Næringsministeren vil helst slippe å ta hele regningen for Andøya-basen

Med statens milliarder kan Andøya Spaceport sette romnasjonen Norge på verdenskartet. – Jeg er veldig interessert i private investorer også, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Odd Roger Enoksen – konsernsjef Andøya Space Center presenterer den fremtidige satellitt-basen «Andøya Spaceport» på Grand Hotel i Oslo. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) t.h.

Vidar Ruud NTB scanpix
  • Eirik Billingsø Elvevold
Publisert:

Onsdag var en stor dag for den norske rombransjen.

Endelig kunne Andøya Space Center overlevere en søknad om 1,3 milliarder kroner i rammefinansiering til næringsminister.

En samlet rombransje støtter planene om å bygge en oppskytningsbase for småsatellitter. Andøya i Nordland har flere trumfkort i det nye romkappløpet. Men Norge har dårlig tid hvis vi skal ta en strategisk posisjon.

– Konkurrentene i Storbritannia og Portugal har kommet lenger på finansieringssiden, men vi har kommet lenger på alt annet, sa konsernsjef Odd Roger Enoksen i Andøya Space Center.

Den høytidelige seansen på Grand Hotel i Oslo er kun begynnelsen på den virkelige syretesten for prosjektet. Nå skal Høyres næringsminister, Torbjørn Røe Isaksen, vurdere om det er verdt pengene.

– Vi forventer avkastning, men ikke nødvendigvis en avkastning på linje med en supergod pengeplassering i markedet – selv om prosjektet har høy risiko, sier Røe Isaksen til E24.

Les på E24+

ESA, Andøya og «NewSpace»: Tror romfart kan bli et norsk industrieventyr

«Veldig interessert» i privat kapital

Andøya Spaceport, som eies av staten og statseide Kongsberg Defence & Aerospace, har utvilsomt momentum. En oppskytningsbase har blitt utredet to ganger tidligere, men denne gangen har billig og moderne romteknologi lagt forholdene til rette for kommersiell satellittoppskytning fra norsk jord.

– Jeg tror nesten vi kan få monopol innen oppskytning av småsatellitter, sier Eline Oftedal, leder for romindustriens interesseorganisasjon Nifro.

Men det var også tvil i luften på Grand Hotel. Det store spørsmålet er hvor lukrativt det kommersielle markedet for småsatellitter faktisk vil bli. Og hvordan regjeringen nå vil vurdere lønnsomheten.

SØKER OM KAPITALFORHØYELSE: Styreleder Svenn Are Jenssen i Andøya Space Center overleverer næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H)(tv) søknaden om finansiering til den fremtidige satellitt-basen «Andøya Spaceport» på Grand Hotel i Oslo. Søknaden ber om en kapitalforhøyelse på 1,3 milliarder fra de to eierne Næringsdepartementet (90 prosent) og Kongsberg Defence & Aerospace (10 prosent).

Vidar Ruud NTB scanpix

Andøya Space Center lover at markedsanalysen i den overleverte søknaden er grundig, troverdig og nøktern. Og at staten vil få «rimelig avkastning» og store ringvirkninger dersom trumfkortene spilles riktig og raskt.

Næringsministeren, derimot, tar løftene med en klype salt. Røe Isaksen understreker at det ikke er snakk om en post på statsbudsjettet – kun en mulig investering fra statens side. Og at datterselskapet Andøya Spaceport, som nå ber eierne om å øke egenkapitalen med 1,3 milliarder, allerede har fått et ansvarlig lån på 20 millioner.

Den markedsvennlige Høyre-toppen støtter også en «veldig pragmatisk tilnærming» til privat finansiering for å få realisert prosjektet. Det er ikke noe mål at staten skal spytte inn alt, mener han.

– Jeg er veldig interessert i private investorer som kan gå inn i datterselskapet Andøya Spaceport. Hvis private investorer går inn, er det en god illustrasjon på om oppskytningsbasen tåler markedstesten, sier Røye Isaksen til E24.

MÅ FLY PÅ EGENHÅND: Et Orion-fly på vei inn til landing på Andøya flystasjon. Infrastruktur for å ta imot store transportfly – kombinert med lite flytrafikk, lang erfaring og en ypperlig geografisk plassering – er blant de sterkeste argumentene til Andøya Spaceport i jakten på kapital.

Tore Meek NTB scanpix

Vanskelig hastevurdering

Hvorvidt prosjektet tåler markedstesten er et spørsmål som bør besvares raskt. Andøya Space Center legger nå press på regjeringen for å få søknaden behandlet av Stortinget før sommeren. Argumentet er at rask finansiering vil gi mindre risiko.

Røe Isaksen tror imidlertid det kan være urealistisk å få behandlet søknaden så fort. Den fullstendige søknaden, med alle underlag, er ikke forventet å være klar før i april. Hvis den skal gjennom Stortinget før sommeren, må departementet vurdere den allerede før påske.

– Det er knapt nok forenelig med en rapport som kommer i mars, sier næringsministeren.

Han innrømmer samtidig at det er en utfordring å vurdere lønnsomheten i et så umodent marked. Næringsdepartementet har erfaring fra arbeidet med bredbåndssatellittene til statsaksjeselskapet Space Norway. Der valgte staten å spytte inn penger først når kundene var på plass.

– Sjansen er stor for at vi må hente inn ekstern hjelp, sier Røe Isaksen.

Les på E24+

SpaceX sniketablerte seg i Norge: Hæge koordinerer Elon Musks megaprosjekt

Andøya Space Center har hentet inn en rekke eksterne konsulenter – i tillegg til den statlige etaten Norsk Romsenter – til lage sin markedsanalyse. Konsernsjef Enoksen forteller at det er snakk om Norconsult, Euroconsult, EY og Samfunnsøkonomisk analyse.

Norsk Romsenters direktør og tidligere Kongsberg-topp, Christian Hauglie-Hanssen, tror det kan lønne seg å hente inn nøytrale eksperter utenfra.

– Det blir en utfordring å prosessere all informasjonen på kort tid, sier Hauglie-Hanssen.

Veien videre uten Andøya

Enoksen i Andøya Space Center mener det er fornuftig at regjeringen vurderer oppskytningsbasen på kommersielt grunnlag. Sentrale bransjeaktører er likevel bekymret for at lønnsomheten vurderes i et for snevert og kortsiktig perspektiv. Flere internasjonale prosjekter står og faller på hvorvidt basen blir bygget.

57 ÅR MED OPPSKYTNINGER: Det har blitt skutt opp raketter fra Andøya siden 1962. Her gjøres den såkalte "Ferdinand-raketten" klar til den første oppskytningen noensinne. Til venstre står daværende bestyrer ved forskningssenteret, Knut W. Eriksen, og oppskytningssjef Egil Eriksen.

Scanpix NTB scanpix

– Vi har flere utenlandske partnere som sitter på gjerdet. Før vi blir trodd på at Andøya blir virkelighet, er det vanskelig. Det blir derfor viktig å se Andøya-prosjektet i sammenheng med Norges nye romstrategi, sier romfartsdirektør Onno Verberne i Nammo, som produserer rakettmotorer til både rom- og forsvarsindustrien.

Den norske rombransjen har ventet i årevis på en ny, nasjonal romstrategi, som har blitt utsatt flere ganger. Røe Isaksen har nylig lovet at strategien skal bli ferdig i 2019, men også påpekt at vil bli en «jordnær, nytteorientert næringsmelding med fokus på virkemidler». Under det siste innspillsmøtet til romstrategien, der E24 var til stede, ble Andøya-prosjektet trukket frem som det desidert viktigste veivalget.

Les på E24+

Rom-sjefens beste råd til norske tek-bedrifter

– Visjoner er viktige, ikke bare virkemidlene. Norsk romindustri med og uten Andøya er to vidt forskjellige fremtidsscenarioer, sa Eline Oftedal i Nifro til E24 etter innspillsmøtet.

Næringsministeren tror at den norske romindustrien, som omsatte for rundt 7 milliarder kroner i 2017, vil ha en «klar, god og sterk» fremtid også uten en oppskytningsbase på Andøya.

– Men det er ingen andre prosjekter, så vidt jeg vet, med dette omfanget. Og det er ingen tvil om at en Andøya-base vil være et viktig bidrag for romnæringen i Norge, sier Røe Isaksen.

Publisert:

Flere artikler