Økokrim-sjefen søker ikke på egen stilling når den snart lyses ut

Toppjobben i Økokrim blir snart ledig, og konstituert sjef Hedvig Moe opplyste på allmøte fredag at hun ikke søker selv.

Konstituert Økokrim-sjef Hedvig Moe søker ikke på stillingen når den lyses ut.
Publisert:

Det bekrefter Moe overfor E24 mandag.

– Jeg har bestemt meg for ikke å søke jobben som Økokrim-sjef når den lyses ut, og informerte de ansatte om dette på et allmøte på fredag, sier den konstituerte sjefen.

Moe vil videre vurdere om hun skal fortsette i jobben som assisterende Økokrim-sjef, opplyser hun i en videresendt kommentar fra Økokrims kommunikasjonsavdeling.

– Jobben er veldig bra, men som skilt småbarnsmor får jeg rett og slett ikke hverdagen til å gå opp, sier Moe om årsaken til at hun ikke søker.

Moe ble konstituert Økokrim-sjef fra 1. desember 2019 til 31. mai 2020, men hadde allerede fungert i stillingen en stund, etter at Trond Eirik Schea ble utnevnt til førstestatsadvokat hos Riksadvokaten i august.

Ifølge Rett24.no vurderte Politidirektoratet en stund om stillingen ikke lenger skulle være uavsettelig embetsmann, men heller en leder på åremålskontrakt. Det ble til slutt droppet – i denne omgang, ifølge samme nettsted.

HR-direktør Karin Aslaksen i POD opplyste overfor Rett24 i forrige uke at stillingen nå vil lyses ut i løpet av kort tid.

– Krever stor kompetanse

Nå er det mange som lurer på hvem som kan komme til å ta over toppjobben etter henne, får E24 opplyst.

Jusprofessor Mads Andenæs mener det viktigste må være å ansette noen som har erfaring fra Økokrim internt. Han mener signaleffekten av å hente noen utenfra kan bli feil.

– Dette er jo en stilling som krever stor kompetanse, og det burde være noen som kjenner til de spesielle utfordringene og arbeidsmetodene de har i Økokrim. Så jeg ville håpe at de fant en av personene derfra, sier Andenæs.

– Jeg tror det er viktig og naturlig å få en intern til å ta jobben. Slik bygges Økokrim opp, og ikke ned, sier han.

Les også

Økokrim stoppet kun seks mistenkelige transaksjoner i fjor

Les på E24+

Korrupsjons-Norge: Dette er de store skandalene

Foreslår førstestatsadvokat

Andenæs lanserer førstestatsadvokat Håvard Kampen i Økokrim som en aktuell kandidat.

– Han har god alminnelig bakgrunn i politiet og har arbeidet med noen av de vanskeligste sakene. Det er helt avgjørende at du har noen som har denne helt spesielle kompetansen, og Kampen er et sånt navn, sier jusprofessoren.

På mer generelt grunnlag understreker Andenæs hvor mye Økokrim skiller seg fra andre organer i politiet.

Førstestatsadvokat Håvard Kampen i Økokrim.

– Økokrim er et veldig spesielt organ som skal koordinere politietterforskning med forskjellige spesialistkompetanser som ingen andre har i vårt system. Det er helt klart et bevisst valg, at dette var den eneste metoden som kunne føre frem om man skulle ha en effektiv påtale og etterforskning mot økonomisk kriminalitet, og i dag gjelder det også for miljøkriminalitet og internasjonal skattekriminalitet.

– Det innebærer at man må ha folk med solide kunnskaper, i tillegg altså til denne erfaringen.

Anbefaler ekstern

Professor Jon Petter Rui ved juridisk fakultet i Tromsø er av motsatt oppfatning, og mener i stedet det kunne være fordelaktig å se utenom politietaten.

– Tradisjonelt når man rekrutterer til politilederstillinger så ser man at det er få søkere og at de som søker har jobbet internt i politi og påtale i en årrekke. Det kunne kanskje være en annen, nytenkende vei å gå å søke etter noen som ikke har bakgrunn i etaten til å lede Økokrim. Hva med det private næringslivet? Der er det mye dyktige folk, sier Rui.

Gunnar Holm Ringen i PwC, her fra en pressekonferanse i oktober.

På spørsmål om konkrete navn, foreslår Rui advokat og partner Gunnar Holm Ringen i PwC Norge.

Ringen har tidligere erfaring som førstestatsadvokat i Økokrim, politiinspektør og har vært tingrettsdommer, i tillegg til lang erfaring innen gransking i PwC.

Han har også til tider vært kritisk til Økokrims prioriteringer, for eksempel i denne bloggposten fra 2015.

– Økokrim er jo i en særstilling i og med at de jobber tett på næringslivet. De jobber ikke bare med etterforskning, men også med forebygging, og da blir det litt som for en forretningsadvokat. Du må ha kommersiell forståelse, og det kan du kanskje si om Økokrim også, sier Rui.

Publisert:

Her kan du lese mer om