Lønnsoppgjøret

Skjebnedager for nær 80.000 sykepleiere

Rett over helgen avgjøres den videre skjebnen for lønnsoppgjøret til kommunalt ansatte sykepleiere. Det kan bli megling eller streik.

VENTER: Titusener av sykepleiere venter på resultater fra lønnsoppgjørene. Illustrasjonsfoto: Gisle Oddstad, VG

  • Hanne Hattrem
  • Oda Ording
Publisert:

Mens det natt til torsdag ble enighet for sykepleiere i Oslo kommune, er situasjonen mer uviss for 37.014 medlemmer av Norsk Sykepleierforbund i kommunal sektor og 40.970 sykepleiere ved sykehusene.

I Oslo kommune ble lønnstillegget minimum 4400 kroner.

Det såkalte KS-oppgjøret for blant annet sykepleiere ansatt ved sykehjem rundt om i landet, ble avsluttet i midten av september – med et resultat på mellom 1400 og 1900 kroner i lønnstillegg.

Både Oslo kommunes sykepleiere og sykepleiere i resten av landets kommuner, fikk begge 1,7 prosent lønnsøkning. Resultatet er summen av lønnstillegget og andre tillegg gitt gjennom året, opplyser Unio til VG.

Det var så lite at styret i Norges Sykepleierforbund bestemte at resultatet skulle sendes til uravstemning blant medlemmene.

KS er kommunenes arbeidsgiverorganisasjon, mens Unio er Norsk Sykepleierforbunds hovedorganisasjon.

Frist mandag

Fristen for å stemme utløp torsdag, mens Sykepleierforbundets forbundsstyres frist for å svare KS på om de godtar forhandlingsresultatet er mandag.

Det er flere mulige utfall av uravstemningen, opplyste kommunikasjonsavdelingen i Norsk Sykepleierforbund (NSF) til VG torsdag kveld:

– Forbundsstyret skal behandle saken og gi svar til KS i løpet av mandag 19. oktober. Sier forbundsstyret ja, blir oppgjøret slik det nå foreligger. Sier NSF nei, går oppgjøret til megling. Da blir det enten enighet i meglingen, eller så blir det streik.

Resultatet i uravstemningen kan være rådgivende eller bindende for forbundsstyret, avhengig stemmegivningen, skriver Sykepleien.

Resultatet blir bindende for forbundsstyret dersom minst 50 prosent av medlemmene i tariffområdet har stemt enten «ja» eller «nei», eller minst 67 prosent har tatt del i avstemningen

Hvis ingen av disse kravene oppfylt, er uravstemningen bare rådgivende.

Leder i Sykepleierforbundet, Lill Sverresdatter Larsen.

Rune Stoltz Bertinussen, NTB

NSF-leder: – Ikke godt nok

Leder i Norsk Sykepleierforbund, NSF-leder Lill Sverresdatter Larsen, formidler til VG at forbundet ikke er fornøyd med årets lønnsoppgjør

– Dette oppgjøret vil ikke løse sykepleiermangelen og det er på høy tid at vi tenker nytt om å rekruttere og beholde livsnødvendig kompetanse, skriver hun.

– Hvorfor har NSF oppfordret medlemmer til å stemme ja?

– Det er ikke riktig at vi har anbefalt medlemmene å stemme ja. Uravstemningsdokumentet ga medlemmene bedre mulighet til å forstå fordeler og ulemper med oppgjøret, slik at de selv ble i stand til å gjøre en vurdering. Det er medlemsdemokrati i praksis.

Lill Sverresdatter Larsen satt torsdag kveld i forhandlinger med Spekter på vegne av sykepleiere ved sykehusene.

BURDE FÅ MER: Ahus-sykepleier Karoline Marie Solheim Aune mener at alle sykepleiere burde få mer enn det hun kaller «minioppgjøret som sykepleierne i kommunene ble tilgodesett med».

Privat

Sykepleier: Applaus betaler ikke regninger

– Vi føler oss enormt lite verdt, etter å ha vært i bresjen for det norske folk. Det er stort opprør i gangene, hvor det er mange som snakker om hva vi skal gjøre. Streiker vi blir det tvungen lønnsnemnd. Flere snakker om vi kan gå til masseoppsigelse, sier sykepleier Karoline Marie Solheim Aune ved Ahus.

Hun jobber i akuttmottaket på Akershus universitetssykehus og tilhører oppgjøret mellom Norsk Sykepleierforbund og arbeidsgiverforeningen Spekter.

– Vi sutrer ikke og vi er ikke ute etter mye, men vi føler vi må verdsettes med mer enn applaus og gode ord. Det betaler ikke regninger. Et skikkelig lønnsoppgjør er en motivasjon til sykepleierne. Vi har stått på hele denne krisen, vi har ofret familietid og risikert egen helse, sier hun.

Hun understreker at hennes arbeidsgiver, A-hus, har tilrettelagt arbeidsforholdene på en glimrende måte under pandemien.

Stemmeproblemer

VG har vært i kontakt med Norsk Sykepleierforbund etter at det ble meldt om problemer med å stemme ved uravstemningen for kommune-sykepleierne.

Det avviser forbundet.

– Første dag i uravstemningen var det nærmere 30.000 som besøkte nettsiden. Dette skapte noen utfordringer, og nettsiden gikk ned. Etter dette har det vært en jevn trafikk, og vi har ikke problemer med nettsiden, svarer generalsekretær Olaug Flø Brekke i Norsk Sykepleierforbund.

Det har vært en del pågang på sentralbordet i dag, men her har det vært liten ventetid og de som har ringt inn har fått svar.

De som ikke har fått tilsendt SMS eller e-post kan ha vært registrert med feil arbeidsgiver. De som har tatt kontakt med Norsk Sykepleierforbund har fått dette rettet opp og tilsendt påloggingsinformasjon slik at de har kunnet delta i uravstemningen, sier Flø Brekke.

Rettelse: I en tidligere versjon av denne artikkelen sto det at «I Oslo kommune ble lønnstillegget minimum 4400 kroner. Resultatet av lønnsforhandlingene for de kommunalt ansatte sykepleierne i landets 355 andre kommuner ble omtrent halvparten». Denne formuleringen er upresis, fordi det gir inntrykk av at sykepleiere utenfor Oslo har fått lavere lønnsøkning enn sykepleiere i Oslo. Det riktige er at begge gruppene har fått en samlet lønnsøkning på 1,7 prosent, men disse er utdelt på forskjellig tidspunkt og ulike måter. Det er lagt inn en faktaboks i saken som forklarer hvordan lønnsøkningen fordeles. Artikkelen ble rettet 17.10.2020 klokken 10.08.

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Lønnsoppgjøret
  2. Lønnsoppgjør
  3. Norsk Sykepleierforbund
  4. KS
  5. Lønn
  6. Streik
  7. Rettet

Flere artikler