Ny rapport: Oslo større på sjømat enn Lofoten og Vesterålen

Oslo har flest ansatte totalt, Senja er Norges største laksekommune, mens ingen fiskevær i Lofoten kommer med på topp 20-lista.

FISKE: Mye av arbeidet i fiske og oppdrett skjer langs kysten, men mye av verdiskapningen ender opp i byer som Oslo, Bergen, Ålesund, Tromsø og Trondheim, viser ny rapport.
Publisert: Publisert:

Oslo er byen med totalt flest ansatte i norsk sjømat, viser ny rapport. I Oslo jobber det direkte og indirekte rundt 8.000 personer med sjømat som omsetter for 10 milliarder kroner i året, mens det i fiskerifylket Nordland jobber 10.000 personer totalt med sjømat.

– Det er mange selskaper med hovedkontor i Oslo, og mange leverandørbedrifter i Oslo som nyter godt av sjømatnæringen, sier seniorforsker Roy Robertsen ved Nofima.

Han har ledet prosjektet der forskere fra Nofima, Menon Economics og Norce har undersøkt hvor verdiskapningen i norsk sjømat skjer. Verdiskapning er produserte varer minus kostnader, og kan også beregnes som driftsresultat pluss lønn.

FORSKER: Roy Robertsen.

Rapporten viser at ingen fiskevær i Lofoten eller Finnmark kommer med på topp 20 lista over Norges største sjømat-kommuner. Firmaer med hovedkontor i Oslo, Bergen og Ålesund sitter igjen med stor del av verdiskapningen, til tross for at mye av torsken og laksen slaktes i nord.

– Halvparten av torsken sendes ut av landet uten å bli bearbeidet. Politikerne godtar at fisk ikke gir arbeidsplasser. Det fører til fraflytting fra distriktene. Hele kystkulturen som lever av fiske kan stå i fare, tordner Steinar Eliassen, styreleder og eier i fiskerikonsernet Norfra i Tromsø.

Steinar Eliassen i Norfra

Het potet

Rapporten kan bli en het potet for den nye regjeringen, som i regjeringserklæringen har lovet omfordeling av fiskeverdiene i Norge.

– Det føyer seg inn i en trend der stadig mer av inntektene fra fiskeri og oppdrett flyttes bort fra der sjømat foregår, og der Vestlandet og det sentrale Østlandet får stadig større del av kaka, sier nestleder og fiskeripolitisk talsperson Torgeir Knag Fylkesnes i SV.

– Det blir en form for omvendt subsidiering, der store rikdommer langs kysten subsidierer forretningslivet i Oslo, legger han til.

Torgeir Knag Fylkesnes

Etter Oslo er det flest ansatte i sjømat i Ålesund, Frøya og Bergen. Ålesund er Norges fiskerihovedstad med størst inntekter fra tradisjonelt fiskeri, totalt får byen fire milliarder kroner fra sjømat. Frøya har Norges største inntekter fra salg av fisk, trolig fordi eierfirmaet til lakseselskapet Salmar har adresse på Frøya. Mens i Bergen jobber mange med lakseeksport.

– Det er grunnleggende at verdiskapning fra fisk og oppdrett blir værende i distriktene, om de skal overleve. Derfor har vi lenge advart møt økende sentralisering av eierskap i sjømatnæringen, sier Fylkesnes.

Blant de 20 kommunene med flest ansatte i sjømatnæringen ligger fem i Nord-Norge, mens seks av de 20 kommunene med størst verdiskapning fra sjømat ligger i Nord-Norge.

Dobbelt så lønnsom

Etter Oslo, Ålesund, Frøya og Oslo kommer Bergen på femte og Tromsø på sjetteplass med rundt 1,5 milliarder kroner i verdiskapning fra sjømat.

Troms fryseterminal i Tromsø er en av landets største fiskerihavner. Her losser to russiske trålere sin fangst.

– Ålesund er størst på fiskeri og leverandørbedrifter. Senja er nå større en Frøya på laks, og er også stor på tradisjonelt fiskeri. Også Alta er store på laks. Både i Alta og Senja opererer mange av de største nasjonale lakseselskapene, sier Robertsen.

Senja har blitt Norges største laksekommune, med over en milliard kroner i året i verdiskapning fra oppdrett. Alta er på topplisten over flest ansatte i oppdrettsnæringen, mens Øksnes og Hadsel i Vesterålen er blant kommunene med flest ansatte i fiskeindustrien.

94.000 ansatte jobber med sjømat, der halvparten jobber direkte med sjømat og halvparten leverer indirekte tjenester til sjømatbedrifter, ifølge rapporten. Til og med i koronaåret 2020 økte bedriftene med 2000 ansatte.

– Næringa har vokst bra, har utviklet seg og investert langs hele kysten. Høye priser har effekt for verdiskapningen, sier Robertsen.

Eksportverdien av sjømat lå ved utgangen av oktober 7 milliarder høyere enn på samme tid i rekordåret 2019, som endte med med en rekordeksport av norsk sjømat på over 100 milliarder kroner.

Vil øke verdiskapingen

– Vi har en målsetting om å øke verdiskapingen og sikre helårlige arbeidsplasser i lokalsamfunn langs hele kysten. Selv om det det er vanskelig å beregne ringvirkninger av sjømatnæringen, viser likevel rapporten hvor viktig verdiskapingen i sjømatnæringen er for aktivitet og sysselsetting langs kysten, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran (Ap).

Han sier rapporten blant annet viser at Troms og Finnmark og Nordland sammen med Møre og Romsdal er de fylkene som har størst andel sysselsatte i direkte sjømatrelatert virksomhet.

– For denne regjeringen står det sentralt å ivareta de distriktspolitiske målsettingene i fiskerilovgivningen om arbeidsplasser og bosettingen i kystsamfunn. Også innen havbruk vil regjeringen legge til rette for videre bærekraftig vekst for å skape flere arbeidsplasser, mer bearbeiding, større verdiskaping og økte eksportinntekter.

Publisert: