Grieg Seafood og britisk dagligvaregigant i samarbeid: Ber om milliardstøtte for å stoppe avskoging i Brasil

Oppdretteren Grieg Seafood, dagligvaregiganten Tesco og fôrselskapet Nutreco oppfordrer norsk og internasjonalt næringsliv til å bli på milliard-dugnad for å bevare skog i Brasil. Foreløpig har de forpliktet seg til støtte på over hundre millioner kroner.

Grieg Seafood oppfordrer alle selskaper med soya-interesser i Brasil til å bidra for å hindre avskogingen i landet. Bildet viser ulovlige kullovner i Cerradoen, som er av de områdene i verden som utsettes for mest avskoging.
 • Camilla Knudsen
Publisert: Publisert:

Innsamlingsaksjonen retter seg mot alle som har interesser i brasiliansk soya. Målet er å stoppe soya-relatert avskoging i Cerradoen, som er en av tørrskogsområdene i verden med størst biomangfold.

– Avskoging av den brasilianske Cerrado-savannen fører årlig til klimautslipp som tilsvarer 53 millioner biler. Soyadyrking er en hovedgrunn for avskoging av området, som er viktig både for biomangfold og landbruk, sier Grieg Seafood-sjef Andreas Kvame i en pressemelding.

Foreløpige studier viser at det trengs 2,3 milliarder kroner i en femårsperiode for gjennomføre flytting av soyaproduksjon til allerede klarerte jordbruksområder, og dermed hindre ytterligere avskoging.

Les også

Europa når ikke miljømål for 2020 og det ser enda verre ut for 2030

Håper andre selskaper blir med

– Innsamlingsaksjonen for soyabønder i Cerradoen skal tilby lokale soyabønder et finansielt incentiv til å beskytte skogen og heller utvikle soyanæringen på eksisterende jordbruksområder, sier Kvame.

Oppdrettsselskapet Grieg Seafood har foreløpig forpliktet seg til å gi 2,7 millioner kroner. Bidraget er basert på to dollar per tonn soya selskapet bruker i sitt fiskefôr i fem år.

Grieg Seafoods årlige soyaavtrykk er omtrent 30.000 tonn.

Alle selskap med soya i sin verdikjede er velkommen i aksjonen og alle oppfordres til å bidra minst i henhold til sitt soyaavtrykk.

– Vi håper norske og internasjonale selskaper blir med, både i og utenfor havbruksnæringen, sier Kvame.

Grieg Seafoods sjef Andreas Kvame håper å få med seg flere aktører for å stoppe soya-relatert avskoging i Brasil.

Lovlig avskoging kan hindres

– Selv om soyaen vi bruker i vårt laksefôr er sertifisert og avskogingsfri i seg selv, gir denne innsamlingsaksjonen oss en mulighet til å påvirke hele industrien lenger bak i verdikjeden, sier Kvame.

Med på laget har han dagligvaregiganten Tesco, som bidrar med 120 millioner kroner. I tillegg har fôrprodusenten Nutreco, morselskapet til norske Skretting, forpliktet seg til å støtte på 10 millioner kroner.

Brasil har som mål å balansere skogvern med økonomisk utvikling. I Cerradoen er grunneiere pålagt å bevare 20–35 prosent av landet. Det betyr at opptil 80 prosent av dette landet kan avskoges lovlig.

Nils Hermann Ranum, leder for Nullavskogingsprogrammet i Regnskogfondet, er glad for at soya-bedrifter tar ansvar.

Bøndene i området har selv etterlyst økonomisk hjelp for å flytte soyaproduksjonen til allerede klarerte områder, ifølge Grieg Seafood.

Regnskogsfondet mener det er bra at selskaper nå viser betalingsvilje for å hindre avskogingen i Brasil.

– Skal vi lykkes i arbeidet for å redde skogen og stanse klimaendringene, er det avgjørende at selskaper med soya i verdikjeden sin tar ansvar, sier Nils Hermann Ranum, leder for Nullavskogingsprogrammet i Regnskogfondet.

Les også

Norsk laksenæring med på globalt soya-opprør mot Brasil

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Brasil
 2. Nutreco
 3. Tesco
 4. Grieg Seafood
 5. Regnskog
 6. Regnskogfondet
 7. Skretting

Flere artikler

 1. Norsk laksenæring med på globalt soya-opprør mot Brasil

 2. Nå nekter norske oppdrettere å kjøpe soya fra selskaper som hugger regnskog

 3. Beskylder Hydro for fagforeningsknusing i Brasil

 4. NHO mener næringslivet har ufortjent dårlig klimarykte

 5. Sier opp avtale med leverandør etter julekort fra kinesisk fangeleir