Eierne av Ving Norge spytter inn over 400 millioner kroner

Konsernet som eier Ving Norge styrket reiseselskapets egenkapital med 413 millioner kroner i mars.

STYRKER VING: Petter Stordalen og de andre eierne av Ving vedtok å styrke egenkapitalen i selskapet samme dag som den norske regjeringen innførte svært strenge tiltak i kampen mot coronaviruset.
Publisert:

På en ekstraordinær generalforsamling 12. mars – samme dag som regjeringen bestemte seg for å stenge ned Norge – vedtok styret i Ving Norge å styrke egenkapitalen til selskapet.

Konsernet som eier Ving Norge, Nordic Leisure Travel Group Holdings, har betalt inn totalt 413 millioner kroner på sin egen konsernkonto.

Ving Norge kan bruke penger fra denne konsernkontoen hvis det skulle ha behov for midler.

Nordic Leisure Travel Group Holdings er eid av Petter Stordalens Strawberry Group (40 prosent) samt oppkjøpsfondene Altor (40 prosent) og TDR Capital (20 prosent).

Konsernet ble opprettet etter at de tre partene kjøpte Vinggruppen i oktober 2019.

Da kjøpet ble gjennomført, hadde Ving Norge «en betydelig negativ bokført egenkapital» som følge av konkursen i Thomas Cook og det tidligere svenske morselskapet, ifølge styret.

412,5 millioner i overkurs

Aksjekapitalen i Ving Norge ble i utgangspunktet økt med 504.300 kroner. Det betyr at hver aksje gikk fra å være verdt 100 kroner til 101 kroner.

Samtidig betalte Nordic Leisure Travel Group Holdings inn en såkalt overkurs på rundt 818 kroner per aksje eller 412.495.700 kroner totalt.

Å betale inn overkurs betyr at aksjonærene betaler inn et beløp per aksje som overstiger verdien av hver aksje for å styrke selskapets frie egenkapital.

Samlet sett har altså Nordic Leisure Travel Group Holdings tegnet seg for 413 millioner kroner.

Les også

Hvorfor skal staten redde Petter Stordalen? 

Betalt inn på konsernkonto

Kontantinnskuddet ble betalt inn på konsernkontoen til Nordic Leisure Travel Group Holdings hos banken DNB.

Ving Norges bokførte egenkapital vil derfor være uforandret, men det norske selskapet vil få en rentebærende fordring på sitt eget konsernselskap.

I styrets redegjørelse kommer det frem at konsernet kan bruke pengene til å dekke sine løpende forpliktelser:

«Da Selskapet ikke har behov for likviditeten som Selskapet tilføres ved kapitalforhøyelsen, anser styret det som fornuftig at disse midlene innbetales på konsernkontoen og kan benyttes til å dekke løpende forpliktelser i konsernet. I tillegg vil selskapet få renteinntekter på innskuddet i henhold til dagens konsernkontoavtale.

Styret anser at Selskapet ikke er tjent med å sitte på en kontantbeholdning på NOK 413m, da Selskapets økonomiske stilling ikke tilsier at det er noe behov for likviditetsbeholdning i den størrelsesorden. Hvis det skulle vise seg at Selskapet på et senere tidspunkt vil ha behov for likviditet kan Selskapet trekke midler fra konsernkontoen.»

Revisorselskapet Ernst & Young bekrefter å ha mottatt innskuddet den 19. mars.

Les på E24+

Ving Norge har blitt en utbyttemaskin for et selskap i krise

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om