Hytteprisene steg med 10,1 prosent i 2022

Ikke siden før finanskrisen har det vært en sterkere prisvekst i hyttemarkedet, viser fersk statistikk fra Eiendom Norge.

Det ble solgt svært mange dyre hytter, til en pris over fem millioner kroner, ifølge Eiendom Norge.
Publisert:

Prisene for fritidsboliger steg med 10,1 prosent i 2022, viser prisstatistikken for hyttemarkedet som Eiendom Norge publiserte torsdag morgen. Den typiske fritidsboligen i Norge koster nå 2.965.980 kroner.

I 2022 ble det solgt 5.989 hytter i Norge – en nedgang på 30 prosent fra 2021. Det er det laveste omsetningsvolumet siden 2015.

– Fritidsboligmarkedet er tilbake på nivået før pandemien, mens prisene vokste i rekordtakt, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge i en pressemelding.

Les også

Fikk ikke solgt hytta – kuttet prisen med en million

Historisk prisvekst

I pressemeldingen melder Eiendom Norge om historisk prisvekst i hyttemarkedet. Prisstatistikken viser at:

  • Fjellhyttene hadde en gjennomsnittspris på 3.133.581, opp 9,1 prosent fra 2021.
  • Sjøhyttene hadde en gjennomsnittspris på 3.576.812, opp 12,8 prosent fra 2021.
  • Innlandshyttene hadde en gjennomsnittspris på 1.610.663, opp 7,5 prosent fra 2021.

– Den sterke prisveksten må sees i sammenheng med økt vilje til å prioritere fritidsbolig. Dessuten vil økt tilførsel av nyere hytter til brukthyttemarkedet også innebære at snittprisene i seg selv blir høyere, fordi kvaliteten på nyere hytter er høyere enn eldre hytter, sier Lauridsen.

Doblet omsetning av dyre hytter

Antall omsetninger av hytter til en pris over fem millioner mer enn doblet seg i omfang i 2022, viser fritidsboligprisstatistikken.

– Det som er oppsiktsvekkende i 2022 er det dyre segmentet holder stand totalt sett, og det er solgt svært mange hytter både til mellom fem og ti millioner og over ti millioner kroner. Nivået er langt høyere enn før pandemien, sier Lauridsen.

– Gitt at det gis en viss rabatt i formuesskatten for hytter generelt og dyre hytter spesielt kan vi ikke utelukke at noe av veksten i dette segmentet skyldes at formueskatten generelt sett har økt mye de siste årene og at mange vil redusere formuesskatten gjennom dyre fritidsboliger, sier han videre.

Les på E24+

Eksperter om hyttemarkedet: Her kan du gjøre gode kjøp nå

Dyrest i Lillesand

Kystkommunene med de høyeste gjennomsnittligere fritidsboligprisene var:

  • Lillesand med 9,3 millioner kroner.
  • Færder med 8,8 millioner kroner.
  • Kragerø med 7,4 millioner kroner.

Dyrest av fjellkommunene var:

  • Øyer med gjennomsnittspris på 6,5 millioner kroner.
  • Hemsedal med gjennomsnittspris på 5,4 millioner kroner.
  • Hol med gjennomsnittspris på 5 millioner kroner.
Henning Lauridsen, administrerende direktør i Eiendom Norge

I 2022 ble det omsatt 5 989 hytter i bruktmarkedet. 2.910 var fjellhytter, 1.874 var sjøhytter og 1.675 var innlandshytter.

Det var flest omsetninger i Trysil, Ringsaker og Vinje kommune.

– Det er stort sett de samme hyttekommuner som bytter på å ha flest omsetninger, noe som ikke er overraskende da disse hyttekommune også har flest hytter totalt sett, sier Lauridsen.

Venter stabil utvikling fremover

I snitt tok det 50 dager å selge en fritidsbolig i fjor.

– Selv om volumet har gått mye ned sammenlignet med 2020 og 2021 går det fortsatt oppsiktsvekkende fort å selge en hytte i Norge, sier Eiendom Norge-sjefen.
Lauridsen mener spådommene om at hyttemarkedet skulle få seg knekk på grunn av høyere rente, høye strømpriser og generell usikkerhet i økonomien ser ikke ut å slå til foreløpig.

– Omsetning i årets første seks uker er litt høyere enn i 2022. Dette indikerer en stabil utvikling i hyttemarkedet fremover, sier Lauridsen.

Publisert: