Tiltalt for lånebedrageri mot Husbanken: Rettssak utsatt etter oppstart

De to mennene sto tiltalt for lånebedrageri mot Husbanken etter å ha fått utbetalt lån og tilskudd på 32 millioner kroner. Nå er rettssaken utsatt et halvt år.

Politiadvokat Einar Salvesen Lieungh, politiadvokat Susanne Ihlebæk og etterforsker Karoline Rødningsby, alle fra Økokrim, idet de ankommer Førde tingrett mandag.
Publisert: Publisert:

Mandag morgen møttes partene i Førde tingrett til det som etter planen skulle bli en seks uker lang hovedforhandling.

Etter halvannen dag ble det imidlertid klart for retten at saken måtte utsettes.

– Utsettelse av saken har vært tema i lengre tid grunnet sykdom hos en av de tiltalte. Det har vært noe uenighet mellom Økokrim og forsvarerne hva gjelder alvorlighetsgraden av sykdommen, men i dag konkluderte retten etter en grundig vurdering med at saken måtte utsettes til mars 2022, sier advokat og partner Christian Flemmen Johansen i Elden Advokatfirma.

– Jeg oppfatter at alle involverte synes det er uheldig at saken blir utsatt, samtidig som jeg tror det er riktig, og at den vil bli godt belyst når den skal til behandling i mars.

Advokatene Christian Flemmen Johansen i Elden og Arild Dyngeland i Schjødt forsvarer de to tiltalte. Her under en av pausene i Førde tingrett mandag.

De to mennene ble anmeldt av Husbanken i februar 2018, og Økokrim tok formelt over etterforskningen i 2020, etter at Vest politidistrikt hadde jobbet med den siden anmeldelsen. I februar ble de to tiltalt av Økokrim.

– De erklærte seg ikke skyldig etter tiltalen. Saken er komplisert fordi den omfatter en lang rekke byggeprosjekter og prosjektregnskaper. Slik vi ser det har Økokrim med sin påtalevurdering vurdert saken feil, og det har også Husbanken med sin anmeldelse, sier Johansen.

Les også

Oppga feilaktig høy pris på flyktningboliger – hentet 86 millioner i statens bank

Tiltalt for uriktige lånesøknader

Ifølge tiltalen har de to tiltalte mennene i 50-årene gitt uriktige opplysninger til Husbanken på vegne av selskapet Bopartner AS.

På grunnlag av ni søknader om lån og tilskudd fra mars 2015 til oktober 2017, utbetalte Husbanken lån og tilskudd med til sammen 32,3 millioner kroner, og ga tilsagn om lån og tilskudd med til sammen 9,3 millioner kroner, heter det videre.

I november 2020 skrev E24 om hvordan boligselskapet gjentatte ganger har feilinformert statens bank i søknader. I alt hentet selskapet 86,6 millioner kroner i samlede utbetalinger – hvorav 7,7 millioner var rene tilskudd.

Les også

Fikk ekstra støtte for å pusse opp flyktningboliger – betalte aldri millionregninger

Pengene fra Husbanken var øremerket kjøp og oppussing av 17 utleieboliger til flyktninger og vanskeligstilte, men E24 kunne i november dokumentere at selskapet har oppgitt uriktig høy kjøpesum for åtte av eiendommene. For de fleste av disse er reell kjøpesum et millionbeløp lavere.

Utsatt tidligere

Økokrims tiltale gjelder ni av søknadene som Bopartner sendte inn i denne perioden.

– Saken ble utsatt, men utover det har vi ikke ytterligere kommentarer, sier politiadvokat Susanne Ihlebæk i Økokrim.

Advokat Christian Flemmen Johansen i Elden Advokatfirma i en rettspause mandag.

De to er også tiltalt for hvitvasking av rundt 1 million kroner, og subsidiært grovt økonomisk utroskap, ifølge tiltalen. Også brudd på bokføringsloven inngår i tiltalen.

Begge de tiltalte rakk å erklære seg ikke skyldig før retten ble hevet mandag.

Dette er heller ikke første gang rettssaken utsettes. Den var opprinnelig berammet til å begynne 30. august i år, men ble da i utgangspunktet utsatt i tre uker. Saken var berammet å vare i seks uker.

Publisert: