Ny rapport: Mener deltidsstopp vil kvele næringslivet

En rapport av NHO konkluderer med at norsk næringsliv ser et stort behov for å bevare dagens muligheter for deltid. De avviser samtidig at vi går mot et løsarbeidersamfunn. 

BEVARE: Sjeføkonom i NHO, Øystein Dørum, mener det er viktig å ikke stramme inn fleksibiliteten næringslivet har for å ansette folk på deltidskontrakter.

Foto: Terje Pedersen NTB scanpix
  • Fredrik Kampevoll
Publisert:

I forkant av årets kommunevalg har blant annet LO, Ap og SV flagget at de vil gå til kamp mot ufrivillig deltid, og at det kan være nødvendig med innstramminger i næringslivets muligheter til å bruke deltidsansatte.

Med en ny rapport i hånden, går NHO hardt ut og advarer om at innstramminger i deltidsregelverket er feil botemiddel, og at mindre fleksibilitet vil få norsk næringsliv til å knele.

– Hovedregelen er fast ansettelse, det tjener både ansatte og bedriften på. Men bedriftene må ha mulighet til å leie inn arbeidskraft og ansette midlertidig, ha deltidsstillinger og kjøpe tjenester fra andre bedrifter, sier sjeføkonom i NHO, Øystein Dørum.

Dørum understreker at hovedregelen for norsk næringsliv skal være faste ansettelser, og at næringslivet selv har ansvar for å ikke undergrave systemet ved å utnytte det.

– Hverken NHO eller bedriftene ønsker et løsarbeidersamfunn. Å ha et løsarbeidersamfunn tror jeg bidrar til at du underinvesterer i arbeidskraften, sier han, og skyter inn at for mye deltid rammer bedriftenes produktivitet.

Les også

Kvinne-opprør mot deltid: – Helt krise

Ønsker ikke oppmykning

I rapporten trekker de frem at antall midlertidige ansatte har holdt seg stabilt på rundt åtte prosent siden 2009.

– Vi har ikke noe politikk som går i retning av vesentlig endringer i fleksibiliteten, dette handler mest om å forsvare fleksibiliteten som er. Det er åpenbart under press når du ser kommunale modeller som stiller krav om hva slags type ansettelser du skal ha i bedrifter under. Jeg skjønner fullt ut frykten for et løsarbeidersamfunn, men det ønsker vi ikke. Punktum, sier sjeføkonomen.

På spørsmål om næringslivet har vært flink nok til å unngå ufrivillig deltid, tar Dørum tenkepause før han svarer:

– Kanskje ikke. Men egentlig er ikke deltid et hovedproblem i privat sektor. For hvem jobber deltid? Jo det er kvinner. Og hvor jobber kvinner? I offentlig sektor, der nesten 70 prosent av de ansatte er kvinner, mange av dem i helse- og omsorgsyrker. Du vil alltid ha arbeidsgivere som spekulerer i deltid, spesielt i markeder hvor tilgangen på arbeidskraft er stor.

– Har du noen eksempler?

– Hvis du har en prosessarbeider i en industribedrift, så vil du ha noen som behersker maskinene, noe som krever lang opplæring. Hvis du skal servere øl her ute, så er det lettere å hente inn flere på tilkalling.

Les også

Solberg: – Kvinner som jobber heltid kan være en gullgruve for Norge

– Lavere verdiskapning, lønnsnivå og velferd

I undersøkelsen svarer 37 prosent av bedriftene at svingninger i produksjon gjør at de har behov for å kunne hente inn deltidsansatte.

– En forutsetning for å ha et høyt lønnsnivå er at du bruker arbeidskraften effektivt. Du kunne hatt en modell der alle var fast ansatt til enhver tid, men det ville bare bety at arbeidskraften ville hatt lite å gjøre i perioder og for mye i andre. Det gir lavere verdiskapning, lønnsnivå og velferd, sier Dørum.

Sesongvariasjoner trekkes frem som den viktigste årsaken til at produksjonen varierer gjennom året, med konjunktursvingninger på annenplass.

– Hvis du har forutsigbare variasjoner så er det lett for bedrifter å legge arbeidsplaner og håndtere dette. Men bedriftene står foran betydelige uforutsigbare variasjoner i form av at ansatte plutselig blir syke, det dukker opp en konkurrent med et nytt produkt eller at i husholdningenes etterspørsel vrir seg over mot andre ting.

Les på E24+ (for abonnenter)

På innsiden av NHOs årskonferanse: Er eliten i Oslo Spektrum redd for populismen?

Variasjoner

At store deler av norsk næringsliv er satt sammen av små bedrifter med spisskompetanse, gjør at NHO mener at hver enkelt bedrift er avhengig av å kunne hente inn midlertidig arbeidskraft.

– Med unntak av de jobbene som tar unna topper, som type kveldsomsetningen på en restaurant, så har jo ikke private bedrifter noe eget ønske om deltidsansatte, det er jo bedre å ha faste ansatte som kan virksomheten.

I undersøkelsen kommer det frem at bedrifter med store sesongvariasjoner, som fiskeri og turisme, er de som bruker deltid mest.

– Hvilke deler av fleksibiliteten er viktigst å bevare rundt deltid?

– Det er ikke slik at en bestemt regel er viktigere enn de andre. Hvis du fjerner en regel, som alle midlertidige ansettelser, så vil bedriftene kanskje ansette flere fast, men til gjengjeld så kan de måtte permittere flere. Vår undersøkelse viser at bedriftene bruker alle de mulighetene regelverket gir til å bruke arbeidskraften best mulig, svarer Dørum.

Her kan du lese mer om

  1. NHO
  2. Arbeidsliv

Flere artikler

  1. Kvinne-opprør mot deltid: - Helt krise

  2. Fra bar til oppstartsselskap: Gründere vil gjøre det lettere å bemanne utelivsbransjen

  3. Dansk-startet bemanningsbyrå vil bli størst i Norge: Mener konkurrenter utnytter juridisk gråsone

  4. Annonsørinnhold

  5. Advarer mot å la hjemmekontor bli permanent

  6. – Kan føre til en utvikling ingen er tjent med