Store Giek-tap i coronaåret: Gikk 11,4 milliarder i minus

Garantiordningen Giek gikk med 11,4 milliarder kroner i underskudd i fjor, medregnet nedskrivninger og avsetninger til å dekke tap etter coronakrisen.

Giek-direktør Wenche Nistad.
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

Det kommer frem i årsrapporten fra det statlige Garantiinstituttet for eksportkreditt (Giek), som utsteder garantier til næringslivet for å fremme eksport og investeringer.

«Resultatet før tapsavsetninger og nedskrivninger er på 1,7 milliarder kroner. Det ble et underskudd på 11,4 milliarder kroner etter tapsavsetninger og nedskrivninger», skriver Giek i en melding.

«Instituttet har tatt betydelige tapsavsetninger knyttet til utestående garantiansvar innenfor offshore service-bransjen», skriver Giek.

Totalt er Gieks avsetninger for å dekke mulige tap og nedskrivninger økt med 13,1 milliarder kroner, inkludert et realisert tap på 2,5 milliarder kroner, ifølge Giek.

Instituttets driftsinntekter var i fjor på 1,9 milliarder kroner, fra 1,7 milliarder kroner i 2019. Utestående garantiansvar var i fjor på 75 milliarder kroner, ned fra 89 milliarder kroner året før.

Les også

Halvparten av Eksportkreditt-lånene er under press: Frykter Norges eksportgap bare vil øke

Venter underskudd til 2027

De samlede tapsavsetningene og nedskrivningene i Giek var ved utgangen av fjoråret på 19,9 milliarder kroner. Ett år tidligere var de på 10 milliarder kroner.

Garantiordningen venter å gå med underskudd frem til 2027, ifølge Giek.

For å komme i balanse på lang sikt er Giek avhengig av gode løsninger i restruktureringssaker og innen gjenvinning, påpeker de.

«Basert på dagens markedsforhold og tapsavsetninger tilsier fremskrivninger at alminnelig garantiordning vil ha underskudd i perioden frem til 2027 og at inntjeningen deretter vil gi en gradvis inndekking av det akkumulerte
underskuddet», skriver Giek.

«Styret mener derfor at ordningen vil gå i balanse på lang sikt», legger de til.

Deltok i flere restruktureringer

Instituttet har gitt mange garantier til olje- og gassnæringen, og peker på at kombinasjonen av coronakrise og lavere oljepris svekket markedene for olje- og gassleverandørene ytterligere i fjor.

– GIEK deltok også i 2020 i flere krevende restruktureringsprosesser knyttet til rederier innen olje og gass som ikke klarer å betjene sin gjeld. Vi ser også at situasjonen ved flere av de største verftene er krevende, sier Giek-sjef Wenche Nistad i en melding.

– Finansielle restruktureringer, tapsreduksjon og tett dialog med bedrifter i en vanskelig situasjon er høyt prioriterte arbeidsområder også fremover, sier Nistad.

Giek har utbetalt 11 milliarder kroner under garantier i 2020. Det har gitt et behov for å få tilført mer penger fra staten.

«Giek har derfor utløst trekkfullmakten mot Nærings- og fiskeridepartementet for alminnelig garantiordning. Ved utgangen av 2020 har Giek benyttet 6,6 milliarder kroner av trekkfullmakten», skriver Giek.

«Giek forventer fortsatt utbetalinger under garantier innenfor offshore servicetjenester og fartøy fremover», skriver de.

Et krevende år

Giek understreker at 2020 ble et travelt og krevende år:

 • Instituttet måtte sette av mange milliarder til å sikre seg mot tapsrisikoen i tidligere garantier til olje- og gassnæringen
 • Giek har tatt ansvar for tre statlige corona-ordninger
 • Instituttet utstedte mange nye garantier til havvindparker, noe som utgjorde 7,6 milliarder kroner, eller nesten halvparten av alle nye garantier

Fjorårets Giek-garantier gikk blant annet til sektorer som havvind, legemidler, møbelindustri, havbruk, miljøvennlige skip og skipsteknologi.

– I et krevende år for våre eksportbedrifter bidro Giek med 15 milliarder kroner i nye statlige garantier. Garantiene fremmet arbeidsplasser over hele landet og viser betydningen av ordningene for vekstnæringer som fornybar energi og havbruk, sier Nistad.

Gieks største brukere var havvindleverandører fra Rogaland, Oslo og Viken, produsenter av skip og skipsutstyr fra Møre og Romsdal og fiskeri- og oppdrettsselskaper i Vestland, Trøndelag og Troms og Finnmark.

Giek opphører å eksistere fra 1. juli i år. Da slås organisasjonen sammen med Eksportkreditt og blir til den nye etaten Eksportfinansiering Norge (Eksfin). Ordningene og garantiene videreføres som før.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Giek

Flere artikler

 1. Hyret inn banktopp for å få mer fart på eksporten: – Vi må gire opp

 2. Relativt nye skip finansiert av staten skal nå skrotes på statens regning

 3. Betalt innhold

  SR-Bank låner ut 50 millioner til Sandnes-droner: – Første i sitt slag

 4. Widerøe har sikret 450 mill. i statlig lånegaranti: Eierne bidro med ytterligere 50 mill.

 5. Selv to fly ville ikke vært nok til å romme alle Norwegians norske kreditorer