Eksperter om permitteringsordningen: – På tide å avvikle

Ekspertene tar til orde for å forlenge retten til dagpenger, men tror det er en dårlig idé å utvide permitteringsperioden ytterligere: – Jeg tror bedriftene har brukt det som en sovepute.

Forsker Simen Markussen (t.v.) og NHH-professor Kjell Gunnar Salvanes.
Publisert:

Onsdag møter Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) igjen blant andre LO og Virke. Bakgrunnen for møtet er at regjeringen vil avvikle permitteringsordningen 1. oktober. Dette har skapt kraftige reaksjoner.

Partene hadde også møte fredag, der Isaksen lovet en halv milliard i ekstra coronamidler, som skal utløses gjennom kommunene.

Isaksen stengte heller ikke døren for en videreføring av permitteringsordningen, men fremholdt at han fortsatt mener en avvikling er å foretrekke.

Les også

Varsler nytt møte om coronastøtten til arbeidslivet onsdag: – Her har vi dårlig tid

Bør forlenge rettigheten til dagpenger

Til tross for at det politisk er klare meninger om permitteringsordningen, er det fra et faglig synspunkt vanskelig å slå fast hva som egentlig er best. Det mener Simen Markussen, seniorforsker ved Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning.

Han mener det er to sentrale spørsmål som man bør vurdere hver for seg:

– Det første spørsmålet er hvorvidt man skal forlenge permitteringsperioden, mens det andre spørsmålet er om man skal forlenge rettighetene til dagpenger, sier Markussen.

Seniorforskeren er positiv til å forlenge retten til dagpenger. Han peker på at dette, i kombinasjon med å sette en strek for permitteringsperioden, kan være et godt alternativ, ettersom mange snart vil passere toårsgrensen for retten til dagpenger.

I fjor ble perioden for hvor lenge en bedrift kan permittere ansatte utvidet fra 26 til 52 uker. Dagpengesatsen har i samme periode vært økt.

I sommer ble denne grensen senket igjen for nye permitteringer fra 1.juli, og den er igjen tilbake på 26 uker, uten at lønnsplikten inntrer. Samtidig har mange vært permittert i mer enn 52 uker, og for disse som altså ble permittert før 1. juli i år finnes det ingen maksgrense.

Det er dette det etter planen skal bli slutt på 1. oktober.

Seniorforsker ved Frischsenteret for Samfunnsøkonomisk forskning mener et godt alternativ er å sette strek for permisjonsperioden, men forlenge rettigheten til dagpenger.

– De går og venter på en jobb som ikke er der

Hvorvidt det er lurt å forlenge permitteringsperioden avhenger først og fremst av sammensetningen av permitterte, mener Markussen.

– En del er permitterte fra bransjer som vil komme sterkt tilbake etter pandemien, slik at de vil få tilbake jobben så fort pandemien slipper taket. Men realiteten for mange andre er at de ikke vil få tilbake den gamle jobben igjen.

– De går og venter på en jobb som ikke er der.

Markussen mistenker at den sistnevnte gruppen er stor, men understreker samtidig at han ikke har noen oversikt over tallene. Det taler i så fall for ikke å utvide permitteringsperioden, mener han.

Dermed heller økonomen mot at det er best å sette en strek for permitteringsordningen 1. oktober.

– Et sted må det ta slutt. Det er kanskje på tide nå, sier Markussen.

Han får støtte fra NHH-professor i arbeidsmarkedsøkonomi, Kjell Gunnar Salvanes.

– Jeg tror bedriftene har brukt det som en sovepute

I likhet med Markussen mistenker NHH-professoren at en høy andel er permittert fra en jobb de ikke får tilbake.

Det viktigste argumentet mot å forlenge permitteringsperioden, er at det hindrer en naturlig omstilling, mener NHH-professoren.

– I dårlige tider skjer det alltid en økonomisk omstilling. Veldig mange bedrifter blir tvunget til å begynne med noe nytt. Andre klarer seg ikke og går konkurs, og mange nye bedrifter blir etablert.

NHH-professor Kjell Gunnar Salvanes tror forslaget fra Markussen er en god idé. Han mener forlenging av permisjonsperioden utsetter en nødvendig omstilling i arbeidslivet.

Dette fører til store bevegelser i arbeidsmarkedet, der mange arbeidere må finne seg nye jobber, og arbeidskraften flytter seg mellom bedrifter og sektorer, forklarer han.

– Permitteringsordningen er en kunstig brems på denne omstillingen, sier han.

– Å låse arbeidere til jobber som de kanskje ikke får igjen virker ikke særlig meningsfylt. Jeg tror det er på tide å avvikle permitteringsordningen.

Samtidig er Salvanes klar på at det ikke bør gå utover arbeiderne, og mener det er «urimelig å tvinge de over på sosialtrygd». Han gir derfor Markussen støtte i at det kan være lurt å forlenge retten til dagpenger.

Med hensyn til bedriftene er det ingen spesielt god grunn til å forlenge permitteringsperioden, mener professoren.

– Jeg tror bedriftene har brukt det som en slags sovepute, sier Salvanes.

Viktig med målrettet politikk

Både Salvanes og Markussen understreker samtidig at det er mye usikkerhet knyttet til hva som er den beste veien videre, og at det er argumenter både for og mot videreføring av permitteringsordningen.

– Vi vet fra tidligere kriser og forskning, at en del av de som mister jobben aldri kommer tilbake. Og det taler for å være ekstra sjenerøs nå og fortsette permitteringsordningen, påpeker Markussen.

Han tror det beste ville vært å videreføre permitteringsordningen for kun de hardest rammede bransjene, men der er Salvanes uenig, og begrunner det med de store variasjonene innad i bransjer.

Arbeidsministeren var imidlertid tydelig på at en slik differensiering uansett ikke lar seg gjøre på fredagens møte.

Begge de to ekspertene er samtidig svært enige om dette: det blir viktig å ha en så målrettet politikk som mulig fremover.

Rettelse: I en tidligere versjon av denne saken sto det at permitteringsordningen er utvidet fra 26 uker til 52 uker. Det er feil. Fra 1. juli ble permitteringsperioden for nye permitteringer redusert fra 52 uker tilbake til 26 uker. Feilen ble rettet 7. september 2021, klokken 09.25.

Publisert:
Gå til e24.no