Dr. Dropin beklager. Koronatestere får etterbetalt 700.000 kr.

Etter å ha bedt ansatte om å akseptere kontrakter uten ekstra betaling for kveldsvakter, vedgår selskapet at de skulle hatt disse tilleggene. Vilkårene strider mot avtalen kommunen har med Dr. Dropin.

Studentene Didrik Sten Ingebrigtsen og Oline Sæther er blant dem som har jobbet ved Dr. Dropins teststasjoner. – Jeg er fornøyd med at det ser ut som at det løser seg nå, sier Ingebrigtsen.
Publisert: Publisert:

Aftenposten/E24 skrev i forrige uke at misnøye om manglende tillegg og ulike lønnsvilkår har ført til murring blant ansatte ved legekjedens teststasjoner for korona.

Tirsdag kveld sendte daglig leder Daniel Sørli i Dr. Dropin ut en melding til ansatte ved selskapets teststasjoner i Oslo. Her ble de informert om at selskapet vil tilby alle den samme arbeidskontrakten.

Avgjørelsen får tilbakevirkende kraft for alle ansatte.

«Etter en grundig gjennomgang har vi avdekket at selskapet ikke følger alle bestemmelsene om tillegg i tariffavtalen som Oslo kommune krever at selskapet skal følge», forklarer han i en e-post til Aftenposten/E24.

Han vedgår at dette har ført til at selskapet ikke har gitt samtlige medarbeidere tillegg for arbeid på lørdager og om kvelden, slik tariffen krever.

«Det er ikke greit. Det beklager vi, og det gjør vi noe med nå», understreker han i e-posten.

Måtte akseptere kutt hvis de ønsket flere vakter

Etter først å ha gitt medarbeidere kontrakter med tillegg, ble ansatte bedt om å gå over på nye kontrakter uten tillegg. Dette ble gjort ved nærmest å stille et ultimatum: Hvis de ønsket flere vakter, måtte de godta å jobbe uten tillegg.

Medisinstudenten Oline Sæther er blant dem som har kritisert Dr. Dropin for vilkårene. Nå er hun glad for at Dr. Dropin retter opp forholdene.

– Selv om de har de beste intensjoner om å bidra i pandemien, er det ingen unnskyldning for at de har behandlet ansatte på en uprofesjonell måte, mener hun.

Ansatte er ikke bare kritiske til Dr. Dropins håndtering av kveldstilleggene. Selskapet har heller ikke betalt overtidstillegg til ansatte, slik de er pliktig til ifølge arbeidsmiljøloven.

«Enkelte ansatte har kommet i overtidsposisjon, uten at dette er blitt registrert i lønnssystemet. Da dette ble oppdaget i forrige uke ble utbetalingene gjort sporenstreks», bekrefter Sørli.

Ansatte får 700.000 kroner etterbetalt

En av de ansatte, 20 år gamle Sigrid Slagstad, forteller at hun har fått over 11.000 kroner i overtidstillegg – for 128 overtidstimer.

– Det er bra at de har gjort dette, men det kom overraskende på meg. Jeg tok opp spørsmålet om overtidstillegg en rekke ganger, uten å nå frem, sier hun.

Til sammen har Dr. Dropin etterbetalt 300.000 kroner i overtidstillegg, fordelt på omtrent 100 medarbeidere.

I tillegg har rundt 150 medarbeidere fått etterbetalt tilsammen 400.000 kroner i tillegg for kvelds- og helgevakter.

Kommunen ville ha krevd opprydding

Privateide Dr. Dropin har utført testing på vegne av Oslo kommune. Stasjonene har i stor grad vært bemannet av studenter og permitterte.

Lønnsvilkårene må tilfredsstille kravene i rammeavtalen som kommunen i sin tid inngikk med Dr. Dropin.

– Vår avtale med Dr. Dropin innebærer at de skal følge gjeldende tariff for pleie og omsorgssektoren, bekrefter direktør Hilde Terese Hamre i helseetaten i Oslo kommune.

Før Dr. Dropin selv ryddet opp i disse forholdene, la hun ikke skjul på at kommunen ville kreve at de ansatte fikk de vilkårene som er definert i avtalen.

Daglig leder Daniel Sørli hos Dr. Dropin beklager at medarbeidere ikke har fått tilleggene de har krav på.

Jurist: – Dr. Dropin hadde ikke noe valg

Dersom ikke Dr. Dropin hadde snudd helt om, ville trolig de ansatte hatt en god sak. Det mener jurist Andreas Hjortland hos konsulentselskapet Inventura.

Han arbeider med rådgivning i forbindelse med offentlige anbud. Hjortland er ikke i tvil om hva som måtte bli utfallet.

– Dr. Dropin hadde ikke noe valg dersom de ønsket å beholde kontrakten. Det de gjorde, var et brudd på avtalen med kommunen, mener han.

Aftenposten/E24 sitter på dokumentasjon som viser at ansatte fikk følgende forklaring på hvorfor kveldstilleggene ble fjernet: Kontrakten med kommunen var et tapsprosjekt.

Begrunnelsen holder ikke, ifølge Hjortland.

– Dr. Dropin har selv satt prisen på tjenestene, og vant konkurransen fordi de hadde laveste pris. At de har dårlig lønnsomhet, er deres eget problem.

Oslo kommune betaler Dr. Dropin mellom 289 og 422 kroner pr. test selskapet utfører.

Dr. Dropin: – Ansatte har fått godt betalt

Selv om Dr. Dropin innrømmer at de ikke har fulgt tariffavtalen i pleie og omsorgssektoren, slik de er forpliktet til, mener selskapet at de har lønnet sine medarbeidere godt.

Sørli viser til at overenskomsten har en minimumslønn på 153 kroner, mens Dr. Dropin betaler 215 kroner i timen – før eventuelle tillegg.

«Våre testmedarbeidere har fått godt betalt med en samlet lønn på over 10,5 millioner kroner i siden i fjor høst», skriver han.

«Om vi hadde lagt til grunn tariffavtalen som Oslo kommune krever at vi skal følge, så ville tilsvarende beløp vært ca. 8 millioner kroner. Det er viktig for oss å få frem.»

Publisert:
Gå til e24.no