Parasitter funnet i norsk oppdrettslaks

For første gang er det gjort funn av parasitten kveis, en type rundorm, i norsk oppdrettslaks, viser en studie fra Veterinærinstituttet.

Publisert: Publisert:

– Laksenæringen mener selv at den har dokumentert at fisken er fri for parasitter. Jeg vil påstå at den ikke har det, sier forsker Tor Atle Mo ved Veterinærinstituttet til Finansavisen.

Du risikerer kraftig ubehag, kvalme og feber hvis du får i deg levende kveis. Parasitten borer seg inn i tarmveggen. I ekstreme tilfeller kan perforering av tarmen føre til dødsfall.

Undersøkelsen ble gjennomført ved et slakteri på Sørvestlandet. 100 oppdrettsfisk fra samme merd ble tatt ut på slaktelinje. 50 av dem skulle ha gått videre til konsum, mens de øvrige 50 var blitt tatt ut på grunn av liten størrelse og dårlig kondisjon.

Det ble ikke funnet kveis i fisken som skulle til konsum, men i 20 prosent av den såkalte taperfisken ble det funnet 75 rundmarker.

EUs matsikkerhetsorgan EFSA har gitt norsk oppdrettslaks dispensasjon fra frysekravet for fisk som skal konsumeres rå. Konklusjonen var basert på at norsk oppdrettslaks kun spiser tørrfôr. Mo mener fritaket er gitt på feil grunnlag fordi laks spiser mye annet som kommer inn i merdene.

Fiskeri- og havbruksforeningens landsforening (FHL) er fornøyd med dagens ordning. Tidligere studier viser at det er trygt å spise rå, ufryst oppdrettslaks, og det er ikke kveis i oppdrettslaks som sendes ut i markedet, mener FHL.

Publisert: