Slik stopper lakselus norsk oppdrett fra å vokse

Lakseoppdretterne har kanskje aldri tjent mer penger, men det er en fattig trøst.– Fare for at næringen mister momentum, sier lakseanalytiker.

ANGREPET: Bildene av oppdrettslaks angrepet av lakselus er tatt under Mattilsynets inspeksjoner i høst. Lerøy og Måsøval ble anmeldt til politiet i slutten av oktober for alvorlige mangler på fiskevelferd.
Publisert: Publisert:

Luseproblemene i norsk oppdrett er nå så store at næringen kan risikere å miste momentum, ifølge lakseanalytiker i Nordea Markets, Kolbjørn Giskeødegård.

Når oppdretterne går inn i 2017 legger bransjen bak seg en femårsperiode der det ikke har vært merkbar volumvekst, samtidig som lakseprisene stadig har gått til nye høyder.

Det gir skyhøye marginer for den laksen som blir solgt på verdensmarkedet, men Giskeødegård tror det er et fattig plaster på såret for bransjen:

– Det er bygget opp en fantastisk logistikk som står klar til å ta laksen med ut. Man skulle så gjerne hatt volumvekst og muligheten for å introdusere produkter i nye markeder. Men man har ikke fisk, sier bransjeeksperten.

– Næringen skulle helt klart ønske at de var i en annen situasjon, selv om man nå har høye priser og høye marginer, sier analytikeren.

Han kaller lakselus det mest fundamentale problemet som bransjen står overfor.

Parasitt

Parasitten truer dyrevelferden blant oppdrettsfisk og villaks, samtidig som kjemikaliene som brukes mot lusa også påvirker lokale bunnforhold og skall- og krepsedyr i

nærheten. Ifølge Giskeødegård har bransjen også de siste årene opplevd høy dødelighet hos laks som er blitt forsøkt avluset med moderne former for behandling.

Produksjonen påvirkes også av at myndighetene de siste årene har stilt krav om at produsenter som har hatt for mye lus, rett og slett må skalere ned.

Innsatsen mot lusa koster også penger - nå er kostnadene per kilo laks kommet opp i 35 kroner i Midt-Norge, noe som er 5 kroner mer per kilo enn i de nordlige delene av landet, estimerer Giskeødegård.

Mens salget av oppdrettslaks steg fra 560.000 tonn i 2005 til 1,2 millioner tonn i 2012, har nivået ligget nesten stille de siste tre årene. I fjor ble det solgt 1,3 millioner tonn oppdrettslaks, ifølge SSB.

– Jobber hardt

Ifølge SSB var gjennomsnittlig pris på ett kilo eksportert fersk laks 59,63 kroner i forrige uke. Det ble eksportert 17.125 tonn fersk laks, en nedgang på 5,5 prosent fra samme uke i fjor.

Det er et stykke unna rekordnivåene fra tidligere i år.

Giskeødegård gir et eksempel på en situasjon som kan oppstå: Hadde forholdet til Kina og Russland blitt normalisert nå, så hadde det oppstått en etterspørsel som norske oppdrettere ikke hadde hatt nok fisk til å møte.

Derfor jobbes det også på spreng for å forsøke å finne løsninger.

– Næringen jobber knallhardt. Det er nok en konsensus om at på ett eller annet tidspunkt så finner man et virkemiddel, for det brukes så mye ressurser på det, sier analytikeren.

Les også

Mattilsynet kritiserer lakseoppdrettsnæringen

Hardt rammet i Midt-Norge

Lakselus er et problem langs store deler av kysten, men det er særlig Midt-Norge som er hardt rammet.

Her er det eneste man har lyktes med etter årevis med kamp mot lusa, å avle frem en lakselus som er resistent mot de konvensjonelle midlene.

Det var også i Midt-Norge at Mattilsynet nylig avdekket skrekkelige luseangrep på laksen hos produsentene Lerøy og Måsøval. Saken er anmeldt til politiet, mens selskapene så langt har sagt at de vil svare for seg via tilsvar til Mattilsynet, ifølge Ilaks.

Oppdrettslaks angrepet av lakselus.

Synes i regnskapene

På Trøndelagskysten har også Salmar røtter, nok et oppdrettsselskap som denne høsten har måttet se luseproblemene spise seg inn i regnskapene, men aller mest i planene for hvor mye de kan klare å produsere i år og neste år.

– Tredje kvartal var et operasjonelt utfordrende kvartal for Salmar-konsernet. Biologiske utfordringer, spesielt knyttet til lusehåndtering, påvirker kostnadsnivået og driftseffektiviteten negativt, sier konsernsjef Trond Williksen i en kommentar.

Les også

Sjømat Norge ber regjeringen trekke lakseforslag

Blant annet som følge av problemene knyttet til lakselus, varsler fiskekjempen at de justerer ned guidingen for 2016 med 8.000 tonn til 118.000 tonn.

Det vil si at selskapet selv tror de vil ende på en lavere produksjon i år enn tidligere varslet. Salmar slaktet 29.600 tonn i tredje kvartal, mot 35.400 tonn i tredje kvartal i fjor.

Samtidig tjener de mer per kilo fisk enn noen gang før.

I tredje kvartal satt Salmar igjen med et driftsoverskudd per kilo slaktet fisk på 19,46 kroner - noe som er mer enn 10 kroner mer per kilo enn det lakseprodusenten tjente i samme periode i fjor.

Publisert: