Regjeringen vil lette tilgangen på sesongarbeidere

Problemer med å få tak i utenlandsk arbeidskraft gjør at regjeringen forenkler kombinasjonen av dagpenger og sesongarbeid i fiskeindustrien og landbruket.

– Sjømatnæringen bidrar til matforsyningen nasjonalt og internasjonalt, og det er viktig at vi holder hjulene i gang. Vi håper denne ordningen vil bidra til dette, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).
  • NTB
Publisert:

– Koronaepidemien har gjort det vanskeligere for sjømatindustrien å få tak i utenlandsk arbeidskraft. Samtidig er vi i en situasjon der mange nordmenn er uten arbeid. Sjømatnæringen bidrar til matforsyningen nasjonalt og internasjonalt, og det er viktig at vi holder hjulene i gang. Vi håper denne ordningen vil bidra til dette, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

For å øke tilgangen på innenlandsk arbeidskraft foreslår derfor regjeringen en midlertidig ordning der dagpengemottakere som tar seg jobb som sesongarbeider, kan føre halvparten av timene de jobber på meldekortet. Det betyr i praksis at de som tar seg jobb i landbruket eller fiskeindustrien, skal tjene mer på det.

I utgangspunktet ulønnsomt

Bakgrunnen for at Ingebrigtsen gjør denne vrien, er at det i utgangspunktet vil være lite lønnsomt for mange dagpengemottakere å ta arbeid i fiskeriindustrien eller landbruket. Grunnen er at dagpenger regnet per time kan være høyere enn timelønnen de får som sesongarbeider.

Behovet for arbeidere til fiskeriindustrien i forbindelse med det pågående vinterfisket, er akutt, men også i landbruket er det behov for sesongarbeidere, påpeker Ingebrigtsen og statsrådskollega Olaug Bollestad (KrF) i Landbruksdepartementet.

– Landbrukssektoren er en samfunnskritisk næring, og jeg har derfor jobbet for å få på plass en ordning som gjør at det vil være attraktivt for permitterte og arbeidsledige å ta seg jobb i landbruket. Dette er noe næringen har vært opptatt av, og det er viktig for meg at de som vil bidra til å sikre matforsyningen, skal tjene økonomisk på det, sier Bollestad.

Møter aktører

Fiskeriministeren har onsdag formiddag et møte med ulike aktører i sjømatkommunene i Troms og Finnmark om nettopp vinterfisket.

For landbruket vil Arbeids- og sosialdepartementet legge fram en endringsforskrift med virkning fram til 1. oktober, mens den for fiskeriindustrien blir fram til 1. juni.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Næringsliv

Flere artikler

  1. Fiskeriministeren vil redde vinterfisket med arbeidsløse nordmenn

  2. Kaller fiskeriministerens utspill «svært naivt»: – Torsken venter ikke på at grensen åpnes

  3. Innfører hastetiltak mot fremmed lakseart

  4. Sp raser mot at norske coronamillioner havner i Nederland

  5. Sammenbrudd i fiskeriforhandlingene med Storbritannia