Kundene til søknadsfirma har fått hver femte krone av staten: - De melker Skattefunn

En femtedel av den statlige Skattefunn-ordningen går gjennom et lite konsulentfirma i Drammen.

KONSULENTER: Daglig leder Lars Henrik Krogh i selskapet Nofas, som spesialiserer seg på å skrive søknader til det offentlige for andre bedrifter. I denne artikkelserien snakker E24 med flere tidligere kunder av Nofas, som mener selskapet driver uetisk - og at de leverer tjenester som prismessig ikke står i stil med nytteverdien de gir for kundene.
  • Line Midtsjø
  • Therese Alice Sanne
  • Henrik Kjersem
Publisert:

DRAMMEN(E24): Tall E24 har samlet viser at rundt 270 millioner kroner av den milliardstore Skattefunn-ordningen har endt opp hos kunder av konsulentfirmaet Nofas i 2012.

Cirka hver femte krone fra den statlige støtteordningen, som skal stimulere næringslivet, går til en kunde som konsulentene i Drammen har hjulpet.

- Ingen kommentar, sier avdelingsdirektør Sander J. Tufte i Skattefunn, til E24.

Skattefunn er en offentlig ordning hvor bedrifter kan søke om å få igjen penger på skatten, for utgifter knyttet til innovasjon og forskning.

Nofas har gjort det til sin forretningside å skrive søknader til det offentlige på vegne av andre bedrifter. Skattefunn-ordningen utgjør hovedgrunnlaget for deres inntekter.

Statistisk godkjennes rundt 80 prosent av de innsendte søknadene.

Utbetalingene varierer fra år til år, men har de siste årene ligget like over milliarden. I 2012 var de på vel 1,4 milliarder kroner.

E24s regnestykke viser at andelen Skattefunn-kroner som havner hos dette ene konsulentselskapets kunder, har vært rundt 20 prosent de siste tre årene.

- De melker Skattefunn, sier Øyvind Andhøy, gründer og daglig leder i multimediaselskapet Databeat, som var kunde av Nofas frem til 2011.

Nofas avviser dette. De mener de hjelper norske bedrifter med å hente ut offentlige midler.

- Vi får våre kunder til å utnytte ordninger. Dette øker bedriftenes konkurransekraft, sier Tom Hilding Johansen (48), styreleder, medier og innleid konsulent i Nofas.

Se E24s grafikk om pengestrømmen fra staten til Nofas

Skyldte Nofas dobbelt så mye

Øyvind Andhøy og Databeat nektet å betale hele kravet fra Nofas på i overkant av 350.000 kroner, etter at Nofas bistod dem med å skrive Skattefunn-søknad.

Andhøy er blant flere tidligere kunder E24 har snakket med, som er kritiske til Nofas' forretningsmodell.

Les også

Konsulenter har tjent 190 millioner kroner på å skrive søknader til staten - for andre

Fugemasseprodusenten Polyseam opplevde at regningen fra Nofas var dobbelt så stor som støtten de faktisk fikk fra Skattefunn.

Dette er mulig fordi Nofas sitt honorar er basert på en prosentandel av budsjettert støtte, altså summen man søker støtte om.

Selve støttebeløpet man eventuelt får fra staten kommer derimot via skatteoppgjøret ett til tre år senere, og kan ha blitt mindre eller større enn det opprinnelige budsjettet, avhengig av hvordan det omsøkte prosjektet har utviklet seg når det først kom i gang.

Polyseam avsluttet sitt prosjektet etter ett år, grunnet skuffende resultater. Men regningen fra Nofas var basert på den første, omsøkte summen - som la til grunn suksessfull utvikling og tre år i Skattefunn.

Drammen-konsulentene jobber etter «no cure, no pay»-prinsippet. Det betyr at de ikke skal ha betalt dersom søknaden ikke fører frem.

Men den risikoen er gjerne lav.

Skattefunn, som sorterer under Forskningsrådet, godkjenner nemlig en svært stor andel av prosjektene. I 2013 ble 80 prosent av søknadene i Skattefunn godkjent.

Spesialister på Skattefunn

Nofas jobbet kun med Skattefunn-søknader fra oppstarten i 2005 til et godt stykke ut i 2008, opplyser en kilde som tidligere har jobbet i Nofas til E24.

Ifølge ledelsen i Nofas jobbet de utelukkende med Skattefunn frem til 2007, for så å tilby rådgivning inn mot også andre ordninger.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

I MIDTEN: Sentralt i Drammen, vegg i vegg med kjøpesenteret Magasinet, har Nofas sine kontorer på tre etasjer. Den oransje Nofas-logoen kan så vidt skimtes.

Skattefunn er fremdeles den i dag klart viktigste inntektskilden til konsulentselskapet, som har rundt 40 ansatte.

Den offentlige skatterefusjon-ordningen står for rundt 90 til 95 prosent av inntektene i 2012, forteller flere tidligere ansatte E24 har snakket med.

Ledelsen i Nofas sier dette prosenttallet er for høyt, og at Skattefunn-andelen av inntektene utgjør cirka to tredjedeler.

Ifølge Nofas selv, har deres kunder fått mellom 10 og 15 prosent av den totale Skattefunn-kaken i 2012. E24s opplysninger sier at andelen er cirka en femtedel.

E24 erfarer at konsulentselskapet i Drammen er ansett som omstridt internt i Skattefunn.

Likevel er det ingen i den offentlige ordningen som ønsker å kommentere selskapet spesifikt.

- Forskningsrådet uttaler seg ikke om driften til enkeltvirksomheter, heller ikke om Nofas, sier Skattefunn-sjef Sander J. Tufte.

Avdelingsdirektøren bekrefter imidlertid at de er godt kjent med Nofas.

- Hva synes dere om at ett selskap står bak en såpass stor del av søknadene til dere?

- Det har jeg ingen kommentar til. Vårt mandat er å gjøre Skattefunn så enkel som mulig, sier Tufte.

- Skal ikke trenge profesjonell hjelp

Nofas har kort sagt gjort millionbutikk av å lose sine kunder gjennom Skattefunn.

Det er ikke et tegn på at det er for krevende søknadsprosess, bedyrer Skattefunn-sjefen.

Han ser helst at bedriftene søker på egenhånd.

- Man skal ikke trenge profesjonell hjelp for å søke om Skattefunn, sier Tufte.

- Det er viktig at bedriften skriver søknaden selv, og er i førersetet med hensyn til søknadsskrivingen og prosjekteringen av sitt eget FoU-prosjekt (forskning- og utvikling, journ. anm.), sier han.

- Kan Nofas sin virksomhet bidra til å undergrave troverdigheten til Skattefunn?

- Forskningsrådet uttaler seg ikke om driften til enkeltvirksomheter. Men generelt sett ser vi at det er stor forskjell på hvor stor verdi konsulentselskapene tilfører søknadsbedriftene. For Skattefunn er det et mål at bedriftene skal søke og skrive søknaden selv, derfor har vi de siste tre årene jobbet hardt og målbevisst for å forenkle søknadsprosedyrene.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

SKATTEFUNN: Kommunikasjonsrådgiver Kristin Dawes og avdelingsdirektør Sander J. Tufte fotografert i lokalene på Bislet i Oslo i sommer. Organisasjonen har senere flyttet til Lysaker, også det i Oslo.

Kritisert av Giske

I fjor gjorde E24 et intervju med Nofas i forbindelse med årsresultatene fra Nofas.

I etterkant rykket daværende næringsminister Trond Giske (Ap) ut med kritikk av systemet som skapte denne forretningsmuligheten.

Dette har ledelsen i Nofas bitt seg merke i.

- Enkelte, som tidligere næringsminister Trond Giske, har vært kritisk til at deres omsetning stammer fra offentlige midler, midler som er øremerket innovasjon og forskning i næringslivet?

- Giske blir provosert av alt som ikke er Arbeiderparti-politikk. Jeg vil tro han ikke er like provosert over at de samme bedriftene leier inn regnskapstjenester eller IT-hjelp i stedet for å ansette folk for å gjøre dette internt, sier Hilding Johansen.

- Det er heller ikke slik at jobben vi gjør handler om å fylle ut søknader. Det er en omfattende prosess med kundene våre, som ofte handler om å identifisere de viktigste prosjektene deres, og å gi råd underveis i utviklingen av disse, supplerer Krogh.

- Demokratiserer virkemiddelapparatet

På hjemmesidene til Nofas står det at bedriften bidrar til økt verdiskapning i Norge «ved å bistå våre klienter i realisering av sin forskning, utvikling og innovasjon.»

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

YPSILON: Møterommet i Nofas heter det samme som hengebroen et stenkast bortenfor.

Leder for prosjektavdelingen i Nofas forteller til E24 at dette er noe kjernen i jobben de gjør.

- Vi er med på å demokratisere virkemiddelapparatet. Gjennom oss er det flere som får sjansen til å få tilgang på offentlige midler, og for mange er vi med på å ufarliggjøre Skattefunn. Det synes jeg er en viktig effekt av jobben vi gjør, sier Ronny Stokmo-Hansen.

Slik kom E24 frem til tallene:

270 millioner kroner, eller 20 prosent, av Skattefunn-midlene havnet hos kundene i Nofas i sist tilgjengelige regnskapsår, 2012, ifølge E24s regnestykke.

Tilsvarende anslag i 2009, 2010 og 2011 viser at Nofas-kundene fikk mellom 19 prosent og 23 prosent i disse årene.

Anslaget er basert på at 90 prosent av inntektene til Nofas stammer fra Skattefunn-søknader, der 20 prosent av støtten tilfaller Nofas i form av suksesshonorar.

Det er flere kilder tidligere ansatt i Nofas, som uavhengig av hverandre, har uttalt til E24 at Drammen-bedriften har 90 til 95 prosent av inntektene sine fra Skattefunn.

Nofas-ledelsen sier disse opplysningene er unøyaktige, og at to-tredjedeler av deres inntekter kommer fra Skattefunn.

Dermed er deres kunders andel av Skattefunn mellom 10 til 15 prosent, ifølge Nofas.

E24 har benyttet Nofas i forbindelse med søknad til Skattefunn.

Les også:


Konsulenter har dratt inn 190 millioner kroner på å skrive søknader til staten - for andre
Trond Giske: - En sløsing med ressurser
Drar inn 60 mill. på å skrive søknader til staten - for andre

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Nofas

Flere artikler

  1. - Regner man på timeprisen, blir det helt avsindig

  2. Har dratt inn 190 millioner kroner på å skrive søknader til staten - for andre

  3. Skattefunns hodepine: Voldsom økning i bruk av profesjonelle søknads-skrivere

  4. - Skjemaene til Nofas og Skattefunn er svært like

  5. Tier om støttebeløp til norske bedrifter