Flertall for utsettelse av taxiloven: – Spørsmålet er bare hvor lenge

Samtlige av partiene i transportkomiteen på Stortinget åpner for å utsette endringen av taxiloven, som etter planen skal skje 1. juli.

Publisert: Publisert:

Det viser en kort rundspørring E24 har gjennomført.

Dermed ligger det an til utsettelse av det såkalt løyvefrislippet i sommer.

Andre nestleder Jon Gunnes (V) i transportkomiteen sier han tror samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) nå bare vurderer hvordan utsettelsen skal gjennomføres.

– Mitt råd har vært at vi utsetter til vi er tilbake til en normaltilstand. Da stiller alle likt på startstreken når man skal tilpasse seg et nytt regelverk, og ingen har forsprang eller har tatt strafferunder før det nye opplegget, sier Gunnes.

– Jeg tror nok ministeren nå tenker på hvordan han skal håndtere dette. Det er ikke et spørsmål om det blir utsettelse eller ikke, jeg tror nok det blir, det er et spørsmål om hvordan og hvor lenge.

Les på E24+

(+) Slik satser de tradisjonelle gigantene på at du ikke vil kjøpe bil i fremtiden

Frp åpner for utsettelse

Da lovendringen ble vedtatt i Stortinget i fjor sommer, var det regjeringspartiene Høyre, Venstre, Frp og KrF som stemte for.

Transportkomiteens første nestleder Bård Hoksrud (Frp) understreker overfor E24 at de fortsatt har som utgangspunkt at endringen skal gjennomføres, og at det ikke er åpent for noen omkamp som sådan om lovendringen, men:

– Vi åpner for at vi kan se på en utsettelse, selv om vi er opptatt av at vi ønsker å gjøre endringer i denne loven. Det har vi jo sagt. Men det er klart at situasjonen nå gjør at ting er veldig annerledes, sier Hoksrud.

En eventuell utsettelse vil nødvendigvis ha to sider ved seg, påpeker Hoksrud.

– Det er jo aktører som ønsker å komme inn på markedet, som ønsker å etablere seg med tilbud og tror det blir bra, og som er bekymret for det. Men den situasjonen vi nå står midt oppi er vanskelig, og det betyr at man må lytte til alle argumentene som kommer, sier han.

Les også

Uber varsler retur – taxinæringen vil utsette: Omkamp om omstridt frislipp

Høyre: – Aktuelt med begrenset utsettelse

Transportkomiteens leder Helge Orten (H) viser til at samferdselsdepartementet i mars sendte ut en hastehøring til fylkeskommunene, med beskjed om å komme med rask tilbakemelding på hvilke behov de hadde.

Det er fylkeskommunene som utsteder drosjeløyvene. Svarene kom inn i månedsskiftet mars-april.

– Departementet fikk en del innspill fra taxinæringen og fylkeskommunene, som hadde blitt spurt om det kunne være behov for å utsette. Der er det ingen konklusjon ennå, men det kan være aktuelt med en eventuelt begrenset utsettelse.

– Vedtaket om lovendring ligger jo fast, så spørsmålet er om det er hensiktsmessig med en utsettelse, sier Orten, og viser for øvrig videre til Samferdselsdepartementet.

Hareide: Kommer beslutning

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) skriver i en e-post til E24 at en konklusjon om utsettelse vil komme innen kort tid.

– På grunn av corona har vi fått klare ønsker fra flere hold om at reformen bør utsettes noe. Vi tar på alvor den situasjonen som drosjenæringen nå opplever, med et bortfall på 80 til 90 prosent av aktiviteten, sier Hareide.

Samtidig vet regjeringen at det er flere selskaper som har forberedt seg på å starte opp 1. juli, og som har et ønske om at man ikke utsetter oppstarten, påpeker han.

– Vi skal i løpet av kort tid klargjøre om vi bør utsette tidspunktet for reformen, og hvilket tidspunkt som i så fall er det rette-

Ønsker omkamp

Transportpolitisk talsperson Siv Mossleth i Senterpartiet er tydelig på at de både ønsker utsettelse og omkamp om lovendringen.

– Både fylkeskommunene og Sp har ønsket utsettelse. Vi ønsker jo ikke loven velkommen i utgangspunktet, vi ønsker en annen løsning, sier Mossleth.

– Vi synes det er merkelig at det hastet sånn med høringen til fylkeskommunene, når vi ikke har hørt noe i etterkant, sier hun om departementets tidsbruk.

Mossleth påpeker at situasjonen er vanskelig for drosjenæringen, særlig dersom lovendringen kommer som planlagt, på toppen av coronakrisen. Sp er også særs lite fornøyd med at de ikke fikk gjennomslag hos de andre partiene om å fjerne egenandelen på 10.000 kroner for å ta del i krisepakken.

– Vi håper vi får en løsning og en utsettelse, men jeg frykter at det kan bli i seneste laget for å berge taxibransjen, sier Mossleth, og bekrefter samtidig at Senterpartiet gjerne tar en omkamp om hele lovendringen.

Også Ap stemte imot vedtaket i Stortinget i fjor sommer, og er følgelig fortsatt mot lovendringen.

– Vi mener liberaliseringen bør utsettes. Tilbakemeldingene fra drosjenæringen er entydige – de mener bestemt at dette må utsettes. Næringen er veldig presset. Dessuten mener fylkeskommunene at endringene bør utsettes, skriver Aps transportpolitiske talsperson Sverre Myrli i en SMS.

Frykter omkamp

Administrerende direktør Øystein E. Søreide i NHO-foreningen Abelia er blant dem som nå tror regjeringen kan være i ferd med å utsette lovendringen.

– Vi ser tegn på politiske initiativ til å utsette nå, og det synes vi er en svært dårlig idé. Skulle det være slik at coronasituasjonen og smittebekjempelse var årsaken, så måtte det kunne være nok med et par uker eller veldig kort tid, men her snakker man om et års utsettelse, sier Søreide.

– Det synes vi begynner å ligne mer på et forsøk på omkamp. Det kan virke som noen av aktørene håper på reversering av endringen etter stortingsvalget neste år.

– Vi mener lovendringen er nødvendig av flere grunner. Det vil bidra til modernisering og digitalisering av næringen, bedre pris og kvalitet for brukerne, samt mer fornuftige konkurransevilkår. Alle involverte har hatt god til å forberede seg, og flere av aktørene har gjort investeringer som de ved en utsettelse risikerer å tape på. Det er en uforutsigbarhet som er uakseptabel.

– Et annet argument er at dagens regelverk jo er dokumentert i strid med EØS-regelverket. Det er dermed også en fare for at de aktørene som har innrettet seg, kan være i posisjon til å søke erstatning dersom man går for utsettelse.

Norgestaxi: Trenger mer kapasitet

Administrerende direktør Dag Kibsgaard-Petersen i Norgestaxi og Cabonline sier en utsettelse kan få alvorlige konsekvenser blant annet for pasienttransport.

– Det er en veldig spesiell situasjon som kommer nå. Vi har behov for økt kapasitet for å sikre våre offentlige kontrakter, altså pasienttransport, tilrettelagt transport og skoletransport.

– For at vi skal levere på en så god måte som vi ønsker, og som det forventes av oss, så trenger vi økt kapasitet, flere løyver.

– Dersom denne lovendringen utsettes over lengre tid, vil vi ikke ha muligheten til å fylle på med økt kapasitet, og da blir ikke leveransene gode nok.

– I tillegg er taxibransjen sterkt presset av coronakrisen, og en del kan komme til å levere løyvet tilbake. Om det da ikke kommer ut på nytt, på toppen av at det ikke utstedes nye løyver, og frislippet ikke kommer, så blir vi dobbelt straffet og får enda dårligere kapasitet enn i dag. Det går igjen ut over pasienter, skoleelever og andre med behov for tilrettelagt transport, sier Kibsgaard-Petersen.

– Altfor mye konkurranse

E24 skrev i starten av april at en utsettelse kunne være på trappene. Generalsekretær Trond Jensrud i Yrkestrafikkforbundet var da klar på at en utsettelse var på sin plass.

– For taxibransjen er det helt åpenbart at det vil bli mer usikkerhet hvis den nye loven innføres nå. Det er det ingen tvil om. Men vi skal ikke skjule at vi mener det i utgangspunktet ikke er noen god idé å liberalisere taximarkedet. Vi mener det allerede i dag, etter våre begreper, består av altfor mye konkurranse, sa Jensrud.

– For å ta Oslo som et eksempel, det er et hav av selskaper og enorme køer av tomme taxier allerede før krisen. Så vi mener jo at det ikke ville være lurt.

Publisert: