Økokrim betalte tilbake 13,8 millioner kroner til Triton etter ny smell

Etter at Økokrims anke ble avvist av Høyesterett, har de nå betalt tilbake et inndragningsforelegg til investeringsselskapet Triton.

Et erstatningskrav i mangemillionersklassen venter Økokrim etter straffeforfølgingen og frifinnelsen av to menn som var tiltalt for innsidehandel og markedsmanipulasjon. Nå har de betalt tilbake et inndragningsforelegg på 13,8 millioner.
Publisert: Publisert:

Det internasjonale fondet Triton ble ilagt, og vedtok, et inndragningsforelegg på 13,8 millioner kroner i 2018.

Nå har Økokrim betalt beløpet tilbake i sin helhet, etter at ankesaken mot en Arctic-megler og en fondsforvalter ble avvist av Høyesterett i mai. Det bekrefter Økokrim overfor E24.

– Inndragningsforelegget er omgjort, og beløpet er tilbakeført selskapet hvor det ble sikret opprinnelig, sier konstituert førstestatsadvokat Inge Svae-Grotli, via særorganets informasjonsavdeling.

Megleren og investeringsrådgiveren ble tiltalt av Økokrim for markedsmanipulasjon og innsidehandel i obligasjonsmarkedet i april 2018, og har siden blitt frifunnet i både tingretten og lagmannsretten.

Triton ble hele veien ansett som en uskyldig part av Økokrim. Advokat Georg A. Engebretsen i Wiersholm, som har representert selskapet i Norge, sier at de ikke ønsker å kommentere saken.

Les også

Nytt Økokrim-tap: Høyesterett avslår anke i innsidesak

Erstatningskrav i millionklassen

Saken er imidlertid ikke helt ute av verden: Da Høyesteretts ankeutvalg hadde fattet sin beslutning, varslet fondsforvalterens forsvarer Rasmus Dannevig Woxholt i Elden at de allerede jobbet med å beregne størrelsen på erstatningskravet som kommer.

Det gjelder både objektiv erstatning for tapt arbeidsinntekt, i tillegg til en ekstraerstatning for uaktsom forfølgelse, såkalt culpa-ansvar.

Woxholt opplyser mandag at utgiftskravene er sendt, mens vurderingen av culpa-ansvaret gjenstår. Totalt sett vil erstatningskravet trolig komme opp i mange millioner kroner.

– Det er naturlig å kreve erstatning nå. Min klient har fått satt livet på vent og det har vært en stor belastning å ha en mulig fengselsstraff hengende over seg, sa Arctic-meglerens forsvarer Pål Sverre Hernæs i Hjort da anken var avvist.

Les også

Økokrims nye sjef: – Ikke gitt at vi skal kjøre den store slegga på alt

Tiltalt for innsidehandel

Bakgrunnen for tiltalen var handler av Beerenberg-obligasjoner i august 2016.

Økokrim mente at fondsforvalteren og obligasjonsmegleren hadde samarbeidet om å få gjennomført innsidehandel, ved først å selge obligasjoner til underpris for å tvinge kursen ned.

Deretter skulle den nå frikjente megleren ha gjennomført et kjøp av obligasjoner for 50 millioner kroner til en akseptabel pris for oppdragsgiveren, private equity-fondet Triton.

Handlene fant sted like etter at selskapet hadde annonsert at de hadde tapt en rammeavtale på Ekofisk-feltet i Nordsjøen som var verdt om lag 400 millioner kroner årlig for Beerenberg.

Publisert:
Gå til e24.no