Laurence Berland og tre andre fikk sparken fra Google på samme dag.
Like etter fulgte Kathryn Spiers. Hun frykter karrieren hennes er ødelagt for alltid.
Nå har Chewy Shaw og flere hundre kollegaer gått sammen for å ta affære.

På innsiden av Google-opprøret

Publisert:

SAN FRANCISCO (E24): Like før juleferien for litt over ett år siden ringte telefonen til Kathryn Spiers. Det var en representant for arbeidsgiveren hennes, Google, som formidlet at hun hadde fått sparken fra jobben som sikkerhetsingeniør. Hun hadde brutt selskapets sikkerhetsreglement, var beskjeden.

Det var akkurat den meldingen Spiers hadde fryktet, etter at hun var blitt suspendert uten advarsel noen uker tidligere.

– På den tiden var jeg konstant engstelig og redd, sier hun.

Les også

– Vi må få en slutt på denne galskapen

– Ble grillet

Bakgrunnen for suspensjonen var at Spiers hadde laget en liten pop-up-melding i nettleseren Chrome. Den dukket opp hver gang medarbeiderne hennes gikk inn på interne nettsider med retningslinjer for fellesskapet, eller nettsidene til IRI, et konsulentfirma kjent for å motarbeide fagforeninger, som Google hadde ansatt kort tid før.

«Googlere har rett til å delta i beskyttede samordnede aktiviteter», sto det i meldingen, med lenke til en tekst som det amerikanske arbeidstilsynet i et forlik hadde pålagt Google å dele med sine medarbeidere.

Jeg mente at medarbeiderne mine fortjente å kjenne til rettighetene sine.

På denne tiden hadde Kathryn Spiers jobbet for Google i to år. Hun var bare 19 år gammel da hun begynte, som selskapets yngste sikkerhetsingeniør. Hun fikk høy score i interne evalueringer, og ble forfremmet kort tid før hun laget pop-up-meldingen.

Da hun ble suspendert, ble hun tatt inn til tre ulike møter som hun beskriver som rene forhør.

– De grillet meg for å finne ut alle jeg muligens hadde snakket om disse endringene med, hevder hun.

– Samtidig gjorde de det så skremmende som mulig å snakke med andre som kunne hjelpe meg.

PROTESTERTE: Tre dager før Laurence Berland ble oppsagt i Google, deltok han i en demonstrasjon utenfor Googles kontor i San Francisco.

Slettet spørsmål

Samme dag som Kathryn Spiers fikk beskjed om suspensjonen, 25. november 2019, ble fire andre medarbeidere oppsagt. En av dem var infrastrukturingeniør Laurence Berland.

Han var en av flere Google-medarbeidere som hadde reagert på at selskapet noen måneder tidligere ansatte Miles Taylor, tidligere stabssjef i det amerikanske sikkerhetsdepartementet, Homeland Security.

Taylor var blant annet involvert i mye av Trump-administrasjonens kontroversielle immigrasjonspolitikk, noe av bakgrunnen for motstanden internt i Google.

– Folk var virkelig opprørt. De begynte å protestere og sa at de ikke følte seg trygge i selskapet, sier Berland.

– Men selskapet svarte med å sensurere mye av den konversasjonen som fant sted, hevder han.

Les også

Jobber syv dager i uken, men bor i bilen

MISTET JOBBEN: Laurence Berland fikk sparken i Google for litt over ett år siden.

Ifølge Buzzfeed slettet Google spørsmål fra interne programmer, og de er også beskyldt for å slette memer.

Berland ble med i en gruppe som protesterte mot dette, og samtidig ville han undersøke om håndteringen av Miles Taylor-saken kunne ha sammenheng med ansettelsen av konsulentfirmaet IRI. For å følge mistenkelig aktivitet, begynte han å abonnere på oppdateringer i kalenderne til flere senior medarbeidere.

Tre dager senere stengte de meg ute. Jeg satt i et konferanserom, og plutselig fungerte ikke e-posten min lenger.

På denne tiden hadde Berland vært ansatt i over ti år. Han fikk beskjed om at han var suspendert og ble kalt inn til et tre timer langt møte hvor han følte seg presset til å innrømme brudd på bedriftsreglementet.

To uker senere fikk han sparken, og ledelsen i Googles sikkerhetsteam sendte ut en intern melding, senere gjengitt i pressen, om at fire medarbeidere hadde blitt avskjediget på grunn av «klare og gjentatte» brudd på selskapets sikkerhetsreglement.

I meldingen sto det også at en av medarbeiderne abonnerte på kalenderne til «et bredt spekter av ansatte utenfor arbeidsgruppen» og fikk e-poster om «arbeidet og hvor disse ansatte er, inkludert personlige forhold som 1: 1, medisinske avtaler og familieaktiviteter».

Berland presiserer at han ikke var ute etter personlig informasjon.

– Jeg hacket ingenting og overstyrte ikke private oppføringer, men jeg gjorde det for å gjøre det håndterbart å følge med, sier han.

GIGANTISK: Googles nye hovedkvarter under oppføring i Mountain View, sør for San Francisco.

Anklaget for lovbrudd

Berland var sikker på at han ikke hadde gjort noe galt, og for noen måneder siden sa arbeidstilsynet seg enige. 2. desember 2020 anklaget de Google for flere brudd på de amerikanske arbeidslovene.

Tilsynet mener avskjedigelsene av både Laurence Berland og Kathryn Spiers var ulovlige. I tillegg fremholder de at Google har bedrevet ulovlig spionasje på medarbeidere, gjennomført ulovlige avhør og hindret ansatte i å organisere seg.

Google har tidligere nektet for at de har presset medarbeidere, og i en uttalelse til E24 fremhever en talsperson at arbeidstilsynet mente Google handlet innenfor loven da de avskjediget de tre andre medarbeiderne.

– Vi støtter rettighetene våre ansatte har på arbeidsplassen, og åpen diskusjon og respektfull debatt har alltid vært en del av Googles kultur. Vi er stolte av den kulturen og er forpliktet til å forsvare den mot enkeltpersoners forsøk på bevisst å undergrave den - blant annet ved å bryte sikkerhetsreglementet, sier vedkommende, og legger til at Google vil forsvare sin posisjon i saken.

Les også

Har bygget milliardbedrift – helt uten kontor

– Vi vil fortsette å gi informasjon til arbeidstilsynet og den administrative dommeren om vår beslutning om å si opp eller disiplinere ansatte som misbrukte sin privilegerte tilgang til interne systemer, for eksempel sikkerhetsverktøyene våre eller kollegaers kalendre. Slike handlinger er et alvorlig brudd på retningslinjene våre.

Advokat Laurie Burgess, som representerer både Berland og Spiers, mener derimot at begge disse sakene er midt i kjernen av det arbeidstilsynet eksisterer for å beskytte.

– Dette dreier seg om arbeideres rettigheter til å organisere seg, sier hun.

– Det er veldig viktig at både offentligheten og arbeidstagerne vet at det Google gjorde, er ulovlig.

STREIKET: I november i 2018 forlot 20.000 Google-medarbeidere kontoret i protest mot blant annet seksuell trakassering og transparens på arbeidsplassen.

Før de omtalte oppsigelsene hadde det vært økende spenning innad i Google i en lenger periode:

  • August 2017 fikk programvareingeniør James Damore sparken etter å ha sirkulert et essay hvor han hevdet at det var biologiske årsaker til at det er færre kvinner i tek-industrien. Et allmøte om saken ble avlyst, noe som skapte reaksjoner.
  • September samme år inngikk Google en kontrakt med Pentagon om å bygge kunstig intelligens for å forbedre droneprogrammet deres. Etter voldsomme, interne protester, lot Google være å fornye kontrakten i juni 2018.
  • Sommeren 2018 ble det kjent at selskapet jobbet med en søkemotor som skulle sensurere innhold og dele brukerinformasjon med kinesiske myndigheter. Etter måneder med intern protest så Google ut til å trekke seg tilbake fra programmet, med kodenavn «Dragonfly».
  • Oktober 2018 ble det avslørt at Google hadde gitt tidligere leder Andy Rubin en sluttpakke på 90 millioner dollar etter at han mistet jobben på grunn av anklager om seksuell trakassering. 1. november forlot 20.000 medarbeidere kontorene sine i protest.
  • Sommeren 2019 ble det kjent at Google indirekte leverte tjenester til grensemyndighetene, i forbindelse med utlysningen av en større kontrakt om levering av skytjenester. 1500 medarbeidere undertegnet en begjæring om at Google skulle trekke seg fra alle prosjekter for disse institusjonene.

Jobbet i hemmelighet

Situasjonen har ikke alltid vært sånn. Tvert imot.

– Da jeg begynte i Google i 2011, føltes det virkelig som om hele selskapet støttet ideen om at folk snakket åpent ut om selskapets verdier og la press for å skape endringer, sier programvareingeniør Chewy Shaw.

Når noen sa ifra, ble det belønnet, og ledelsen prøvde å finne løsninger. Med tiden så jeg at dette virkelig begynte å endre seg.

Etter den store demonstrasjonen i 2018, begynte Shaw å høre om gjengjeldelser mot noen av medarbeiderne i front. Året etter gjorde kontroversene rundt selskapets forhold til grensemyndighetene at han så behovet for å organisere seg.

Det siste halve året har Shaw vært del av en gruppe som i all hemmelighet har jobbet for å stable en fagforening på bena.

– Mange av oss er redde. Det er mye frykt for gjengjeldelse innad i selskapet, sier han.

– Denne gruppen består av de som er klare til å stå imot den gjengjeldelsen og den frykten.

Les også

Google-ansatte starter selskapets første fagforening

4. januar ble fagforeningen for medarbeidere i USA og Canada offentlig lansert, med støtte fra Communication Workers of America (CWA), en av de ti største fagforeningene i USA. Chewy Shaw er valgt inn som nestleder.

– Vi ble med i Alphabet (Googles morselskap, red. anm.) fordi vi ønsket å bygge teknologi som forbedrer verden. Likevel har bedriftsledere gang på gang satt fortjeneste foran våre bekymringer, skrev han og fagforeningsleder Parul Koul i en kronikk i New York Times på lanseringsdagen.

ØNSKER ENDRING: Chewy Shaw har gått sammen med flere hundre medarbeidere om å danne en fagforening for medarbeidere i Google og andre selskaper eid av Alphabet.

Arbeidsrettsekspert Alan Hyde ved universitetet Rutgers mener dette er starten på en ny fase.

– Det er den første formelle fagforeningen for ansatte i teknologiindustrien i Silicon Valley, sier Hyde.

Han har skrevet mye om Silicon Valley, og påpeker at det tradisjonelt har vært liten interesse for fagforeninger her. Dette skyldes blant annet høye lønninger og sterke, liberalistiske verdier.

Hyde synes det er vanskelig å spå hva som kan bli utfallet av den nye fagforeningen.

– Den kan forsvinne etter hvert, eller den kan bli en prototype for fagforeninger i andre bedrifter i Silicon Valley, sier han.

Ny kritikk

Forsker Alex Hanna ble med i fagforeningsarbeidet for en måneds tid siden, i forbindelse med at hennes tidligere leder, den anerkjente AI-forskeren Timnit Gebru, mistet jobben.

Ifølge selskapet, sa hun opp selv, men Gebru hevder at hun fikk sparken i forbindelse med en avhandling om risikoene ved store språkmodeller.

Les også

Her lager de bensin av luft

MISTET JOBBEN: Den ledende AI-forskeren Timnit Gebru mistet jobben i Google før jul, noe som startet et nytt opprør i selskapet.

– Når dette skjer med noen som er så profilert, kan jeg forestille meg hva de gjør mot andre, spesielt mennesker i sårbare grupper, sier hun i et intervju med MIT Technology Review.

Over 2600 medarbeidere og 4300 andre har signert en begjæring som fordømmer avskjedigelsen, og Alex Hanna mener Gebrus erfaringer viser hvor viktig det er at medarbeiderne i Google står sammen.

– Hvis Google faktisk er bekymret for den sosiale virkningen av teknologien deres og ønsker å utvikle dette på en ansvarlig måte, må det skje en endring i maktbalansen på arbeidsplassen, sier Hanna.

Denne uken ble det kjent at nok en medarbeider fra samme team er suspendert. Vedkommende er også med i den nye fagforeningen, som har flerdoblet antall medlemmer siden oppstart, fra litt over 200 til mellom 700 og 800. Organisasjonen er åpen også for midlertidig ansatte.

MANGE REAKSJONER: Nestleder Chewy Shaw sier responsen har vært overveldende etter at de lanserte Alphabet Workers Union.

De har ennå ikke hatt dialog med ledelsen i Google.

– Jeg forstår at de tar seg god tid til å tenke gjennom hvordan de skal håndtere dette, sier nestleder Chewy Shaw.

HR-direktør Kara Silverstein sier i en uttalelse til E24 at Google «vil fortsette å engasjere alle våre ansatte direkte». Uttalelsen er også sendt til andre medier da fagforeningen ble lansert.

– Vi har alltid jobbet hardt for å skape en støttende og givende arbeidsplass for arbeidsstyrken vår, sier Silverstein.

Chewy Shaw håper de kan jobbe sammen med ledelsen for å gi alle medarbeidere en stemme. Selv om de hittil bare utgjør en brøkdel av selskapets ansatte, tror han også at fagforeningen kan gjøre det lettere å ytre kritikk.

– Vi kan i hvert fall sørge for at ingen blir isolert.

Skuffet

Kathryn Spiers frykter at karrieren hennes kan være ødelagt etter at hun ble oppsagt av Google.

– De beskyldte meg for å være en sikkerhetsrisiko, sier hun.

Jobben min som sikkerhetsingeniør krever at folk stoler på meg.

Spiers håper at anklagene fra arbeidstilsynet kan gjenreise noe av ryktet hennes.

– Jeg prøver veldig hardt å ikke tenke på det faktum at det høyst sannsynlig alltid vil være noen som tror jeg har gjort noe galt, sier hun.

Samtidig er hun og Laurence Berland skuffet over at arbeidstilsynet mener Google handlet innenfor loven da de sa opp de tre kollegaene som mistet jobben samme dag som Berland. Sakene er anket, mens oppsigelsene av Berland og Spiers skal opp til dommerhøring i april.

Spiers håper deres erfaringer viser andre at det kan nytte å stå opp mot mektige selskaper, tross store kostnader.

– Arbeiderbevegelsen i USA er ikke så sterk som den pleide, og ikke i nærheten av like sterk som i mange andre land. Jeg tror ikke det vil endre seg før medarbeidere her innser at de faktisk har makt, sier hun.

Publisert:
Gå til e24.no