T5PC-topp slapp fengsel

Tidligere T5PC-topp Arne Longva valgte å legge kortene på bordet overfor Økokrim. Nå slipper han å sone.

Publisert:

I den første dommen mot en av bakmennene i pyramideselskapet 5 Percent Community, er den tidligere finansdirektøren i selskapet T5PC Global

Market idømt en bot på 45.000 kroner for brudd på regnskapsloven. I tillegg har Oslo tingrett dømt Arne Longva til 45 dagers betinget fengsel.

Pyramide-eventyr i lufta

Mellom 45000 og 80000 nordmenn tapte flere hundre millioner kroner på T5PC, pyramide-eventyret som gikk opp i luften da selskapet ble slått konkurs høsten 2004.

Arne Longva var styremedlem og en av de sentrale personene bak T5PC-systemet, som lokket nordmenn med en falsk drøm om raske penger.

Høsten 2003 var Longva en av 11 T5PC-topper som olgte aksjer i T5PC Invest AS til datterselskapet T5PC Global Market. Aksjene ble kjøpt for 25,4 millioner kroner.

Som finansdirektør i Global Market hadde Longva ansvaret for regnskapsføringen i selskapet.

andelen ble først bokført som aksjekjøp, men Longva ble kjent med at kjøpet var i strid med aksjeloven. Derfor ble bokføringen endret, og aksjehandelen ble fordekt som "salg av forretningsid’e". På den måten førte Arne Longva både aksjonærer og myndighetene bak lyset.

Ballong til 12,5 millioner

I dommen fra Oslo tingrett fremgår det at triksingen med regnskapsførselen førte til at selskapet fremstod med verdier for 12,5 millioner kroner som det i realiteten ikke hadde.

Arne Longva innrømmer å ha kjent til at regnskapsførselen var ulovlig, og samtykket i at saken ble avgjort ved tilståelsesdom.

- Min klient har lagt kortene på bordet, og valgt å samarbeide med Økokrim. Han er glad for å ha dette overstått, sier forsvarer Harald Wergelandi en kommentar til dommen.

Førstestatsadvokat Arnt Angell i Økokrim bekrefter overfor VG at Longva har fått strafferabatt som en følge av at han valgte å samarbeide.

Mer til høsten

Flere av de andre T5PC-toppene risikerer langt strengere straffer når sakene deres kommer opp til høsten.

Så langt er det for ulike forhold knyttet til T5PC-komplekset tatt ut tiltale mot Jørn Ronnie Tagge, Henrik Ellefsen og Harald Ellefsen for grov utroskap, etter at de blant annet skal ha sørget for at T5PC kjøpte et tomt meglerselskap.

Thomas Øye er tiltalt for grov svindel.

- Etterforskningen er ikke avsluttet, og det kan bli aktuelt med flere tiltaler, sier førstestatsadvokat Angell.

Publisert: