VEKST: De siste tolv årene har verdiskapningen på det afrikanske kontinentet firedoblet seg.

Økonomisk
vekst i verdensklasse

Mens mange av verdens modne økonomier sliter med svak økonomisk vekst er utviklingen svært god på det afrikanske kontinentet, skriver Holberg Fondene.

Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning.

De siste tolv årene har verdiskapningen på det afrikanske kontinentet målt ved brutto nasjonalprodukt (BNP) firedoblet seg (målt i amerikanske dollar).

Hva er så forklaringen på dette fenomenet? Hvis man forenkler begrepet økonomisk vekst, kan man si at økonomisk vekst er et resultat av «hvor mange som kan jobbe – og hvor produktivt man kan jobbe».

For Afrika gjelder også dette. I tillegg til har Afrika en tredje forklaring som mange trekker frem når skal prøve å forstå den økonomiske utviklingen.

1.Attraktiv demografi

Afrika har en sterk befolkningsvekst som ventes å fortsette. I følge FN ventes det at den afrikanske befolkningen vil øke fra dagens drøye milliard til drøye to milliarder i 2050. I samme periode ventes eksempelvis både Europa og Kinas befolkning bli redusert.

Befolkningsprofilen i Afrika er attraktiv med tanke på økonomisk vekst. En ung befolkning vil i større grad kunne bidra i arbeidslivet. FN anslår at afrikanske arbeidere vil i 2050 utgjøre en fjerdedel av den globale arbeidsstokken. I dag er dette tallet en åttendedel. Kina vil gå motsatt vei fra en fjerdedel i dag til en åttendedel i 2050.

2.Høy produktivitetsvekst

Afrika har hatt en kraftig utvikling i utbygging av infrastruktur. De siste årene har utenlandske investeringer i Afrika femdoblet seg. Eksempelvis innen gruvedrift, demninger, mobile nettverk, jernbane, havner og veier.

Urbanisering er viktig for verdiskapningen. Afrikas «bybefolkning» forventes å tredoble seg de neste førti årene, ifølge FN. Det at mange flytter fra landsbygden til større byer fører ofte til at man kan utføre et mer verdiskapende arbeid.

Globaliseringen i Afrika har ført til en kraftig vekst i eksportvolumer og verdier. Det siste tiåret har verdien av afrikansk eksport firedoblet seg. Handelen med de såkalte BRIC-landene har mer enn tidoblet seg i samme periode.

3.Verdens ressurskammer

Afrika er kjent for sin sentrale posisjon innen råvarer som gull, sølv og diamanter. Det ikke så mange er oppmerksom på er Afrikas posisjon som verdens ressurskammer innen andre råvarer som Platina, Krom, Fosfat, Kobolt, Bauxitt, Mangan. I tillegg finnes ca. 10 prosent av verdens olje og gass ressurser i Afrika.

Afrika har også et stort potensial innen jordbruk. Man anslår at Afrika har mer enn seksti prosent av verdens urealiserte jordbruksareal.

Mange utfordringer gjenstår for Afrika, men det er mange positive faktorer som kanskje kan utvikle Afrika til et økonomisk verdenslokomotiv.

Publisert: