Millionfullmaktene

Eldreombud etter E24-sak: – Bør være tilsyn med fremtidsfullmakter

Norges første eldreombud, Bente Lund Jacobsen, mener ordningen med fremtidsfullmakter bør gås etter i sømmene.

Bente Lund Jacobsen ble i år Norges første eldreombud.
 • Sofie Amalie Fraser
 • Jonas Alsaker Vikan
 • Hans M. Jordheim
Publisert:

De siste månedene har E24 bedt alle fylkesmenn i landet om innsyn i saker der innsendte fremtidsfullmakter ikke er stadfestet.

Stadfesting er én av få muligheter myndighetene har til å se fremtidsfullmakter, som det offentlige ikke ellers fører noen kontroll med.

Stadfesting er ikke et gyldighetskrav, men en frivillig måte å få bekreftet at avtalen har trådt i kraft.

I etterkant av saken reagerer Norges første eldreombud, Bente Lund Jacobsen, på fravær av tilsyn med avtalene:

– Det kan se ut som det vil være nødvendig å gå ordningen med fremtidsfullmakt etter i sømmene. Jeg synes absolutt det bør være en tilsynsordning med fremtidsfullmaktene, sier hun til E24.

– En skam

Som del av E24s gjennomgang ble historien om en kvinne i 80-årene fortalt. Hun ble isolert fra slekt etter at hun underskrev en fremtidsfullmakt og flere andre fullmakter med sønnen.

Kvinnens sønn har ikke svart på E24s spørsmål. I retten sa han at han hadde et nært forhold til moren, og at kontakten bar preg av omsorg, ikke manipulering.

Så vidt E24 vet, ble fremtidsfullmakten kvinnen i 80-årene undertegnet aldri sendt til stadfesting hos Fylkesmannen.

Eldreombudet har fått opplysninger om lignende saker og reagerer sterkt:

– Eldre mennesker, de som har vært med på å bygge det samfunnet vi er så heldig å få vokse opp i, skulle ikke oppleve sånt. Det er en skam og bør slås meget hardt ned på. Jeg ønsker at alle som opplever sånt har mot til å skaffe hjelp for å ordne opp, eller at pårørende tar affære, sier Bente Lund Jacobsen.

– Uten kontroll kan og vil noen ha anledning og se mulighet for misbruk for å komme til midler.

Les også

Fylkesmann vil ha lovendring for å hindre misbruk av fremtidsfullmakter

– God tanke bak

Fremtidsfullmaktordningen ble innført i 2013, som et privatrettslig alternativ til vergemål. Selv om eldreombudet er kritisk til at det er ingen offentlig kontroll av systemet, peker hun på at tanken bak ordningen er god.

– Jeg synes det er viktig at en legger til rette for at de nærmeste pårørende, som ønsker fullmaktsgiveren alt godt, kan være fullmektig, sier Bente Lund Jacobsen.

I desember kom estimater for forekomst av demens i Norge. Disse viser at i overkant av 100.000 nordmenn i dag har demens og at antallet vil mer enn dobles de neste 30 årene.

– Med utsiktene for en stor andel av demens i årene som kommer vil fremtidsfullmaktene bli viktig for mange, og tilgjengelig informasjon, trygghet og forståelse for innhold er vesentlig, sier eldreombudet.

Vil følge opp

Regjeringen kunngjorde i fjor at et eldreombud skulle opprettes for å fremme eldres interesser. Tidligere i år ble Bente Lund Jacobsen ansatt i stillingen. Ombudet holder til i Ålesund og har et nasjonalt mandat.

Ifølge eldreombudsloven skal Jacobsen blant annet «foreslå tiltak som kan styrke eldres interesser og løse eller forebygge utfordringer for eldre i samfunnet».

– Når det gjelder om jeg ser på fremtidsfullmaktene i sin helhet som innenfor oppdraget til eldreombudet i henhold til lov om eldreombud, er svaret ja. Det er definitivt i eldres interesser at fremtidsfullmakten ikke gir mulighet til verken å umyndiggjøre eldre, å stjele fra dem eller å frarøve eventuell andre arvinger deres rettigheter. Jeg vil kalle dette økonomisk vold mot eldre.

Eldreombudet er tydelig på at det blir viktig å følge opp saken.

– Måten eldreombudet vil kunne ta opp saker, er å belyse disse i rette fora og i noen tilfelle legge press på at saker sees på og hvor en eventuelt vil kunne finne muligheter for endringer. Det kan se ut som fremtidsfullmakten kan være et område hvor en ser på muligheter for forbedringer både når det gjelder informasjon, utforming og system eller tilsyn av ordningen, sier Lund Jacobsen.

Les saken her: Fullmaktene
Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Millionfullmaktene
 2. Økonomi
 3. Eldre
 4. Politikk

Flere artikler

 1. Underskrev fremtidsfullmakt med påholden penn - lege mente han ikke kunne ha forstått avtalen

 2. Flere fylkesmenn er positive til å registrere fremtidsfullmakter

 3. Advokatkontor ser kraftig økning i antall fremtidsfullmakter: – Kan være mange som bruker det ukritisk

 4. Lagdommer om fremtidsfullmakter: – Bør være strengere offentlig kontroll

 5. Fylkesmann vil ha lovendring for å hindre misbruk av fremtidsfullmakter