Redusert fengselsstraff i ankesaken etter søppelkaoset – varsler likevel anke

Johnny Enger dømmes til ni måneder i fengsel for brudd på arbeidsmiljøloven. Veirenos morselskap frifinnes.

DØMT: Jonny Enger, tidligere leder i renovasjonsselskapet Veireno, på vei inn i Follo tingrett. Enger ble der dømt for flere brudd på arbeidsmiljøloven.
Publisert:

Tidligere Veireno-sjef Johnny Enger er i Borgarting lagmannsrett dømt til ni måneders fengsel for flere brudd på arbeidsmiljøloven. Enger ble i Follo tingrett dømt til ett år og tre måneders fengsel.

De fleste tiltalepostene gjaldt mange og til dels grove brudd på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven, skriver lagmannsretten i en pressemelding.

Varsler anke

Morselskapet VT Gruppen, som i tingretten fikk 4,5 millioner kroner i bot for søppelkaoset som rammet Oslo i 2016, frifinnes i lagmannsretten, og slipper dermed bot.

– Vi er glade for at selskapet er frifunnet og straffen satt ned med et halvt år, men mener den skulle vært avgjort med bot alene. Så saken ender nok i Høyesterett. Det er også bra at påstandene om HMS-brudd ble avvist av retten, skriver Engers forsvarer John Christian Elden i en SMS til E24.

Han viser til to tiltaleposter som ble avvist for både Enger og Veireno AS, da de ikke oppfylte lovens krav til utforming av tiltalebeslutninger.

Les også: Veireno-sjefen erkjenner straffskyld

Søppelkaos

Det ble store problemer med søppelhenting i Oslo da Veireno tok over ansvaret i oktober 2016. Kommunen mottok over 30.000 klager fra byens innbyggere, og mange steder hopet søppelet seg opp.

Saken dreide seg om ti brudd på arbeidsmiljøloven, i Vestfold fra oktober 2015 til november 2015 og i Oslo fra oktober 2016 til januar 2017. Rettssaken omfattet også VT Gruppen som eide Veireno.

Les også

Veireno-sjef Jonny Enger idømt fengselsstraff

Konkurs

I februar i 2017 ble det kjent at renovasjonsselskapet Veireno hadde brutt arbeidsmiljøloven over 2.000 ganger fordi de ansatte jobbet for lange dager og ikke fikk nok hvile. Enger slo selskapet konkurs 22. februar samme år. Oslo kommune hadde da hevet kontrakten. Kort tid senere ble selskapet anmeldt av Arbeidstilsynet.

Et flertall på seks dommere i lagmannsretten kom til at Enger skulle dømmes til fengsel i ni måneder, mens én dommer mente at straffen burde være fengsel i seks måneder.

Publisert: