan du lese mer om