Kommuneansatt var aksjonær hos leverandør – godkjente faktura fra samme selskap

En ansatt i Oslo kommune eide aksjer hos en av kommunens leverandør. Samtidig godkjente vedkommende faktura fra samme selskap.

Publisert:

Det kommer frem i en ny rapport fra kommunerevisjonen.

Nettavisen Anbud365 omtalte saken først.

Kommunerevisjonens oppgave er å bidra til å forebygge og avdekke feil og misligheter. I tillegg skal revisjonen vurdere tips og varsler om kommuners virksomheter, leverandører eller brukere.

Nå har revisjonen gjennomført en undersøkelse av habiliteten til ansatte som godkjenner inngående fakturaer i kommunen.

Denne omfattet alle bokførte innkjøpsfakturaer fra januar til desember i fjor, som utgjorde en sum på rundt 34,4 milliarder kroner.

I løpet av den aktuelle perioden hadde 5.671 personer en rolle der de godkjente eller behandlet fakturaer i kommunen, ifølge rapporten.

Undersøkelsen avdekket ett tilfelle hvor en ansatt var aksjonær hos en leverandør, og samtidig hadde godkjent faktura fra selskapet vedkommende eide aksjer i.

Les også

Oslo kommune brukte 39 millioner på å bli kvitt gamle vedovner – avvikler ordningen

Risiko for inhabilitet

Personene som er omfattet av undersøkelsen ble blant annet kontrollert for roller i styre, ledelse eller om de var aksjonærer hos kommunens leverandører.

På et generelt nivå mener kommunerevisjonen at det er brudd på både habilitetsregler og kommunens etiske regelverk når ansatte selv godkjenner utgifter fra leverandører man har interesser i.

«Det er særskilt risiko for inhabilitet i anskaffelser når ledere har bierverv i den virksomheten det anskaffes fra. Det gir også risiko for omdømmetap, fordi det kan settes spørsmålstegn ved kommunens evne til å gjennomføre anskaffelser på en tillitvekkende måte», heter det i rapporten.

I rapporten fremgår det at revisjonen har tatt opp saken med de berørte instansene i kommunen.

Da rapporten ble publisert 30. mars hadde revisjonen ikke fått tilbakemelding på hvordan slike hendelser blir fulgt opp fra den aktuelle etaten. Revisjonen etterlyser også igjen svar på om det blir satt i gang tiltak for å sikre at lover og regler blir fulgt, samt bedre behandling av lignende forhold i fremtiden.

Les også

Oslo kommune kjøper klimaskryt fra influensere

Styreleder godkjente faktura

I undersøkelsen ble det også funnet et annet tilfelle der en ansatt var styreleder i en frivillig organisasjon. Samtidig godkjente vedkommende en faktura fra den samme organisasjonen.

Oslo kommunes etiske regler sier at ansatte ikke kan levere varer og tjenester til virksomheten de er ansatt i.

Kommunerevisjonen skriver i rapporten at den vil ta opp saken med den aktuelle virksomheten, og følge opp eventuelle habilitetsvurderinger.

Les også

Oslo kommune mener tannlege Odd Erik (64) har drevet ulovlig siden 80-tallet: – Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre

Publisert:

Her kan du lese mer om