Stayclassy-boet solgt til selskap med Holstad-tilknytning

Thomas Holstad promoterer ny nettside som skal selge elsparkesykler, men avviser at han er eier av nettbutikken.

Stayclassy gikk konkurs i februar.
Publisert: Publisert:

For en måneds tid siden ble det åpnet konkurs i netthandelsbutikken Stayclassy.

Bostyrer og advokat Andreas S. Christensen i KCO opplyser at boet nå er solgt.

– Vi hadde en budrunde på aktiva etter konkursåpning. Da samarbeidet vi med panthaver og bomedhjelper, og hadde forskjellige interessenter. Flere budgivere ga bud, og vi solgte til slutt til høyeste bud, sier han.

De siste dagene har det på sosiale medier blitt spekulert i om Stayclassys gründer og daglig leder, Thomas Holstad, selv har kjøpt boet.

På blant annet TikTok har Holstad reklamert for nettsiden «classywalk.no».

– Hvem som har kjøpt er ikke offentlig, men jeg ser mange lurer på om det er Thomas Holstad. Det er det ikke, men det er et foretak med en viss tilknytning til Holstad. I hvilken grad Holstad har noen avtale med de som har kjøpt boet har ikke jeg noen opplysninger om, opplyser bostyrer Christensen til E24.

På TikTok har Thomas Holstad reklamert for en ny nettside som heter Classywalk.

– Ny struktur og ledelse

Ifølge nettsiden er Classywalk «en ny norsk nettbutikk som tilbyr et bredt utvalg av små elektriske kjøretøy».

«Vi gleder oss til å åpne dørene i Mars 2023.», heter det.

– Har dette noe med boet å gjøre?

– Nei, det er slik at classywalk var et av domenene som Stayclassy brukte. Det er en del av de eiendelene som boet har realisert og solgt, sier Christensen.

Tidligere daglig leder i Stayclassy, Thomas Holstad, er glad for etableringen av Classywalk.

– Det er hyggelig å se at en etablert merkevare som ClassyWalk åpner opp igjen under ny struktur og ledelse. Spesielt med tanke på tidligere kunder som snart får tilgang på deler, et nytt verksted og hjelp til sine produkter igjen, sier Holstad til E24.

Holstad Management står som domeneeier av nettsiden Classywalk.

– Samtlige domener under Holstad management ble solgt med boet,
de tilhørte Stayclassy AS.Jeg er ikke daglig leder og jeg er ikke eier av ClassyWalk.no. Ser det går en kule varmt på ryktebørsen, sier Holstad.

Advokat Andreas S. Christensen i KCO.

Vil granske virksomheten

Da det ble åpnet konkurs, opplyste Asker og Bærum tingrett at selskapet hadde en gjeld på 13,9 millioner kroner. Det kom også frem at Stayclassy har eiendeler på 10,4 millioner kroner.

Bostyrer Christensen ønsker ikke å opplyse hva boet ble solgt for.
– Kjøpesummen er et resultat av en budrunde med flere aktører. Det er ikke en hemmelighet at varelageret var omfattende, men dessverre var det en del ukurans og til dels produkter som er vanskelig å realisere. Det er ikke naturlig for meg å oppgi kjøpesum, men det var et resultat av god interesse, men avspeiler det forhold at lageret inneholdt gode og mindre gode varer, sier Christensen.

Han sier videre at han har forståelse for at enkelte man reagere på at virksomheten fortsetter, selv om det juridisk sett er et nytt selskap.

– Det er viktig for meg å si at selv om vi har solgt boet til best mulig pris, så legger ikke det føringer for boets videre gransking av virksomheten i Stayclassy eller hvilke konklusjoner vi lander på vedrørende eventuelle straffbare forhold eller anbefaling om konkurskarantene.

Christensen opplyser at han vil se nærmere påstandene mot selskapet om kritikkverdige forhold.

– Jeg vil gi en eller flere rapporter til tingretten og kreditorer, hvor jeg vil opplyse om jeg finner grunnlag for å inngi politianmeldelse og jeg vil ta stilling til om det bør foreslås konkurskarantene.

Risikerer gebyr

I desember varslet Forbrukertilsynet at selskapet ville bli gitt et gebyr på 1,5 millioner kroner og daglig leder Thomas Holstad et gebyr på 400.000 kroner for medvirkning til villedende markedsføring.

Underdirektør Marit Evensen i Forbrukertilsynet, opplyser nå at gebyret mot Stayclassy har falt bort.

– Gebyr på Stayclassy faller bort siden det ikke er dekning i konkursboet, men vi jobber videre med overtredelsesgebyr og tvangsmulkt på Holstad personlig, sier Evensen.

Publisert: