Nå er Norsk Tipping-kassa tom

Til tross for at omsetningen øker og øker, klarer ikke Norsk Tipping å levere nok penger til kultur og idrett. Regjeringens løsning: Nordmenn må bruke mer på pengespill.

HJEMMETAP: Administrerende direktør Torbjørn Almlid og styreleder Lars Sponheim (t.h.) i Norsk Tipping i forbindelse med pressekonferanse angående nye opplysninger fra Riksrevisjonens utvidede revisjon av Norsk Tipping.
Publisert:

Idretts-Norge 2012: I en liten, nedslitt gymsal på Buer skole i Skien trener IF Borgs gutter 11. Stedet er dårlig egnet for fotball. Heldigvis er det siste vinteren med fotball på hard parkett for denne gjengen.

Over 330 fotballspillere er tilknyttet klubben, som allerede i 2007 søkte om tippemidler til ny kunstgressbane. Den ble godkjent samme år. Men først fem år senere er midlene på plass.

I løpet av våren vil den nye banen endelig stå klar.

- Det har vært en lang prosess. Mens vi har ventet har flere av de mest ambisiøse spillerne gått til klubber som har bedre treningsfasiliteter, sier leder i IF Borg, Torgeir Herlofsen.

Bortfallet av spillere har igjen ført til at klubben i dag knapt har tilbud for aldersgruppen 13-19 år.

Tiåringene Sander Lange Gulbrandsen og Henrik Herlofsen har ventet halve livet på ny fotballbane.

- Hadde vi hatt en kunstgressbane kunne vi spilt ute hele vinteren, i stedet for å trene inne i gymsalen, sier Sander. Nå gleder guttene seg til at kunstgressbanen står klar om noen måneder.

Tall fra Norges Idrettsforbund viser IF Borg ikke har en unik historie. Hundrevis av klubber venter i flere år fra søknad om penger er godkjent til pengene står på konto.

Totalt har staten godkjent søknader verdt over to milliarder kroner. I gjennomsnitt må man vente godt over tre år før man får pengene.

Konkurranse fra utlandet

Nå kan ventetiden bli mye lenger. Norsk Tipping er nemlig tom for penger.

Styreformann i Norsk Tipping Lars Sponheim

Årsaken er, ifølge styreformann Lars Sponheim:

Norsk Tipping skal hvert år levere 3,425 milliarder til idrett og kultur.

De siste årene har selskapet ikke vært i nærheten. Og det til tross for at nordmenn bruker stadig mer på pengespill fra Norsk Tipping. Problemet er bare at nordmenn også bruker mye penger på utenlandske selskaper. Ifølge Lotteritilsynet forsvinner det hvert år fem milliarder kroner fra norske spillere til utenlandske spillselskap. Tallet har vært stabilt de siste årene, til tross for at myndighetene har satt inn flere tiltak for å stoppe aktiviteten. Blant annet har man gjort det forbudt for norske banker å formidle betaling til disse selskapene.

For at idrett og kultur ikke skulle få mindre inntekter, har kulturdepartementet derfor valgt å ta penger fra Norsk Tippings investeringsfond.

Sagt på godt norsk: Man har delt ut mer penger enn man har tjent.

For tre år siden inneholdt fondet 1,7 milliarder kroner.

Nå er det tomt. Det går frem av forslaget til statsbudsjett for 2012. Det bekreftes også av styreleder Lars Sponheim og kommunikasjonssjef Magne Vikøren i Norsk Tipping.

Skal idretten og kulturen fremover få de pengene Norsk Tipping har forpliktet seg til å levere, er løsningen enkel. Du og jeg må bruke mer på pengespill.

Eller som øverste ansvarlig for norsk idrett, kulturminister Anniken Huitfeldt, svarer når VG spør hvordan regjeringen vil sikre nødvendige overføringer:

- Vi skal sikre midler til norsk idrett ved at Norsk Tipping skaper bedre spill.

Det er en løsning Jorodd Asphjell, visepresident i Norges Idrettsforbund, ikke bare er begeistret for.

- Når vi kjenner til skadevirkningene rundt spill, så er det et paradoks at vi har gjort norsk idrett så avhengig av spillmidler, sier han.

- Det er foreløpig ikke aktuelt for oss å gå imot den norske spillpolitikken. Men ideelt sett skulle mer av idretten vært finansiert over statsbudsjettet. Det ville vært mer forutsigbart, sier Asphjell.

Norges Idrettsforbund forventer at de også i fremtiden mottar de lovede 3,4 milliarder kroner - enten det er fra Norsk Tipping eller fra Staten.

- Om dette ikke skjer, er vi nødt til å vurdere vårt inntektsgrunnlag på en helt annen måte, sier Asphjell.

- Vi trenger flaks

Høsten 2011 illustrerer godt hvor lite forutsigbart det kan være å basere seg på spillinntekter.

Da statsbudsjettet for 2012 ble lagt frem i oktober, signaliserte regjeringen at idretten ville få 160 millioner mindre enn i 2011.

Så endret mye seg.

- Også Norsk Tipping trenger flaks, og det hadde vi på slutten av 2011, sier Lars Sponheim, styreleder i Norsk Tipping.

Det han snakker om, er at folk gikk mann av huse for å spille Viking Lotto etter hvert som jack- og lykketallspott vokste seg stadig større.

I de beste ukene spilte nordmenn Viking Lotto for over 90 millioner kroner. Det normale er 30 millioner.

- Så det var Norsk Tipping som var den store Viking Lotto-vinneren denne høsten?

- Det kan man på sett og vis si, sier Sponheim.

LES OGSÅ:

Publisert: