Sendte hasteforslag på høring 27. mars – skrinlegges etter advarsler om konsekvensene for norsk økonomi

Flere høringsinstanser advarte mot konsekvensene: Regjeringens forslag om å la Kartverket stenge for tinglysing fremmes likevel ikke.

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup har besluttet å la være å fremme hasteforslaget om unntak for tinglysingsloven.

Roald, Berit / NTB scanpix
 • David Bach
Publisert:

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup trekker tilbake hasteforslaget til forskriften som skulle la Kartverket stenge for tinglysing i en periode ved sykdom.

Forslaget ble omtalt av E24 søndag, med klare advarsler fra blant andre Finans Norge og Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) som mente stenging av tinglysing ville få enorme konsekvenser.

– Vi er selvfølgelig helt enig i at det er avgjørende at tinglysing går som normalt. Kartverket tinglyser 4.000–6.000 dokumenter hver dag, og har god beredskap for at alt skal fungere i en krevende situasjon, sier Astrup til E24 mandag formiddag.

– Så langt har alt fungert godt, og jeg har nå besluttet at det ikke er behov for å fremme denne midlertidige forskriften på nåværende tidspunkt.

I et høringsnotat med kort frist som ble sendt ut 27. mars, foreslo regjeringen å gi Kartverket unntak fra tinglysingsloven som gir dem en lovpålagt plikt til å saksbehandle dokumenter samme dag som de kommer inn.

Blant annet kunne Kartverket få anledning til å stenge ned tinglysingen i 14 dager dersom bemanningen i utstrakt grad ble rammet av coronaviruset.

Men deriblant Norges Bank, Finans Norge og NEF reagerte på forslaget og advarte om alvorlige konsekvenser for norsk økonomi dersom tinglysingen ble stengt ned i to uker.

Les også

Sanner fremskynder ikke rentekutt i Lånekassen og Husbanken

Langt mer uoversiktlig

Astrup forklarer at arbeidet med forskriften begynte på et tidspunkt hvor mye mer var uklart om hva Norge sto overfor.

– Da vi begynte å jobbe med forskriften, var det en langt mer uoversiktlig situasjon, hvor vi ikke visste hvor raskt det kunne spre seg, og det var nødvendig å forberede seg på alle scenarioer, også det verst tenkelige. Vi kunne havnet i en situasjon hvor brorparten var i karantene eller syke, og da er det krevende med en lovpålagt frist å behandle samme dag som dokumentene kommer inn.

Likevel skal og må det sitte langt inne å stenge tinglysingen, fordi konsekvensene ville være svært store, sier Astrup.

– Tinglysingsloven paragraf 7 gir Kartverket plikt til å tinglyse samme dag som søknader er mottatt. I en situasjon hvor mange ansatte er smittet eller syke, ville det være vanskelige eller nær sagt umulig å overholde denne plikten.

Fordi elektroniske dokumenter behandles raskere, kunne man risikere en situasjon med konflikt mellom papirdokumenter og digitale dokumenter, forklarer Astrup.

– Det nærliggende da ville være å stenge for papir og sørge for at elektronisk behandling går som normalt. I høringsnotatet er det også foreslått å sende det som kom på papir fra og med andre dag etter stenging, i retur slik ta man unngikk den konflikten.

Live: Slik rammes norske bedrifter av coronaviruset

– Ikke planen å stenge Kartverket

Ifølge årsrapporten fra Kartverket i 2019 ble 42 prosent av alle tinglyste dokumenter tinglyst elektronisk, opplyser departementet.

Norges Bank skrev i sitt høringssvar at rask og forutsigbar tinglysing er viktig for et fungerende boligmarked, og at det motsatte kan føre til fallende boligpriser.

Finans Norge advarte om at «de økonomiske konsekvenser av en fullstendig nedstengning er ikke kartlagt, og kan etter vår oppfatning bli svært store».

– Vi er helt enig i at det Kartverket driver med er samfunnskritisk. Heldigvis er situasjonen nå slik at det ikke er nødvendig å fremme forskriften. Men vi har også et ansvar for å forberede oss på en ekstremsituasjon når en pandemi oppstår, sier Astrup.

– Det ikke slik at vi hadde en plan om å stenge ned Kartverket. Det ville være i absolutt aller siste instans.

Astrup legger til at Kartverket har gode planer for hvordan de håndterer situasjonen.

– De jobber skift og sørger for at virksomheten kan gå som normalt selv om folk sitter på hjemmekontor.

Glade for u-sving

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund sier han er glad for å høre at forskriften nå likevel ikke fremmes.

– Det viser at demokratiet fungerer. Høringsprosesser er viktige når man har dårlig tid, og det er tydelig at også statsråden ser sammenhengen her. Det er jeg glad for, sier Geving.

Han får støtte av juridisk direktør Nils Henrik Heen i Finans Norge.

– Når politikerne hører på oss, blir vi naturligvis glade for det, og da fortjener de skryt, så det er bare positivt fra vår side.

– Vi setter pris på at de leser signalene våre og opprettholder tinglysing som den viktige institusjonen det er i disse turbulente tider, sier Heen.

Her kan du lese mer om

 1. Coronaviruset
 2. Kartverket
 3. Coronaviruset
 4. Nikolai Astrup
 5. Beredskap

Flere artikler

 1. Norges Bank, Finans Norge og Eiendomsmeglerforbundet slår alarm om hasteforslag fra regjeringen: «Kan få negative økonomiske konsekvenser for samfunnet»

 2. Treningsbransjen: – Det er på tide med en avklaring

 3. Bankenes lobbykamp mot nye svindelkrav: 20 møter med Mælands departement

 4. Annonsørinnhold

 5. Nærmere sju av ti ønsker å fortsette med hjemmekontor etter påske

 6. NHO med klar tale til offentlig sektor: – Ta del i dugnaden og forleng kontrakter