Investorer ble forespeilet milliongevinst – flere av prosjektene har ikke blitt bygget

På to år forsøkte eiendomsselskapet Miris å hente over 300 millioner kroner til elleve eiendomsprosjekter. De fleste har ikke blitt bygget. Nå hevder selskapet overfor investorer at notering på London Stock Exchange «nærmer seg».

Denne kunstige halvøyen ville Miris bygge bare en kort kjøretur unna Bodø. 94 fritidsboliger på 120 kvadrat. Prosjektet fikk aldri fritak fra et midlertidige forbud mot tiltak i Skjerstadfjorden i 2018, og er ikke blitt bygget.
Publisert:

«Har du mulighet til å være med, ville jeg definitivt vært med. Det er en meget sikker case og gravingen begynner i disse dager.»

Det skrev en prosjektmegler hos eiendomsselskapet Miris til en investor i 2018.

Prosjektet var «Vågshavn» i Bodø kommune. Dette skulle bli en klynge med fritidsboliger på en kunstig halvøy med sand «hvit som sukker», ifølge prospektet som ble sendt til investorer.

Miris utstedte en obligasjon på 12,5 millioner kroner med 10 prosent rente. Hver av de 94 fritidsboligene skulle ifølge prospektet være 120 kvadratmeter, ha hovedsoverom med walk-in closet og egen badstue.

I 2018 verdsatte Miris Vågshavn-prosjektet til 240 millioner kroner, og oppga en ventet profitt på 60 millioner kroner.

Prosjektet, både øy og boliger, skulle være ferdig i slutten av 2020. Men tre år etter at Miris sa at gravingen skulle starte, er ikke øyen bygget.

E24 har tidligere omtalt eiendomsselskapet Miris’ forsøk på å bygge Svart Hotell, som skulle bli et spektakulært Snøhetta-tegnet bygg ved foten av Svartisen. Hotellet som skulle stå ferdig i år, er ikke blitt bygget.

Ifølge Miris’ hjemmesider jobber selskapet også med en rekke andre type prosjekter – datasentre, blokkjedeteknologi og teknologi innenfor eiendomsbransjen.

Både investorer og en tidligere ansatt har nå begjært selskapet konkurs, og tirsdag 13. juli er det rettsmøte for å behandle konkursbegjæringen.

Viser til tidligere svar

E24 har i forbindelse med denne artikkelen stilt daglig leder Jan Gunnar Mathisen en rekke spørsmål om prosjektene Miris har forsøkt å gjennomføre. Blant spørsmålene E24 har stilt Mathisen er:

  • Hvor mye penger har dere klart å hente fra investorer?
  • Hva er pengene blitt brukt til når prosjektene ikke er blitt ferdigstilte?
  • Hvor mange prosjekter har Miris ferdigstilt siden 2017?
Jan Gunnar Mathiesen er daglig leder i Miris. Bildet er tatt fra et rettsmøte i mai, før retten ble satt.

Mathisen skriver dette i respons på spørsmålene:

– Alt E24 spør om er tidligere fyldig dekket både i Avisa Nordland og Dagens Næringsliv i både 2019, 2020 og 2021. Midt i en rekonstruksjon har vi ikke tid til å gjenta våre svar fra den gang ytterligere slik E24 kan lage en ny versjon av gamle artikler.

E24 har ikke klart å finne svar på flere av spørsmålene i tidligere publiserte artikler i andre medier. Til DN sa Mathisen dette juli 2020:

– Miris sluttfører i disse dager en refinansieringsprosess som gjør at våre 324 obligasjonseiere vil få tilbakebetalt sine investeringer, med den avkastning som ble lovet.

Han sa også:

– Våre investorer skal få sin rettmessige del av verdiene som er skapt, om enn dessverre på overtid. Vi er inspirert av John Fredriksen: Behandler du dine investorer redelig og godt, vil du bygge tillit over tid.

Tidligere i år uttalte han også dette om hva pengene de hentet i 2020 var brukt til:

– Pengene er investert i videreutvikling av konsernet, dettes prosjekter og eiendommer. Mer spesifikt vil dette fremkomme så snart regnskapet er avsluttet for konsernet som helhet.

Ville hente flere hundre millioner

I løpet av to år, i 2017 og 2018, inviterte Miris til minst seks pengeinnhentinger, som totalt hadde en størrelse på mellom 260 millioner kroner og 318 millioner kroner, ifølge prospekter utarbeidet av Miris.

Noen av Miris’ investorer har delt prospekter og e-postutvekslinger med E24.

Pengene ble hentet gjennom obligasjonslån og salg av aksjer i flere ulike selskaper i Miris-konsernet. E24 er ikke kjent med hvor mange personer som investerte, eller nøyaktig hvor mye penger Miris klarte å hente. Jan Gunnar Mathisen har ikke besvart E24s spørsmål om dette.

I et av prospektene fra 2018 hevder Miris at selskapets portefølje med prosjekter kan være verdt 2,1 milliarder kroner ved ferdigstillelse. Alle prosjektene, unntatt Svart Hotell, skulle vært ferdig i løpet av perioden 2018–2020. Minst syv av de elleve eiendomsprosjektene som er omtalt i prospektene er ikke blitt gjennomført som planlagt.

Kunstig halvøy ble stoppet av kommunen

Vågshavn-prosjektet, den kunstige halvøyen med fritidsboliger i Bodø, stoppet opp etter at Bodø kommune vedtok at Miris og grunneieren ikke fikk lov til å fravike et midlertidige forbud mot tiltak i Skjerstadfjorden.

Vedtaket ble fattet i desember 2018, bare fire måneder etter at Miris utstedte et obligasjonslån som ifølge prospektet var på 12,5 millioner kroner.

Kommunen jobbet med nabokommunene om en felles kommunedelplan for Skjerstadfjorden, og mente at en tillatelse til å bygge halvøyen kunne gjøre dette arbeidet vanskeligere.

Saken ble påklaget, på vegne av Miris og grunneier, da de mente seg utsatt for usaklig forskjellsbehandling siden det bare var Bodø kommune som hadde vedtatt et forbud mot tiltak, ikke de andre kommunene.

Saken ble klaget til Statsforvalteren, men Statsforvalteren var enig med kommunen, og prosjektet står ubygd.

Daglig leder i Miris, Jan Gunnar Mathisen, har ikke besvart E24s spørsmål om hvorfor prosjektet ikke har blitt bygget, men har vist til tidligere uttalelser i media. E24 har ikke klart å finne uttalelser fra Miris om dette prosjektet som forklarer hvorfor det ikke er bygget.

Fauske kommune truet med anmeldelse

I Fauske kommune skulle Miris, ifølge et prospekt fra 2018, bygge «72 bærekraftige leiligheter og butikker», og status på prosjektet ble beskrevet som «Byggeklar. Venter på siste byggetegninger». De anslo at prosjektet var ferdig innen nyttår 2020.

Det skjedde ikke, og så langt er ingenting bygget på tomten. I april i år kritiserte Fauske kommune Miris, og truet dem med anmeldelse for å ha fjernet et gjerde på tomten:

«Vi registrerer nå at sikringsgjerdet rundt rivningsområdet der gamle sentralskolen sto, nå er fjernet i sin helhet. Dette har da gjort at publikum nå har fri tilgang på et område som nå er direkte farlig å bevege seg i, og det observeres barn som leker i dette området når gjerdet er fjernet», skrev Fauske kommune til Miris 27. april i år.

«Fauske kommune ser veldig alvorlig på denne situasjonen, og ber om at det umiddelbart settes i gang med sikring av området for å unngå at det skjer alvorlige ulykker»

Jan Gunnar Mathisen viser til sine uttalelser i andre medier.

– Tomten er ryddet opp, kommunen er tilfreds, og planen vår er å utvikle tomten selv, skrev Mathisen i et leserinnlegg i Dagens Næringsliv i mai.

I sentrum av dette bildet er «sentralskoletomten», der Miris i utgangspunktet skulle ha «72 bærekraftige leiligheter og butikker» klare til nyttår i fjor.

Utsiktsprosjekt i Lier er ikke blitt bygget

Nordal Panorama skulle bli et boligfelt i Lier kommune, mellom Drammen og Oslo. 20 boliger skulle bygges, og i 2017 ville Miris hente 30 millioner gjennom et obligasjonslån og seks millioner gjennom salg av nye aksjer.

Prospektet Miris utarbeidet til pengeinnhentingen viser at de ventet å tjene 53,9 millioner kroner på bygging og salg av boligene, og anslo at investorene kunne få en avkastning på mellom 35 og 45 prosent.

Ifølge grunnboken står Nordal Panorama AS som eier av flere tomter i det aktuelle området, og informasjonen innsendt til Kartverket viser at tomtene ble kjøpt for 43 millioner kroner i 2017 og 2018. Men bilder fra området viser at det ikke er bygget noen boliger på disse tomtene.

I prospektet fra 2017 står det også at låneperioden for långivere er på «maks 24 måneder».

Daglig leder har ikke besvart E24s spørsmål om hvorfor Nordal Panorama ikke er bygget, men viser til tidligere medieuttalelser. Til Dagens Næringsliv sa Mathisen dette om prosjektet i 2018:

– Vi forventer å begynne byggingen straks, vi venter bare på siste klarsignal fra kommunen. Vei, vann og kloakk er ferdig.

Fremsiden til prospektet for Nordal Panorama-obligasjonen viser hvordan Miris anslo at boligfeltet skulle bli seende ut. Disse bygningene er ikke bygget.
I området i høyre halvdel av bildet eier Miris flere tomter gjennom selskapet Nordal Panorama AS. I 2017 hentet de penger til prosjektet, og lovde investorer at låneperioden var «maks 24 måneder».

Vil noteres på en av verdens største børser

Miris er i dag involvert i flere konkursprosesser.

Miris AS er den siste måneden begjært konkurs to ganger i Søndre Østfold tingrett, av både investorer og en tidligere ansatt. Samtidig er datterselskapet Innovasjon og Eiendom AS i konkursbeskyttelse i Oslo tingrett, gjennom den midlertidige loven om rekonstruksjon.

Miris AS står registrert med fire heftelser i Løsøreregisteret på til sammen 4,9 millioner kroner. Selskapet har også 18 betalingsanmerkninger. Datterselskapet Innovasjon og Eiendom har syv betalingsanmerkninger, og heftelser på 2,3 millioner kroner.

Samtidig som selskapet er under press i Norge, har Jan Gunnar Mathisen i år skrevet til sine långivere at de, via en tilrettelegger, er i dialog om å liste én av obligasjonene på London Stock Exchange.

«Vår britiske tilrettelegger og rådgiver var onsdag i møte med London Stock Exchange. Tilbakemeldingen fra LSE var klar og tydelig: Vi ligger meget godt an», skriver Mathisen til investorene i mai.

«Rådgiver er forøvrig meget tilfreds med all informasjon, og så snart dokumentet blir ’låst’ vil vi dele det med dere. Vi har også hatt svært gode møter med obligasjonsmeglere (market makers), og tilbakemeldingene derfra er meget gode.»

I midten av mai skrev Mathisen at listingen «nærmer seg».

Mathisen har ikke besvart E24s spørsmål om den planlagte listingen på London Stock Exchange.

– Når det gjelder LSE så gis det ingen kommentar pr nå, skriver Mathisen.

E24 har tatt kontakt med London Stock Exchange og forelagt dem Mathisens kommentarer til investorer.

– Vi kan ikke kommentere dette, og kan ikke kommentere på individuelle selskaper eller noen møter som skjer eller ikke skjer, skriver Nandeep Roopray, pressetalsperson for London Stock Exchange Group.

Publisert:
Gå til e24.no