Forsvarer: – Ikke straffbare forhold

Advokat Anders Brosveet, som representerer investeringsrådgiveren tiltalt for markedsmanipulasjon og innsidehandel, reagerer på Økokrims tiltale.

REAGERER: Advokat Anders Brosveet representerer en investeringsrådgiver som Økokrim har tatt ut tiltale mot.
Publisert: Publisert:

– Vi finner det uforståelig at Økokrim etter hva de har vært gjennom de siste årene, velger å ta ut en slik tiltale, som åpenbart vil ende med frifinnelse, sier advokat Anders Brosveet i Advokatfirmaet Elden.

Torsdag formiddag ble det kjent at Økokrim har tatt ut tiltale mot en investeringsrådgiver for private equity-fondet Triton og obligasjonsmegler i Arctic Securities for markedsmanipulasjon og innsidehandel.

Advokat Brosveet representerer investeringsrådgiveren. Han mener det er klart at saksforholdet ikke rammes av bestemmelsen om markedsmanipulasjon, og som en konsekvens av det, heller ikke av innsidehandelsforbudet.

– Det er bare å lese loven, så ser du at det som kommer frem i beskrivelsen av faktum ikke er straffbare forhold, men tvert imot i samsvar med markedets interesse og funksjon, sier han.

Les hva som skal ha foregått ifølge tiltalen nederst i saken.

– Forbausende

– Her er det tale om handler som har skjedd ved forhandlinger gjennom meglere, ikke på noen auksjonsbasert markedsplass. Selv om obligasjonene formelt er «notert» på Oslo Børs, handles de ikke gjennom noen auksjonsbasert ordrebok som kan manipuleres, sier advokaten, og fortsetter:

– Det mest forbausende er at Økokrim, som er forutsatt å skulle ha spisskompetanse på dette rettsområdet, overser at den aktuelle handelen klart faller utenfor hva som rammes av loven.

Les også

Slik mener Økokrim at Arctic-megleren og investeringsrådgiveren brøt loven

Brosveet forklarer at for at en gjennomført handel skal kunne rammes, må den enten «være egnet til å gi falske, uriktige eller villedende signaler om tilbudet, etterspørselen eller prisen» på papiret, eller den må «sikre» kursen på et unormalt eller kunstig nivå.

– En reell transaksjon der kjøper og selger faktisk overdrar papirene til en gitt kurs og uten noen avtaler om tilbakekjøp eller at risikoen på annen måte ikke skal flyttes i samsvar med transaksjonen, vil per definisjon aldri kunne oppfylle vilkåret om «falske, uriktige eller villedende signaler». En reell transaksjon er sann, uavhengig av hvilke motiver som måtte ligge bak den, sier han.

Handelen kunne heller ikke anses å «sikre» kursen på et bestemt nivå, mener han.

– Sikring av kurs forutsetter en markedsplass med auksjonsmekanisme, der man kan legge inn ordre på gitte nivåer som hindrer kursen i å bevege seg over eller under et gitt nivå. En enkelt handel i en obligasjon på en forhandlingsdrevet markedsplass vil aldri kunne oppfylle dette vilkåret.

– Ligner robothandelsaken

Brosveet mener saken ligner på den såkalte robothandelsaken, hvor to daytradere ble frifunnet for å ha manipulert aksjemarkedet ved å lure en aksjerobot.

– Det er en lignende problemstilling og samme lovbestemmelse i disse to sakene. Problemet er at Økokrim mener at de kan bruke en skjønnmessig tilnærming når de anvender manipulasjonsbestemmelsen. Det kan de ikke, sier han.

Førstestatsadvokat Hans Christian Koss i Økokrim svarer følgende på Brosveets utspill:

Les også

Arctic-megler tiltalt for innsidehandel og markedsmanipulasjon

– På generelt grunnlag kan jeg vise til verdipapirhandelloven § 3-1 (1) hvorav det blant annet fremgår at markedsmanipulasjonsforbudet og forbudet mot innsidehandel gjelder for finansielle instrumenter som er eller søkes notert på norsk regulert marked.

– Utover dette vil vi eventuelt komme nærmere inn på dette spørsmålet under hovedforhandlingen.

Dette skal ha skjedd

Ifølge tiltalen fra Økokrim fikk investeringsrådgiveren et mandat fra Triton den 4. juli 2016 til å kjøpe seg opp i Beerenberg-obligasjonen for opp til 8,7 millioner euro.

Etter at Beerenberg annonserte at de hadde tapt den store Ekofisk-kontrakten 9. august 2016 skal Triton ha gitt beskjed til investeringsrådgiveren om at de ikke vil kjøpe obligasjonen for mer enn 80 prosent av pålydende (opprinnelig kurs på obligasjonen, journ.anm.).

Den tiltalte Arctic-megleren klarte imidlertid ikke å få kjøpt noen obligasjoner for den prisen frem til 19. august, og det er her Økokrim mener lovbruddene skal ha skjedd.

For å få prisen på obligasjonen lavt nok til at han kunne kjøpe på vegne av Triton skal nemlig investeringsrådgiveren den 19. august ha ringt obligasjonsmegleren og sagt at fondet var villig til å selge obligasjoner verdt 10 millioner for 77 prosent av pålydende.

Dette skal han ha gjort selv om fondet altså var interessert i å kjøpe, ikke å selge.

Ifølge Økokrim skal investeringsrådgiveren ha sagt til den tiltalte megleren at et slikt salg ville få et prispunkt i markedet «der nede så det kan hjelpe (med kjøpet) av den store posten».

Den tiltalte megleren skal deretter ha informert en annen Arctic-megler og to andre kunder om at Triton ville selge til kurs 77.

En halvtimes tid etter at de to skal ha snakket sammen, solgte Triton obligasjoner, og deretter skal Arctic-megleren ha informert en annen mulig selger om at prisen nå var sunket til en kurs på 77.

Investeringsrådgiveren skal senere samme dag og den påfølgende mandagen ha jobbet videre med å få tak i obligasjonene Triton egentlig ville kjøpe. På mandag traff de og fikk kjøpt obligasjoner for 50 millioner kroner til kurs 80, den maksimale kursen Triton var villig til å kjøpe for.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om