SAS flyr med asiatiske ansatte - Norwegian fikk nei

Ulike regler i Norge og Danmark gir SAS en fordel, mener konkurrenten.

«SERVICE OG SIKKERHET»: SAS avviser at bruken av utenlandsk arbeidskraft handler om penger. Bildet, som er et illustrasjonsfoto, viser en SAS Boeing 737-700.

Jan Ovind
Publisert:

Den norske regjeringen avviste onsdag Norwegians ønske om å få bruke utenlandsk personell på sine flygninger.

En stor mengde høringsuttalelser ble innhentet i sakens anledning, blant annet fra SAS, som er kritiske til konkurrentens forslag.

På SAS sine flyvninger fra Danmark til Japan og Kina er to av ti kabinansatte asiatiske.

- Det er en klar fordel for SAS å benytte 20 prosent utenlandsk arbeidskraft til lokale betingelser, hevder informasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian overfor E24.

Anklaget for dumping

For noen år siden var SAS pådrivere for en lignende lovendring i Danmark. Selskapet har siden 50-tallet flydd med japansk kabinpersonale til og fra Tokyo, og ønsket i 2006/7 å innføre samme praksis på sine ruter til Kina.

- Det viste seg at dette falt under en lovbestemmelse som innebar at de måtte ha dansk arbeids- og oppholdstillatelse, fordi flyene var danskregistrerte. Vi samarbeidet med myndighetene og ble enige om at opp til 20 prosent av kabinpersonalet kunne bli fritatt for dette kravet, sier direktør for offentlige anliggender Lars Andersen i SAS.

Det utenlandske personalet ansettes av SAS, men bor i hjemlandet og lønnes 85 prosent etter lokale forhold. Det er forbehold knyttet til distanse og språkmessig behov. 15 prosent av lønnen er etter danske vilkår.

- Det ble i denne forbindelse tumulter i organisasjonen, og vi ble anklaget for sosial dumping og for å ville redusere våre kostnader. Men vi tar utgangspunkt i passasjerene, og fordelen de får med besetningsmedlemmer som kjenner kulturen i Japan og Kina. De japanske besetningsmedlemmene har lønn på nivå med den skandinaviske, så det er ikke snakk om sosial dumping, sier Andersen.

Ønsker harmonisering

Både Andersen og SAS i Norge understreker at det ikke er ønske om reduserte kostnader som ligger bak ønsket om lovendringen.

ØNSKER GJENNOMGANG: Informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS.

SAS

- Vi var pådrivere (i Danmark) på grunn av behovet for lokal representasjon om bord, i forhold til Kina og Japan spesielt, av service- og sikkerhetsmessige hensyn. Dette personellet kan ikke benyttes på innenriksflygninger i Skandinavia, sier informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS.

- Det er viktig å presisere at disse er ansatte i SAS på skikkelige og ordentlige arbeidsvilkår med opptjening av pensjons- og sosiale rettigheter. Lønnsnivået kan være ulikt. Generelt er det japanske lønnsnivået høyere enn det skandinaviske, og det kinesiske under.

Les også: Luftfartstilsynet varsler Norwegian-gjennomgang

Johansen sier at SAS ikke er prinsipielt mot en endring av den aktuelle forskriften, men etterlyser en grundigere gjennomgang.

- Det vi ønsker er en harmonisering med regelverket i resten av Europa, hvilket betyr en mer gradvis liberalisering enn forslaget til Norwegian, sier Johansen, som mener at det er forskjell mellom SAS sin danske praksis og Norwegian sitt forslag.

- Forskjellen er omfanget

Bransjeorganisasjonen Parat, som har medlemmer fra begge selskapene, synes også at Norwegian-forslaget ikke var godt nok utredet. De har forståelse for oppmykningen av regelverket i Danmark.

- Det er omfanget som er forskjellen, sier Parats nestleder Vegard Einan.

Han forteller at Parat ikke fikk innsyn i henvendelsen fra Norwegian til departementet, men at de uansett ville vært kritiske.

GJØR ENDRINGER: Norwegian, her ved informasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen, registrerer nye fly ute.

Jan Ovind

- De ønsket asiatisk personale uten norsk arbeids- og oppholdstillatelse, og det er vi mot, sier Einan.

Norwegian opplyser at de ønsker å fjerne kravet om arbeids- og oppholdstillatelse for å møte konkurranse fra blant andre Qatar Airways og Thai Airways, og mener at dette ville trygget norske arbeidsplasser.

Les også: Norwegian-ansatte føler seg uthengt

Les også: LO truer Norwegian med boikott

Selskapet vil fortsette etableringen av base i Bangkok, og registrerer sine nye Boeing 787 Dreamliner-fly utenfor Norge.

- Vi mener at dagens lovverk som nå opprettholdes er et stort konkurransemessig hinder. Vi ønsker å bygge baser internasjonalt og utenfor Europa for å møte den tøffe globale konkurransen. Bygger man baser i Asia må de som jobber der være lokalt ansatt på konkurransemessige vilkår, sier informasjonssjefen.