Forbrukerrådet anker historisk gruppesøksmål mot DNB

Forbrukerrådet velger å anke dommen fra «norgeshistoriens største gruppesøksmål».

ANKER: Forbrukerrådet anker dommen i gruppesøksmålet mot DNB.
Publisert:

– Vi er uenige i tingrettens dom og ønsker å løfte spørsmålene knyttet til riktig prising av fond til en høyere rettsinstans, sier Randi Flesland, direktør i Forbrukerrådet, i en pressemelding.

Oslo tingrett valgte i starten av januar å frifinne DNB etter Forbrukerrådet påsto at 180.000 kunder hadde betalt for en tjeneste de ikke fikk.

Forbrukerrådet hevdet at DNB solgte og markedsførte fond som aktivt forvaltet, men at fondene egentlig lignet med på passivt forvaltede fond.

Dermed betalte kundene for noe de i realiteten ikke fikk, hevdet Forbrukerrådet, som har krevd 690 millioner kroner fra banken på vegne av kundene, eller nær 4.000 kroner per fondskunde.

I dommen avviste Oslo tingrett dette kravet, og mente dette sprengte rammene for hva en domstol kan begi seg ut på, og at striden hører hjemme hos lovgiverne.

«Etter en samlet vurdering har retten kommet til at andelseiernes krav ikke kan føre frem. Retten mener andelseierne ikke hadde rettslig krav på noen høyere grad av aktiv forvaltning enn det de har fått», skriver tingretten i dommen.

– DNB bør ikke slippe unna

Forbrukerrådet mente allerede ved domsavsigelsen at tingretten langt på vei hadde gitt Forbrukerrådet medhold i de faktiske forholdene, men at retten mente den ikke kunne konkludere i deres favør ettersom tingretten fant at dette var en politisk oppgave.

– Det bør absolutt være mulig for en domstol å ta stilling til innholdet i en avtale. Forbrukerrådet velger å anke tingrettens dom, da vi mener en slik avgjørelse etterlater forbrukerne i en tilstand hvor de ikke kan etterprøve om de har fått det de har betalt for, sier Flesland.

Forbrukerrådet mener tingretten ikke har tatt stilling til det de mener er en svært viktig problemstilling – om kundene har fått det de er lovet av DNB.

— Vi mener domstolen må se nærmere på gapet mellom hva som stod i avtalen, og hva som faktisk ble levert til kundene i forhold til den høye prisen som er betalt. Kundene har betalt dyrt for tomme løfter, og det bør ikke DNB slippe unna med, sier Flesland i meldingen.

DNB: – Overrasket

Les også

DNB frifunnet i massivt gruppesøksmål

Hos DNB er man overrasket over at Forbrukerrådet velger å anke.

– Vi er veldig overrasket over at Forbrukerrådet anker en dom som var helt krystallklar. Tingrettens dom er veldig grundig og konkluderer med at kundene har fått det de har betalt for, sier Thomas Midteide, konserndirektør i DNB til E24.

Han sier at DNB sammen med Finans Norge og Verdipapirfondenes forening i etterkant av dommen har å stille i stand et møte med Forbrukerrådet for å lage nye retningslinjer som Forbrukerrådet ville være fornøyde med.

– Dette har Forbrukerrådet ikke ønsket å delta på, sier Midteide.

Han sier at DNB ikke følger Forbrukerrådets tilnærming på at dette bør retten ta stilling til.

– Tingretten sier jo i dommen at denne saken egentlig ikke hører hjemme i rettsystemet, men at det er en sak Stortinget eventuelt bør ta tak i, sier Midteide.

Publisert:
Gå til e24.no