GJØVIKS ORDFØRER OM LEDIGHETSHOPPET: - Vi er blant de mest utsatte i Norge

Gjøviks ordfører er bekymret for fremtiden til regionen han bor i etter stadig stigende arbeidsledighetstall.

SLITER: Bilindustrien på Raufoss sliter kraftig som en følge av krisen i internasjonal bilindustri.

Publisert:,

Ordfører Bjørn Idberg i Gjøvik er bekymret for den avhengigheten Toten-regionen er av eksportindustri.

Gjøvik- og Toten-regionen er industritungt, mye på grunn av bilindustrien på Raufoss.

Til sammen er 400 personer oppsagt eller permittert bare i Raufoss industripark, og i områdene rundt finnes det mange underleverandører som nå også ser tunge skyer i horisonten.

Påvirker hele regionen

- Vi har 800 innbyggere i Gjøvik kommune som arbeider på Raufoss som ligger i nabokommunen Vestre Toten. I tillegg jobber mange hos mindre underleverandører i kommunen. Opptil 20 prosent av arbeidsstyrken her er i industrien, ikke alle er tilknyttet bilindustrien, men vi merker jo dette godt.

- Vi har hatt og har en bekymring for at vi er av de mest utsatte regionene i Norge i og med at vi er så avhengige av eksportindustrien vår, sier han til E24.

Høyest økning i landet

Torsdag ble arbeidsledighetstallene for januar sluppet av nav.

De viste at Oppland fylke, sammen med Vestfold og Aust-Agder er det fylket med kraftigst økning i arbeidsledigheten i fra ett år tilbake.

Rådgiver Olav Hager i Nav Oppland bekrefter ovenfor E24 at kommunene rundt Gjøvik merker krisen i industrien godt.

- I løpet av det siste året har økningen i arbeidsledighet i Gjøvik kommune vært på 72 prosent. Vestre Toten har hatt en økning på 99 prosent og Østre Toten 85 prosent, men hvis vi ser på antallet er ikke så avskrekkende. Totalt er Oppland tilbake på nivået i 2006, sier han.

Ruster opp

Men Nav ruster seg nå til tøffe tider i regionen.

- De aller fleste av de nye stillingene vi skal opprette i nav vil bli i denne regionen, uten at vi har det eksakte antallet, fortsetter han.

Brustad møter kommunene og industrien

Da E24 ringer er ordfører Idberg sammen med ordførere fra de andre Toten-kommunene, lokal industri, Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd, SIVA og næringsminister Sylvia Brustad samlet på Sillongen-konferansen på Vestre Toten.

Tema er ikke overraskende krisen i norsk økonomi på den årlige konferansen for regionens industri og politikere.

Idberg er opptatt av at regionen må være i stand til å omstille seg som en følge av krisen, og innrømmer på det nærmeste at industrien ikke kan fortsette på samme måte som nå.

Les også:

Vil tenke nytt

- Forskning, utvikling og omstilling er viktig for oss nå. Raufoss-miljøet har vist tidligere at de er omstillingsdyktige, men det er ikke alle som er i omstillingsdyktig alder. Industriarbeidere er ikke den letteste gruppen å sette i nytt arbeid, sier han.

Brustrad var under sitt innlegg på konferansen opptatt av fornyelse og fornyelsesbehov. Det er som musikk i ørene på Gjøvik-ordføreren.

- Det er positivt at regjeringen har en positiv og inviterende holdning til krisen og at industrien blir lyttet til, da blir tiltakene mer treffsikre.

- Er det så mye de kan gjøre?

- Bankpakken som kommer vil være viktig for at folk skal tørre å sette prosjekter ut i livet. Vi ønsker oss nye områder for produksjon som er fremtidsrettet, sier ordføreren.

Etterlyser nye permitteringsregler

Også sjefen for NHO Oppland og Hedmark Christl Kvam er til stede på konferansen. Hun mener industrien ikke har fått det de ønsket i regjeringens tiltakspakke, nemlig endrede permitteringsregler.

- I dag er det ikke mulig å kombinere permittering og støtte til utdanning. Det er et problem, selv om pengene til innovasjon som kom gjennom pakken er viktig for dette miljøet, sier hun til E24.

Les også:

Flere nyheter på E24.