Dobler prisen på nye Gardemoen

Utvidelsen av Oslo lufthavn skulle opprinnelig koste 6 milliarder kroner, to år senere er prislappen på 12,5 milliard.

Publisert:

Utbyggingen av Oslo Lufthavn Gardemoen er blitt dobbelt så dyr.

- Vi fikk et bedre detaljgrunnlag etter hvert som prosjektet gikk fremover, sier flyplassjef Nic. Nilsen til Finansavisen etter godkjennelsen av de nye planene.

LES OGSÅ: Bygger ut Gardermoen for 12,5 milliarder

- 4 mrd. i kapital

Avinor har nå et lånebehov på 10 milliarder kroner.

- Avinor har allerede obligasjonslån på Oslo Børs, og utbyggingen forutsetter nye lån fra slutten av 2011. Vi snakker om utstedelse av obligasjonslån på inntil 2 milliarder kroner årlig over fem år, sier Petter Johannesen i Avinor, som er ansvarlig eier av flyplassen.

Johannesen sier lånet tar utgangspunkt i lånebetingelser for andre statlige foretak med A-rating.

- Avinor har en solid finansiell posisjon med nær 4 milliarder kroner i likvide midler, sier Johannesen.

Tre hovedårsaker

Avinor har anslått et samlet investeringsbehov på 20-25 milliarder i perioden 2010-2019. Stortinget har pålagt selskapet å ta seg av finansieringen alene.

Nilsen mener det er tre årsaker til at Avinor ikke har holdt budsjettet.

- Det er tatt med en ny forutsetning for prisstigning i anleggsperioden etter hvert som prosjektet ble utsatt. I tillegg ligger det inne noen investeringer i materiell fordi flyplassområdet blir større, sier Nilsen til Finansavisen.

Nilsen hevder mye av kostnadsveksten er på grunn av økte renteutgifter og mener den nye utregningen er tilpasset de løpende utgiftene for hele den samlede perioden.

Les flere økonominyheter på E24!

Publisert: