Fersk dom: Oslo kommune må betale tilbake eiendomsskatt

Må betale tilbake til Oslo-beboere, etter at gruppesøksmål vant delvis frem.

VANT FREM: 3.400 klagere i gruppesøksmålet vant delvis frem i lagmannsretten.
Publisert:

Etter en dom i Borgarting lagmannsrett er det besluttet at Oslo kommune ikke overholdt den lovbestemte fristen for utskriving av eiendomsskatt.

Det skriver domstolen i en pressemelding.

Kommunen plikter dermed å tilbakebetale innbetalt eiendomsskatt i 2016 til skatteytere som er medlem av gruppesøksmålet og som påklaget utskrivingsvedtakene til Oslo kommune innen klagefristen.

Gruppemedlemmene anførte også at Oslo kommune brøt eiendomsskatteloven ved å fastsette et bunnfradrag på fire millioner kroner, som medførte at bare et mindretall av boligeierne i Oslo måtte betale eiendomsskatt.

Kravet om at forskriften om eiendomsskatt på denne bakgrunn kjennes ugyldig, ble ikke tatt til følge.

– Teknikalitet

Det er når skatten er utskrevet kommunen felles på.

Finansbyråd Robert Steen (Ap) sier følgende til E24:

– Vi er tilfreds med at lagmannsretten tydelig slår fast at den moderate eiendomsskatten som Oslo kommune har innført er lovlig. Lagmannsretten har gitt kommunen tilslutning på alle vesentlige punkter. Politiske spørsmål bør avgjøres i folkevalgte organer, ikke i domstolen.

Han fortsetter:

- Vi registrerer at lagmannsretten, i motsetning til tingretten, mener at den første utskrivningen av eiendomsskatten våren 2016 burde vært gjort før 1. mars og ikke 1. juli, som var den fristen kommunen forholdt seg til. Vi vil nå gå nøye gjennom dommen før vi kan vurdere hva vil skal gjøre videre i saken.

Overholdt ikke fristen

Om lag 3.400 personer er registrert som medlemmer av gruppesøksmålet, som ble initiert av Huseiernes Landsforbund. Tilbakebetalingen som Borgarting lagmannsrett nå har fastsatt gjelder kun skatteåret 2016.

Mens Oslo kommune fikk fullt medhold i tingretten, har lagmannsretten delvis kommet til et annet resultat.

Kommunen plikter dermed å tilbakebetale innbetalt eiendomsskatt for året 2016 til skatteytere som er medlem av gruppesøksmålet, og som påklaget utskrivingsvedtakene til Oslo kommune innen klagefristen.

- Vi registrerer at lagmannsretten stadfester tingrettens dom. Begge rettsinnstanser konkluderer med at utskriving av eiendomsskatt og størrelsen på bunnfradrag er et spørsmål for politisk folkevalgte organer og ikke rettssystemet, kommenterer Morten A. Meyer, generalsekretær i Huseiernes Landsforbund.

Ifølge Dagens Næringsliv gjelder dette langt fra alle de 3.400 i gruppesøksmålet, men snarere et antall på under tusen personer.

Publisert: