Gjeldskrisens grunnleggende årsaker

Statsgjeldskrisen i vestlige land eskalerer. På kort sikt må tilliten til at gjelden betales gjenvinnes. På litt lengre sikt må det skapes betingelser for sunn økonomisk vekst.

 • Kjell-Magne Rystad
  Journalist
Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

For å forstå den situasjonen vestlige økonomier nå er i, må vi gå tilbake i tid. Etter Østblokkens sammenbrudd for vel 20 år siden, har verdensøkonomien blitt liberalisert og globalisert. For verden har dette vært bra. Hundretalls millioner mennesker har blitt løftet ut av fattigdom. Globale forskjeller har blitt mindre og global økonomisk vekst har vært høy.

For vestlige land har dette derimot skapt utfordringer. Industrien har måttet tilpasse seg konkurranse fra lavkostland med lave arbeidskostnader. Det har skjedd på to måter: Ved å automatisere produksjonen eller flytte virksomheten til lavkostland.

Automatisering krever flere ingeniører og eksperter, men færre lavkvalifiserte arbeidere. Dermed blir det mindre etterspørsel etter lavkvalifisert arbeidskraft. Utdannelsessystemet kan bare delvis avhjelpe dette. Det må erkjennes at ikke alle har evne eller lyst til å ta høyere og mer teoretisk utdannelse. Dermed settes markedet for lavkvalifisert arbeidskraft under press. Det politiske valget består i å godta lavere arbeidskostnader eller å la trygdeordninger fange opp de arbeidsledige.

I Europa har det vært manglende politisk vilje til å konkurrere på arbeidsvilkår og arbeidsmarkedet er preget av rigide regler. Sosiale ordninger kombinert med høye kostnader for lavkvalifisert arbeidskraft presser yrkesdeltakelsen nedover, skaper arbeidsledighet og økte offentlige utgifter.

I tillegg har Europa store demografiske problemer. Fødselstallene er altfor lave samtidig som antallet pensjonister øker. Det er motvilje mot å øke pensjonsalderen eller foreta innstramninger som gir bedre bærekraft i pensjonssystemene. Pensjonskostnader og dårlig demografi presser dermed de offentlige finansene. Offentlig sektor eser ut for å administrere trygdeordninger.

Det politiske valget består i å godta lavere arbeidskostnader eller å la trygdeordninger fange opp de arbeidsledige.

I stedet for å ta tak i disse problemene og derigjennom bedre økonomiens virkemåte, har det vært satset på stimulansepolitikk. Det gjelder både pengepolitikken og finanspolitikken.

I pengepolitikken har det på bakgrunn av særlig 1970-årenes erfaring med stagflasjon, blitt innført inflasjonsmål med et ganske ensidig fokus på å holde inflasjonen stabilt lav. Ikke nok med det; fokuset har vært på såkalt kjerneinflasjon der mat og energi er holdt utenfor med begrunnelse at prisene på disse svinger for mye.

... vi har fått inflasjonsmål som satt på spissen mest måler prisen på importerte klær og sko fra lavkostland.

Dermed har vi fått inflasjonsmål som satt på spissen mest måler prisen på importerte klær og sko fra lavkostland. I takt med økt handel og utflagging av industrien, ble målt kjerneinflasjon lav og rentene kunne settes lavt. Dette skapte grunnlaget for både boligboblen og at statene kunne låne til svært lave kostnader.

Politisk var det mer behagelig for statene å låne billig fremfor å ta tak i mer grunnleggende økonomiske utfordringer. Finanskrisen ble møtt med massive finanspolitiske stimulanser som økte statsgjelden ytterligere. Nå synes statsgjeldskrisen akutt, og den må løses på en måte som gir minst mulige skadevirkninger. Bakom dette ligger det store samfunnsøkonomiske utfordringer knyttet til økonomiens virkemåte, arbeidsmarkedene, demografi og verdiskapning. Ikke minst må rigide ordninger knyttet til arbeidsmarket avvikles, slik at bedriftene kan ansette flere. Offentlig sektor må effektiviseres. Hvorvidt det finnes politisk vilje og evne til å løse disse utfordringene, vil avgjøre vestlige lands utvikling på lengre sikt.

mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  En ny virkelighet

 2. Manglende bærekraft

 3. Dette har Kina betydd for Norge de siste ti årene:
  – Vi hadde ikke hatt råd til den levestandarden vi har i dag

 4. Annonsørinnhold

 5. Nordea ser vendepunkt etter ti år med ekstreme renter

 6. Sverige holder renten uendret