Millionfullmaktene

Lege erklærte mulig dement kvinne samtykkekompetent flere ganger: «følgefeil»

Volvat sendte bekymringsmelding om egen lege etter E24-avsløringer. Statsforvalteren har opprettet tilsynssak mot legen.

Disse samtykkeerklæringene ble skrevet av en lege ved privatsykehuset Volvat etter at en kvinne i 90-årene hadde fått en alzheimerdiagnose.
 • Sofie Amalie Fraser
 • Jonas Alsaker Vikan
Publisert:

«Som jeg allerede har konkludert med skulle jeg selvsagt ikke skrevet samtykkeerklæring på pasienten initialt», skriver Volvat-legen i et brev til Statsforvalteren i Oslo og Viken.

E24 dokumenterte i november i fjor at en lege ved Volvat Majorstuen hadde erklært en kvinne i 90-årene samtykkekompetent flere ganger mellom 2016 og 2020.

I samme periode var advokat John Hammervoll fullmektig for kvinnen og skulle ivareta hennes økonomiske interesser. Advokaten overførte 6,8 millioner kroner fra kontoen hennes til sitt eget advokatfirma og den profilerte tidligere eiendomsmegleren Odd Kalsnes.

Hammervoll ble sommeren 2020 siktet for grov økonomisk utroskap mot klienten. Det samme ble Kalsnes. Begge nekter straffskyld. Hammervoll mener kvinnen forsto hva hun skrev under på da hun ga han fullmakten, mens politiet mener kvinnen var dement.

– Vår side vil ikke kommentere saken, sier advokat Kristian Gjendemsjø, som bistår Hammervoll.

E24 har vært i kontakt med Odd Kalsnes om saken.

– Jeg har ikke vært involvert på noe vis i de legeerklæringene som er utstedt av Volvat Medisinske Senter, sier han.

Utover det ønsker han ikke å kommentere saken.

«Har ikke satt seg inn i pasientens journal»

Etter at E24 skrev om erklæringene, sendte legens arbeidsgiver en bekymringsmelding til Statsforvalteren i Oslo og Viken om legen:

«Volvat ble gjort informert om saken etter at en journalist hos nettavisen e24 tok kontakt med administrerende direktør».

Etter å ha gått gjennom kvinnens journal, mener Volvat at legen skulle skjønt at kvinnen var rammet av kognitiv svikt.

«Vi vurderer at erklæringene er preget av mangelfullt grunnlag og at legen ikke har satt seg inn i pasientens journal. Han har følgelig ikke lagt nødvendige og avgjørende opplysninger om hennes helse til grunn, med de konsekvenser det har medført for pasienten. Det er i alt skrevet fire erklæringer på fire år», står det i bekymringsmeldingen.

Etter å ha mottatt bekymringsmeldingen fra Volvat, opprettet Statsforvalteren tilsynssak mot legen.

– Vi avventer statsforvalterens avgjørelse, og har ingen kommentarer utover det, skriver kommunikasjonsdirektør Mille Henriksen i Volvat til E24.

E24 har vært i kontakt med legen, som ikke ønsker å kommentere saken.

Les også

Advokatfirmaet Hammervoll Pind siktet av politiet

Kjente ikke pasienten godt

Ifølge politiets etterforskning av saken skal kvinnen i 90-årene ha vært dement i hele treårsperioden hvor Volvat-legen erklærte henne samtykkekompetent flere ganger.

I et brev til Statsforvalteren skriver den aktuelle legen at han første gang møtte kvinnen til en ordinær fysisk kontroll, der han fikk inntrykk av «en kvikk eldre dame». På slutten av timen kom spørsmål om samtykkeerklæring opp.

Da Volvat-legen skrev den første erklæringen i 2016 het det:

«Med langvarig og bredt kjennskap til pasienten kan jeg si at hun innehar helt normale kognitive funksjoner. Det er absolutt ingen mental svikt.»

Legen skriver i brevet til Statsforvalteren i år at det ikke var tidligere dokumentasjon i journalen som tilsa sikker demens, men at han likevel ikke kan forsvare at han skrev en samtykkeerklæring denne dagen:

«Jeg skriver at jeg hadde godt kjennskap til pasienten fra tidligere, noe som er feil».

Les også

Volvat går gjennom rutiner og varsler myndighetene etter E24-sak

Tung sak

Det ble ikke gjennomført tester helsepersonell bruker ved spørsmål om kognitive funksjoner eller demens. Dette finner Volvats medisinske sjef kritikkverdig:

«Vi har gjennom vår egen gjennomgang i saken en oppfatning av sviktende vurdering fra den aktuelle legen og som kan ha gitt store konsekvenser for pasientens liv.»

I sitt brev skriver legen at han var kjent med at kvinnen hadde fått oppnevnt en advokat som styrte hennes økonomi, og at han burde stilt flere spørsmål vedrørende skjemaet for samtykkekompetanse.

Legen oppgir at det oppsto en fortrolighet mellom pasienten, en tredjeperson og legen selv, som ga inntrykk av trygghet i situasjonen.

«Dette forsvarer likevel ikke en attestering på faglig tynt grunnlag», skriver legen.

I sitt svar til Statsforvalteren beklager legen og beskriver saken som «ekstra tung».

Les også

Advokat overførte 250.000 fra kvinne i 90-årene til pleier

«Følgefeil»

I redegjørelsen sin skriver legen at kvinnen i 90-årene ikke utviste klare tegn på alvorlig kognitiv svikt i konsultasjonene og at han har handlet i god tro.

Les også

Justisministeren lover høy prioritet av vergemålsloven etter E24-saker

Legen tar selvkritikk for at han skrev at han hadde god kjennskap til kvinnen da han avsa den første erklæringen om samtykkekompetanse i 2016. At det ikke ble gjennomført tester av kvinnens kognitive funksjoner, beklager legen. Erklæringene ble fattet på «faglig tynt grunnlag» og legen skriver:

«Samlet sett ser jeg at hennes konsultasjoner hos meg vedrørende vurdering av samtykke kompetanse er kritikkverdig og jeg er selvsagt lei meg for dette. Jeg var ikke oppmerksom nok i vurderingene og det oppsto dessverre følgefeil. At det ikke ble utført kognitive tester som dokumentasjon på min attestering av samtykke kompetanse er dessverre faglig svakt.»

Opplysningene om erklæringene var ukjente for ledelsen i Volvat til E24 tok kontakt. Verken kvinnen eller pårørende har klaget på behandlingen kvinnen fikk.

«Hvordan E24 har kommet over informasjonen er for Volvat ukjent», skriver sykehusledelsen.

Statsforvalteren har fortsatt saken til behandling, og regner med å ha en konklusjon i løpet av juni.

Merknad: En ansatt i Verdens Gang, som er majoritetseier i E24, er tilknyttet kretsen rundt kvinnen i 90-årene som omtales i denne saken.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Millionfullmaktene
 2. Volvat
 3. Etterforskning
 4. Politiet
 5. Økonomi

Flere artikler

 1. Lege brøt loven da flere samtykkeerklæringer ble skrevet for mulig dement kvinne

 2. Hjelpepleier får advarsel fra Helsetilsynet etter å ha gitt private behandlinger på Volvat

 3. Koronaen har skjøvet 18.000 utlendinger ut av norske jobber

 4. Politiet advarte mot bitcoin-adresse: Nå har millionene spredt seg videre

 5. Silicon Valleys skyggeside