Vil ha dugnad for å kartlegge etnisk mangfold i arbeidslivet

Equality Check og MAK skal kartlegge etnisk mangfold og diskriminering i norsk arbeidsliv, og inviterer til en nasjonal dugnad for å få landets første datasett som tar for seg denne utfordringen.

STØTTER OPP: Demonstrasjonen «We can't breathe – rettferdighet for George Floyd» utenfor Stortinget fredag 5. juni.
Publisert:

– Diskriminering forekommer definitivt i Norge, men vi vet ikke så veldig mye om hvordan eller hvor ofte dette forekommer. Det finnes lite data om omfanget.

Det forteller Marie Louise Sunde, daglig leder i plattformen Equality Check, der ansatte anonymt kan vurdere arbeidsplassen.

Sammen med Isabelle Ringnes ble plattformen lansert for fullt tidligere i år, og grunnleggerne selv omtaler det hele som en «Tripadvisor» for mangfold og likestilling på arbeidsplassen.

Nå skal etnisk minoritetsmangfold kartlegges gjennom samarbeidsinitiativet «Take Action».

Sammen med MAK og støtteorganisasjonene Minotenk og Flyt Frem skal man innhente data på feltet, og inviterer til en nasjonal datadugnad for å sette fart på mangfold og inkludering i Norge og norsk næringsliv.

– Vi er veldig glade for samarbeidet med MAK, Minotenk og Flyt Frem, som har jobbet med problemstillingen i mange år. Kombinasjonen av deres kompetanse, dataen vi kan samle, og folks engasjement, tror vi vil skape varig forandring, sier Sunde.

SJEKKER STÅA: Isabelle Ringnes (t.v.) og Marie Louise Sunde er hjernene bak Equality Check, der man som arbeidstager kan rapportere ståa på likestillingen i bedrifter. Nå skal etnisk mangfold og diskriminering kartlegges.

Fellesdugnad

Drapet på George Floyd i USA 25. mai rystet verden, og de siste ukene har tusenvis av mennesker verden rundt demonstrert og engasjert seg i Black lives matter-bevegelsen.

– Vi ser at engasjement og oppmerksomhet er viktig, men det er enda viktigere å få kanalisert oppmerksomheten over i handling slik at vi kan skape en positiv og varig endring utover bevegelsen, sier Sunde.

Hun understreker at nøkkelen til dette ligger i data. Å bidra i fellesdugnaden er en konkret ting man kan gjøre for å være med på å skape endring.

– Vi vet at gjennomsiktighet katalyserer endring, og dette får vi ved å ha håndfaste data for å øke kunnskap om omfanget.

Gjennom initiativet «Take Action» har det lagt til tre spørsmål i spørreskjemaet til Equality Check. Dette skal kartlegge graden av diskriminering på bakgrunn av etnisitet. Målet er at de offentlige vurderingene skal sørge for at selskapene «tvinges» til å handle.

Medgrunnlegger av plattformen, Isabelle Ringnes, forteller at de i tillegg til å skape mer transparens ønsker å finne ut hvor skoen trykker.

– Det blir først og fremst viktig å se hva dataen sier om hvordan ulike minoritetsgrupper opplever muligheter og kultur i arbeidslivet, og hvordan og i hvilken grad diskriminering oppfattes ulikt av personer med etnisk minoritetsbakgrunn versus majoriteten, sier Ringnes.

Les også

Kjendiser spytter inn millioner i Ringnes og Sundes «Tripadvisor» for likestilling

MER KONKURRANSEDYKTIG: Leder i MAK, Javad Mushtaq, mener at større etnisk og kulturelt mangfold vil gjøre norsk næringsliv mer konkurransedyktig.

Konkurransefortrinn

Med på samarbeidet er organisasjonen MAK (Mangfold, Ambisjon og Kompetanse), som jobber for å fremme mangfold og inkludering som et konkurransefortrinn for Norge og norsk næringsliv.

Leder i MAK, Javad Mushtaq, understreker at det er lite etnisk mangfold i næringslivet, men at næringslivet aldri før har vist større interesse for å gjøre noe med dette.

– Vi ser et samfunn og næringsliv som engasjerer seg i å lære om utfordringene, og som arbeider aktivt med å forstå og fremme antirasistiske og anti-diskriminerende holdninger, sier Mushtaq.

De senere årene har forskning vist at mangfold i ledelsen og blant de ansatte bidrar til økt innovasjon og bedre lønnsomhet. Til tross for dette viser en kartlegging av ledergruppene til de 50 største selskapene i Norge i fjor at kun Yara, Gjensidige og Nordea Liv har ledere med flerkulturell bakgrunn. Dette tilsvarer en andel på under 1 prosent av det totale antallet ledere.

– Å øke representasjonen av etnisk mangfold er ikke bare noe som er riktig å gjøre, det er lønnsomt og bidrar til å skape økt grad av innovasjon. Det er bra business, og det er det perspektivet vi ønsker å fremme mot næringslivet. Næringslivet trenger en wake-up call, sier Mushtaq.

Les også

«Mangfoldige muligheter»

Status quo

Samarbeidspartnerne håper ved å samle krefter at de når ut til mange, og at de i fellesskap klarer å løfte mangfoldsagendaen i Norge.

Innsamling av data skal foregå ut sommeren, og man venter å ha en full rapport om status quo i Norge klar til høsten.

– For oss handler det ikke bare om å belyse hvor stort problem dette er, men også å bidra til at samfunnet og næringslivet forstår nytten av å ha mer mangfold og skape reelle systemendringer. Det håper vi å gjøre med datagrunnlaget som vi nå henter inn, sier Mushtaq.

Publisert: