Trondheims-utbyggere dømt for grov utroskap

I en Økokrim-sak er to utbyggere i Trondheim dømt til fengselsstraff og inndragning av millionbeløp for grov økonomisk utroskap.

TOK UT TILTALE: Økokrim, her ved hovedkontorene i Oslo.

Foto: Terje Pedersen/ NTB scanpix
Publisert:,

Selskapets styreleder dømmes til to år og åtte måneder i fengsel, og får inndratt 10,75 millioner kroner.

Hans nære slektning, som hadde en lederrolle i utbyggerselskapet, er dømt til ett år og to måneder i fengsel - og får inndratt 4,6 millioner kroner, ifølge dommen fra Frostating lagmannsrett.

De to er samtidig frifunnet for grovt bankbedrageri og grove regnskapslovbrudd, som de ble dømt for i Sør-Trøndelag tingrett.

– Vi registrerer at de to domfelte er idømt strenge fengselsstraffer, og skal nå gå nøye gjennom dommen, sier førstestatsadvokat Bård Thorsen i Økokrim.

Her kan du lese mer om