Arne Austreid ny styreleder i North Sea Energy Park

Den tidligere toppsjefen i SR-Bank skal nå jobbe med å skaffe Sør-Rogaland nye grønne arbeidsplasser.

Han var konsernsjef i Sparebank 1 SR-Bank i 9 år.
 • Jonas Vikingstad (Stavanger Aftenblad)
Publisert:

Etter 29 år i oljå og ni år som konsernsjef i Sparebanken 1 SR-Bank går nå Austreid nye veier. Nå blir jobben å skaffe regionen flere, nye grønne arbeidsplasser.

– De siste årene har vi sett en nedgang i arbeidsplasser i oljeindustrien, og en økning i arbeidsledigheten. Vi står nå i en situasjon hvor vi i Norge og i Rogaland er nødt til å ta noen viktige grep for å skape andre arbeidsplasser. Etableringen av North Sea Energy Park er en viktig del av dette både for Rogaland og for Norge, sier den nye styrelederen.

North Sea Energy Park er et samarbeidsprosjekt mellom Bjerkreim kommune, Dalane Energi og Hetlandsskogen AS. De utvikler et 2500 mål stort næringsområde i Hetlandsskogen som skal legge til rette for kraftintensiv industri. Næringsparken er blant annet aktuell som lokasjon for ny batterifabrikk i regi av Equinor, Hydro og Panasonic.

– Området har etter forholdene små konflikter, noe industriaktører og næringsetablerere ser etter når de vurderer områder for etablering, sier Austreid

– For noen oppleves Hetlandsskogen som et rekreasjons og friluftsområde. Ved utviklingen av næringsparken må vi ta hensyn til det og se på avbøtende tiltak. Samtidig må vi huske at Norge, generelt sett, er et relativt lite utbygd land sammenlignet med andre land i Europa. Vi har mye urørt natur og det mangler ikke tur- og rekreasjonsområder, legger han til.

Denne illustrasjonen viser hvordan en batterifrabrikk i Hetlandskogen kan bli seende ut.

– Må akseptere energiproduksjon på land

Austreid husker selv tilbake til sin egen oppvekst på Karmøy, da man den gang fikk etablering av kraftkrevende industri med Norsk Hydro. De ville bygge på Karmøy.

– Jeg husker diskusjonene, skepsisen og problemstillingene fra den gang, og tenker i ettertid på hva området og regionen ville ha vært uten den industrien, kommenterer Austreid.

Han forstår at det er mye diskusjon og kontroverser rundt energiproduksjon, særlig på land. Men med det økte elektrifiseringsbehovet i landet må man akseptere noe, hevder han.

– Økt elektrifisering av samfunnet, gjør at batteribehovet i verden kommer til å øke fremover. Med de forutsetningene vi har i Norge, Rogaland og Dalane-regionen spesielt handler det om å tilrettelegge for nye industrietableringer, slår han fast.

Han ser også muligheter til å utnytte overskuddsvarmen som vil avgis av batteriproduksjon og datasentre. Denne kan brukes til oppvarming av veksthus eller landbasert fiskeoppdrett, påpeker han.

– North Sea Energy Park har etter min mening flere store fordeler sammenlignet med konkurrerende områder, avslutter den nye styrelederen.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Bjerkreim kommune
 2. Havvind
 3. Industri
 4. Batteriproduksjon
 5. Dalane
 6. Elektrifisering
 7. batterifabrikken

Flere artikler

 1. Bjerkreim, Sviland og Tysvær kan få batterifabrikk - Kalberg ute

 2. Sandnes og Bjerkreim tapte kampen om Equinors batterifabrikk: Tysvær med videre

 3. Betalt innhold

  Batterifabrikken kjem ikkje til Vestland

 4. Overtrekk på kunnskapskontoen

 5. Ny rapport: Skattepakken til olja har fungert