TUSENVIS AV NORDMENN KAN BLI SITTENDE BAK MURENE: «Svart» snekker ga fengselsdom

En mann fra Stavanger er dømt til fengselsstraff for kjøp av svarte håndverkertjenester. Dette åpner for at tusenvis av nordmenn kan bli sittende bak murene hvis de blir tatt på fersken.

Å ha en «svart» snekker på hyttetaket kan koste deg dyrt, og det kan ende med noen svarte netterbak murene også for deg som oppdragsgiver.
  • Marius Mørch Larsen - Aftenposten
  • Einar Haakaas - Aftenposten
Publisert:

I en fersk dom fra Stavanger tingrett er en mann dømt til 60 dagers betinget fengsel og må betale 80000 kroner til statskassen etter å ha hyret svart arbeid på hytta i Vest-Agder. Påtalemyndigheten ville ha 45 dagers ubetinget fengselsstraff, og har anket dommen til lagmannsretten med ønske om å få skjerpet straffen. Uansett utfall er dette en prinsippsak som fastslår at kjøper av svart arbeid får fengselsdom. Selv om det tidligere har vært ilagt bøter for bruk av svarte håndverkere, er dette den første fengselsdommen.

I Skattedirektoratet har de allerede merket seg domsavgjørelsen for brudd på blant annet merverdiavgiftsloven og ligningsloven. Nå vil ikke bare de som jobber svart bli tatt og dømt. Også de som med vitende og vilje bestiller svarte tjenester kan havne bak murene. Og det kan bli mange. Flere saker er allerede underveis.

Les også:

Hyttebygg
Den 43 år gamle mannen skulle få ferdig arbeidet med en hytte, da han fikk økonomiske problemer. For å sluttføre innredningsarbeidene før han solgte hytta, gikk han med på at arbeidet ble utført svart. Overfor Vest-Agder fylkesskattekontor opplyste han derimot at han selv hadde stått for arbeidet. Da saken var oppe i en såkalt tilståelsessak, innrømmet mannen imidlertid alt.
Dommeren sier følgende: "Bruken av svart arbeid er et ikke ubetydelig samfunnsproblem. Det er vanskelig for myndighetene å avdekke svart arbeid og det er viktig å slå hardt ned på slik type kriminalitet". Derfor mener dommeren det er riktig å reagere med ubetinget fengselsstraff i slike saker. I dommen viser hun imidlertid til den tiltaltes personlige situasjon, og idømmer ham likevel betinget fengselsstraff. Mannens forsvarer, Odd Rune Torstrup, mener mannen skal slippe å sone i fengsel.

- Det er ingen hensyn som tilsier ubetinget straff i denne saken, sier han før saken skal opp i Gulating lagmannsrett.
Denne saken skal ha blitt oppdaget ved en tilfeldighet da mannen skulle selge hytta.

Prioriteres
I flere distrikter har de nå saker som rammer kjøpere av svart arbeid. Leder for Skattekrimenheten i Skatt Øst, Jan-Egil Kristiansen, bekrefter at de har en sak som granskes. Den gjelder et ektepar som har betalt svart for oppussing av boligen.

- Lovbestemmelsen om medvirkning til svart arbeid har vært der i alle år, og straffes på linje med dem som er tatt for å utføre svart arbeid. Men dette er forhold som er vanskelige å bevise, sier Kristiansen.
Han bekrefter at de nå vil gå løs på flere slike saker.

- Det er nå prioritert. Vi må gjøre noe med det private håndverkermarkedet. Seriøse aktører får jo knapt oppdrag innenfor dette området fordi svart arbeid er så utbredt, sier Kristiansen.

Problemområde
I Skatteunndragelsesutvalgets innstilling (NOU 2009:4) slås det fast at det private markedet for kjøp av tjenester i hjemmet er på 17 milliarder kroner, og de viser til risikoen for at svart arbeid blir oppdaget i mange tilfeller "oppleves å være tilnærmet fraværende". De tar til orde for at økt oppdagelsesrisiko er viktig. "Det er videre av avgjørende betydning at man har en effektiv sanksjonering av de overtredelsene som avdekkes", skriver de i sin innstilling.

- Disse signalene vil vi følge, sier avdelingsdirektør Tone Kaarbø i Skattedirektoratet.

- Dommen i Stavanger er den første i sitt slag. En ny sak forberedes i Skatt Sør, og den gjelder et større beløp, sier Kaarbø.

Les også:

Flere nyheter på E24.

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Kjøp av svart arbeid kan gi fengsel

  2. SVART ARBEID: - Fengselsstraff kan fremstå som underlig

  3. Må sone for kjøp av svart arbeid

  4. Skjerper straffen for tidligere Intex-styreleder

  5. Talleraas dømt for bedrageri