Går til rettssak mot Hurtigruten for å få utbetalt pensjon til sjøfolk

Fagforeningene for maskinistene og offiserene krever at Hurtigruten tar moralsk ansvar og betaler ut pensjon til tidligere ansatte.

SAKSØKT: Hurtigruten AS er saksøkt. Her ligger Roald Amundsen ved kai i Tromsø. Foto: Rune Stoltz Bertinussen
Publisert: Publisert:

Hurtigruten AS er saksøkt av 87 sjøfolk som krever å få utbetalt rundt fem millioner kroner i pensjon fra sin tidligere arbeidsgiver. Saken skal opp i retten senere i høst.

– Disse pengene er pensjoner de skulle hatt. Sjøfolkene opplever at arbeidsgiver ikke har gitt de pengene de har krav på, sier advokat Anders Hansson hos Sørlandsadvokatene.

Han er hyret inn av Maskinistforbundet og Sjøoffisersforbundet til å føre søksmålet og rettssaken mot Hurtigruten. De 87 ansatte krever å få utbetalt et tillegg til pensjonen for perioden 2006 til 2009, da de var ansatt i hurtigruteselskap.

Advokat Anders Hansson.

– Det oppleves viktig for dem. Når arbeidsgiversiden ikke stiller opp, må de ta skjeen i egen hånd, sier Hansson.

– Hvorfor har dere saksøkt Hurtigruten?

– Hurtigruten var arbeidsgiver for sjøfolkene i perioden 2006 til 2009, som er perioden beløpet gjelder, svarer Hansson.

Fikk ikke pensjon

Striden om pensjonen har pågått i mange år og er noe komplisert. I 2012 inngikk NHO Sjøfart en avtale med forbundene som organiserer sjøfolk om pensjon. I avtalen skulle sjøfolkene få etterbetalt et tillegg for pensjonen for perioden 2006 - 2012. Avtalen ble oppdatert i 2014.

I de fleste rederier gikk det greit å etterbetale tillegget i pensjonen til ansatte. Men i Hurtigruten stoppet det opp.

I 2009 og 2010 solgte Hurtigruten sine hurtigbåter til selskapet Torghatten Nord. De 87 sjøfolkene jobbet på hurtigbåtene, og ble overført til selskapet Torghatten.

Derfor mener Hurtigruten at det er Torghatten som må betale ut pensjonen for sine ansatte. Hurtigruten har også hevdet at selskapet ikke kan være ansvarlig for en avtale NHO Sjøfart inngår i ettertid, for ansatte som ikke lenger jobber i selskapet.

Torghatten ville ikke betale ut de 5 millionene i tilleggspensjon. Selskapet mente Hurtigruten måtte betale pensjon for perioden sjøfolkene jobbet i Hurtigruten.

Tapte rettssak

Etter fem års purringer og forhandlinger mellom forbundene og NHO Sjøfart uten at saken ble løst, gikk til slutt forbundene til rettssak mot Torghatten. De tapte saken, først i tingretten og så i lagmannsretten. I en dom i Hålogaland lagmannsrett i juni i år i Tromsø tapte forbundene.

Torghatten ble frikjent, fordi selskapet i følge dommen ikke har ansvar for å betale ut pensjon for et tidligere ansettelsesforhold i en annen bedrift.

Forbundene har derfor saksøkt Hurtigruten, som var den opprinnelige arbeidsgiveren for den perioden pensjonen gjelder.

– Sjøfolkene mener grunnlaget for avtalen som ble inngått peker mot Hurtigruten, sier Hansson.

– Svært skuffet

Hurtigruten har tidligere uttalt til DN at det ikke er eller kan bli forpliktet til å utbetale et tillegg som er avtalt mellom NHO og fagforeningene

– Sjøfolkene er svært skuffet over at NHO og selskapene ikke har klart å finne en løsning på saken. Fem millioner kroner er lite for så store selskaper som Hurtigruten og Torghatten, sier Hansson.

Hurtigruten og Torghatten hadde henholdsvis fem milliarder og 10 milliarder kroner i inntekter i fjor. Sjøfolkene som krever å få utbetalt pensjon er fra 40 til 80 år gamle, de fleste rundt 50-60 år.

– Sjøfolkene har falt mellom to stoler og så til slutt ingen annen utvei enn å gå til søksmål, sier Hansson.

Hurtigruten har ikke svart på iTromsøs henvendelser.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om