Bremanger kommune har tapt 80 millioner på rentegambling

Bremanger kommune går rettens vei for å gjøre avtalene med Danske Bank ugyldige.

MØTES I RETTEN: Bremanger kommune møter mandag Danske Bank i Oslo tingrett. Der ønsker kommunen og rådmann Tom Joensen (innfelt) å få derivatavtalene kommunens tidligere rådmann inngikk med banken, erklært ugyldig. Bildet viser Kalvåg i Bremanger.
Publisert: Publisert:

- Så langt har vi bokført tap på 80 millioner kroner totalt, sier Tom Joensen, rådmann i Bremanger kommune, til E24.

De har allerede tapt flere hundre millioner på Terra-skandalen. Nå er det derivatavtaler kommunen har gjort med Danske Bank som er blitt et millionsluk.

Mandag møter Bremanger kommune Danske Bank i Oslo tingrett.

Konflikten gjelder hvorvidt derivatavtalene den daværende rådmannen gjorde i 2006 og 2007, er gyldige.

- I utgangspunktet ønsker vi å få disse avtalene erklært ugyldige, sier Joensen.

- Hårreisende tidshorisont

Han forteller at avtalene strekker seg svært langt frem i tid.

- Det er en hårreisende tidshorisont. Opsjonstidspunktet inntreffer for første gang i 2016, og går langt inn på 2030-tallet.

Kommunen plikter å ta opp lån 250 millioner kroner i 2016. Lånet skal løpe i over 20 år med en fastrente på 6,5 prosent.

- Den lange tidshorisonten på avtalene understreker risikoen. Detter er produkter en kommune ikke skal ha, sier Joensen.

LES OGSÅ: Terra-kommuner vil anke rettsavgjørelse i USA

Kommunen har fått utbetalt en opsjonspremie på mellom 10 og 15 millioner kroner, opplyser Joensen.

Gambling

Tom Joensen, rådmann i Bremanger kommune

Derivatavtalene betyr på mange måter at kommunen har gamblet med renten: Kommunen vinner dersom rentene blir høyere enn det som er oppgitt i låneopsjonen.

Dette kalles swapsjon.

Joensen forklarer at det er vanskelig å forutse hvor mye kommunen til enhver tid må betale.

- Det svinger veldig. I 2010 kunne det for eksempel svinge med et titalls millioner kroner fra måned til måned. Man vet ikke hvordan det utvikler seg, og det er fortvilende, sier han.

- Ulovlig og ugyldig

- Dette er en naturlig oppfølging fra kommunens side etter fylkesmannens konklusjon om at derivatavtalene er ulovlig og ugyldig, sier kommunens advokat, Ulf Larsen, til E24.

Han forteller at kommunen har vært i dialog med Danske Bank over lengre tid, uten at man har kommet frem til en enighet.

- Kommunen føler seg tvunget til å la domstolen avgjøre dette, sier Larsen.

Gyldige avtaler

Danske Bank hevder på sin side at avtalene ble gyldig inngått.

«En riktig tolkning av kommunens finansreglement tilsier at swapsjoner er en del av de instrumenter som kan benyttes. Rådmannen var delegert fullmakt til å inngå slike avtaler, og det er på det rene at alle avtaler er underskrevet av ham», skriver Danske Bank i sitt sluttinnlegg.

Kommunikasjonssjef Stian Arnesen i Danske Bank understreker at banken kun har vært involvert en liten del av de transaksjonene og investeringene som Bremanger kommune gjorde i denne perioden.

- Vi hadde heller ikke oversikt over eller innsyn i det totale omfanget i deres investeringer, sier Arnesen til E24.

- Vår rolle var begrenset til en restrukturering av eksisterende transaksjon og vi hadde derfor ingen grunn til å tro at denne eksisterende transaksjonen ikke var innenfor gjeldende regelverk i kommunen, sier han.

- Dere forhandlet lenge med kommunen om en løsning. Hvorfor fant dere ikke noen løsning?

- Vi ønsker ikke å gå inn på detaljer fra forhandlingene. Faktum er uansett at partene stod for langt unna hverandre til å komme til en minnelig løsning og at vi derfor møtes i retten i morgen.

I strid med kommuneloven

Det var den tidligere rådmannen i kommunen som inngikk derivatavtalene ned Danske Bank.

Rådmannen skal ha endret finansreglementet i kommunen slik at han kunne kjøpe derivatene.

Kommunen hevder at avtalene som ble gjort ikke er gyldig, fordi de ikke ble behandlet av «noen folkevalgte organer i kommunen».

«Det gjøres gjeldende at administrasjonssjefen ikke hadde noen fullmakt eller annen kompetanse til å inngå derivatavtalene», skriver kommunen i sitt sluttinnlegg.

LES OGSÅ: Terra-kommunene har brukt 90 millioner på advokater

Kommunen mener at avtalene også er i strid med kommuneloven, og peker på at derivatavtalene innebar stor finansiell risiko.

«Konsekvensen av at administrasjonssjefen inngikk derivatavtalene uten å ha nødvendig fullmakt eller annen kompetanse, og i strid med økonomireglementet og kommuneloven, er at avtalene er ugyldige», skriver kommunen.

Bremanger kommune tapte 230 millioner kroner i Terra-saken.

Med tapene fra derivatavtalene har kommunen så langt tapt 310 millioner kroner.

LES OGSÅ:

Publisert: