10 personer tiltalt for bankbedrageri av 22 millioner

Politiet i Innlandet mener de har avdekket et organisert kriminelt nettverk.

Statsadvokat Thorbjørn Klundseter er aktor i saken. Her avbildet i en annen anledning tidligere i år.
Publisert:

Hedmark og Oppland statsadvokatembeter har tiltalt i alt 10 personer for omfattende bedragerier og forsøk på bedragerier begått mot banker og finansieringsinstitusjoner, skriver embetet i en pressemelding.

Tiltalene omfatter fullførte bedragerier av 22 millioner og forsøk på bedrageri av 40 millioner kroner.

Blant bankene som har blitt bedratt er Danske Bank, Eika kredittbank, Easy Bank, DNB, Sbanken og Sparebank 1 Østlandet.

Pågrepet på hotell

Etterforskningen startet i november 2018, da politiet pågrep en av de tiltalte på et hotellrom i Hamar. Statsadvokat Thorbjørn Klundseter, som er aktor i saken, bekrefter overfor E24 at pågripelsen kom som følge av at politiet ble kalt ut på en trusselsak ved hotellet.

– Der gjorde de beslag av bankID-brikker. Det ble også ransaket på en boligadresse og gjort beslag i enda flere brikker og lånedokumenter tilhørende andre personer, sier Klundseter.

«Med bakgrunn i dette beslaget gjennomførte politiet i tiden etter en rekke etterforskingsskritt. Det ble foretatt ransakninger, pågripelser og varetektsfengslinger i flere av sakene», heter det i pressemeldingen.

Politiet mener at etterforskningen har avdekket et organisert kriminelt nettverk.

Bakmennene har ifølge påtalemyndighetene tilegnet seg bankID-brikker og passord fra en rekke personer – i de fleste tilfellene i bytte mot enkeltpersoners narkotikagjeld.

– Dette er en svært alvorlig sak fordi det har et klart organisert preg, hvor man har benyttet andre personers identitet for å ta opp lån, og det har vært mange forflytninger av penger, sier Klundseter.

Dessuten skal gjerningspersonene i en del tilfeller ha brukt brikkene til å endre skatteopplysninger på Altinn, som i sin tur har blitt brukt til grunnlag for lånesøknader.

– Det at de har manipulert et offentlig register som man skal kunne stole på, er også med på å gjøre dette alvorlig, sier statsadvokaten.

Syv tiltalt for å ha medvirket

For syv av de tiltalte mener politiet «at de har hatt slik kunnskap om låneopptakene som har skjedd i deres navn, at de er tiltalt for medvirkning til bedrageriene eller bedrageriforsøkene».

Én av de involverte er også tiltalt for heleri av utbyttet. Ifølge tiltalene, som E24 har fått tilgang til, er det dermed to hovedmenn i saken. Det bekrefter også Klundseter.

En av disse er i tillegg tiltalt for hvitvasking, vold og drapstrusler, blant annet mot to av de andre tiltalte i saken. Han var også i besittelse av våpen da han ble pågrepet av politiet i 2018, står det i tiltalen.

– De andre, som vi kaller låneierne, har da blitt kvitt narkotikagjelden sin og sitter igjen med det mangedobbelte i gjeld til finansinstitusjoner, sier Klundseter.

– Det vil bli et omfattende og sentralt tema i retten hva de har forstått og ikke, og hvor langt forsettene rekker, sier han.

Vold og trusler

To bistandsadvokater er også oppnevnt i saken. Advokat Inger Johanne Reiestad Hansen i Campbell & Co representerer en person som skal ha blitt utsatt for både vold og trusler, men som ellers ikke er en del av sakskomplekset.

– Min klient er fornærmet i saken, og har hatt kontakt med en av hovedmennene. Han har vært utsatt for flere voldsutøvelser og drapstrusler, sier Hansen.

Den ene tiltalte skal ifølge tiltalen blant annet ha rettet et våpen mot hodet til den fornærmede.

– Han synes dette har vært veldig vanskelig, og føler seg utrygg. Han vet at det er et miljø som er uforutsigbart, og det har sittet langt inne å avgi forklaring, sier Hansen.

Advokat Augund Martin Krogh i advokatfirmaet Hasle er medforsvarer for en av bakmennene. Han sier han ikke ønsker å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

Advokat Thomas Øiseth i Furuholmen Dietrichson, som representerer den andre tiltalte bakmannen, sier at hans klient ikke erkjenner straffskyld.

– Han erkjenner ikke straffskyld for anklagene som er reist mot ham. Utover det har jeg ingen kommentar, sier Øiseth.

Det er satt av 8 uker til saken i Hedmarken tingrett. Rettssaken er berammet til 8. september.

Publisert: